Τεχνολογίες ψύξης και βελτίωσης αντοχής εμβόλων

Εξειδικευμένη  πληροφόρηση …

Σε όλες της Μηχανές Εσωτερικής Καύσης τα έμβολα αποτελούν την βασική μονάδα παραγωγής της ενέργειας  κίνησης του κινητήρα. Δέχονται μεγάλες μηχανικές και θερμικές καταπονήσεις, για αυτό οι κατασκευαστές φροντίζουν με διαφορές τεχνολογίες την βέλτιστη αντοχή τους.

Τεχνολογίες εμβόλων στον κινητήρα AUDI V8-TDI

Τα έµβολα για την µείωση της θερµοκρασίας στην περιοχή των ελατηρίων και της εσοχής του χώρου καύσης διαθέτουν ένα κανάλι ψύξης. Σε συνδιασµό µε ένα µπέκ ψεκασµού 6 οπών σε αντίθεση με τον κινητήρα V6-TDI, έχει τοποθετηθεί µία µακριά εσοχή χώρου καύσης.

emvolo 2

Σε σχέση µε τις µέχρι σήµερα συνδέσεις µεταξύ εµβόλων και µπιελών, λόγω της τραπεζοειδούς µορφής της επιφάνειας επαφής της µπιέλας και του εµβόλου αυτή έχει µεγαλώσει.

Η κατανοµή των δυνάµεων απο την καύση σε µία µεγαλύτερη επιφάνεια οδηγεί σε µία µικρότερη καταπόνηση του πείρου του εµβόλου και της µπιέλας.

emvolo 41

Όπως και στον κινητήρα V6-TDI οι υψηλές πίεσεις απο την καύση των περίπου 160 bar µεταδίδονται από την µπιέλα προς τον στρόφαλο µέσω ενός Κουζινέτου-Sputter.

emvolo 3

Sputtern είναι η επικάθιση ενός υλικού κουζινέτου µε την βοήθεια ηλεκτρικής ενέργειας.

Μέσω της επιτάχυνσης των σωµατιδίων του υλικού του κουζινέτου από το θετικό προς το αρνητικό, αυτά συμπιέζονται µε υπερηχητική ταχύτητα και εισχωρούν στην µάζα του υλικού του κουζινέτου.

Αυτό το επιφανειακό στρώµα έχει πάχος µερικά µm και διαθέτει υψηλή σκληρότητα και βελτιωµένη αντοχή στην φθορά

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΔΕΕΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εφημερίδα
Το Συνεργείο του Αυτοκινήτου

 

Σαρανταπόρου 70
Χαλάνδρι, 15231 - Χάρτης

 

Τ 210 2825611, 210 6754419
F 210 2842420

 

info@tosynergeio.gr

 

 

Social Media

Facebook-color Instagram-color youtube-color Twitter linkedin

summer seminars