Προβλήματα του συστήματος καυσίμου μετά από αλλαγή φίλτρου καυσίμου

Οι σύγχρονοι κινητήρες ντίζελ είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι, επειδή τόσο τα μπεκ ψεκασμού, όσο και οι αντλίες υψηλής πίεσης μένουν χωρίς λίπανση, «στεγνώνουν» σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα χωρίς το καύσιμο ντίζελ.

Εάν αλλάξει το φίλτρο καυσίμου σε ένα όχημα, πρέπει να ληφθούν υπόψη σημαντικοί παράγοντες που πιθανόν να δημιουργήσουν προβλήματα.

Μία από τις πιο συνηθισμένες αιτίες προβλημάτων είναι ο εγκλωβισμένος αέρας στο σύστημα έγχυσης καυσίμου.

Αν μάλιστα αυτός ο αέρας είναι ακάθαρτος και δεν αφαιρείται καθόλου, μπορεί γρήγορα να προκληθεί σοβαρό πρόβλημα στην λειτουργία του κινητήρα και των εξαρτημάτων.

Σχήμα: Άντληση αέρα με χρήση εμπορικής αντλίας κενού.

Οι σύγχρονοι κινητήρες ντίζελ είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι, επειδή τόσο τα μπεκ ψεκασμού, όσο και οι αντλίες υψηλής πίεσης μένουν χωρίς λίπανση, «στεγνώνουν» σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα χωρίς το καύσιμο ντίζελ.

Στους περισσότερους κινητήρες μπορεί να αδειάσει το σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου από τον αέρα ενεργοποιώντας την αντλία καυσίμου, π.χ. με το να ανάβει και να σβήνει η ανάφλεξη πολλές φορές ή χρησιμοποιώντας μια συσκευή διάγνωσης ή ενεργοποιώντας απ 'ευθείας την αντλία καυσίμου.

Μια άλλη καθιερωμένη μέθοδος είναι η άντληση του αέρα. Στο σύστημα καυσίμων ορισμένων οχημάτων είναι ήδη ενσωματωμένη μια αντλία χειρός. Σε άλλα οχήματα, ο αέρας θα πρέπει να αφαιρεθεί χειροκίνητα από το σύστημα χρησιμοποιώντας μια αντλία κενού.

Σχήμα: Σφράγιση της βίδας αποστράγγισης στο φίλτρο καυσίμου πετρελαίου KL 154.

Σχήμα: Η αποκοπή των γραμμών πριν την έναρξη εργασιών εμποδίζει την είσοδο αέρα στο σύστημα καυσίμου αλλά και την εξαγωγή (άδειασμα) του καυσίμου.

Γενικά, τα νέα φίλτρα θα πρέπει να γεμίζονται με καθαρό καύσιμο πριν από τη τοποθέτησή τους ώστε να αποφεύγεται η ξηρή λειτουργία των μηχανισμών του συστήματος τροφοδοσίας καυσίμου στους πετρελαιοκινητήρες. Αυτό μειώνει επίσης τις επακόλουθες απαιτήσεις άντλησης του αέρα.

Για την αποφυγή ανεπιθύμητης εισαγωγής αέρα, πρέπει επίσης να προσέχετε κατά την αφαίρεση του νερού (αφύγρανση) από το φίλτρο του καυσίμου ντίζελ (π.χ. KL 154). Αφού χαλαρώσετε τη βίδα αποστράγγισης και βγάλετε το νερό, η βίδα πρέπει να κλείνει σωστά και να σφίγγεται με σωστή ροπή.

Σημαντικό

Οι σωλήνες του καυσίμου  πρέπει να αποσυνδεθούν χρησιμοποιώντας ένα κατάλληλο εργαλείο αποκοπής του καυσίμου πριν ανοίξετε το σύστημα! Για να αποφευχθεί ζημιά από υπερφόρτωση της μίζας κατά την εκκίνηση του κινητήρα, συνιστάται ανεπιφύλακτα η εκκίνηση του κινητήρα να γίνει μετά την πλήρωση του συστήματος τροφοδοσίας με καύσιμο, την αφαίρεση του αέρα και του νερού!

 

WorkshopData Car Truck

 

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΔΕΕΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εφημερίδα
Το Συνεργείο του Αυτοκινήτου

 

Σαρανταπόρου 70
Χαλάνδρι, 15231 - Χάρτης

 

Τ 210 2825611, 210 6754419
F 210 2842420

 

info@tosynergeio.gr

 

 

Social Media

facebook logored gplus red YouTube redr Twitter