Κινητήρας. Διάγνωση και έλεγχος βλαβών

Πίνακας συμπτωμάτων βλαβών: Η γνώση και η τήρηση των διαδικασιών διασφαλίζει μια αξιόπιστη τεχνικά εργασία επισκευής και συντήρησης. Ο έλεγχος του κινητήρα για την διάγνωση βλαβών αποτελεί μία από τις σημαντικότερες βασικές εργασίες του τεχνίτη, ειδικά όταν αυτή γίνεται κατά την παραλαβή του αυτοκινήτου στο συνεργείο, παρουσία του πελάτη.

Στην συνέχεια δίνεται ένας πίνακας συμπτωμάτων και βλαβών για μία κωδικοποιημένη διάγνωση από τον τεχνίτη. Η διάγνωση μέσα από τυποποιημένες διαδικασίες μηδενίζει τις πιθανότητες λάθους, εξοικονομεί χρόνο εργασίας, μειώνει το κόστος εργασίας και ανταλλακτικών, εξασφαλίζει ένα καλό επαγγελματικό αποτέλεσμα και το σημαντικότερο ικανοποιεί τον πελάτη.

Διαδικασία ελέγχων

1. Εξακριβώστε το πρόβλημα του πελάτη θέτοντας το σύστημα σε λειτουργία.
2. Διεξάγετε οπτικό έλεγχο για εμφαvείς ενδείξεις μηχαvικής ή ηλεκτρικής ζημιάς.

Πίνακας Οπτικού Ελέγχου

kinit1

3. Εάν διαπιστωθεί κάποια εμφανής αιτία για ένα πρόβλημα που έχει παρατηρηθεί ή αναφερθεί, διορθώστε την αιτία (εάν είναι δυνατόν) προτού προχωρήσετε στο επόμενο στάδιο.
4. Αν το πρόβλημα δεν είναι οπτικά εμφανές, επαληθεύστε το σύμπτωμα και ανατρέξτε στον Πίνακα Συμπτωμάτων Βλαβών.

Πίvακας Συμπτωμάτωv Βλαβών

Διαρροές Λαδιού Κινητήρα

Σημείωση: Πριν τοποθετήσετε καινούργιες στεγανοποιητικές φλάντζες ή τσιμούχες λαδιού, βεβαιωθείτε ότι έχετε προσδιορίσει σαφώς τη βλάβη. Αν η διαρροή λαδιού δεν μπορεί να προσδιοριστεί σαφώς με οπτική επιθεώρηση, διεξάγετε έλεγχο με συσκευή υπεριώδους ακτινοβολίας (UV):

Έλεγχος με Συσκευή Υπεριώδους Ακτινοβολίας (UV)

1. Καθαρίστε τον κινητήρα και το κιβώτιο ταχυτήτων με κατάλληλο καθαριστικό υγρό.
2. Ρίξτε υγρό για έλεγχο με υπεριώδη ακτινοβολία σύμφωνα με την ποσότητα που καθορίζεται από τον κατασκευαστή μέσα από το στόμιο πλήρωσης λαδιού στον κινητήρα και τοποθετήστε την τάπα πλήρωσης λαδιού.

Προσοχή

Στα μηχανικά κιβώτια ταχυτήτων, βάλτε το κιβώτιο στη ΝΕΚΡΑ. Εάν δεν τηρήσετε αυτές τις οδηγίες, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.

3. Βάλτε μπροστά τον κινητήρα και αφήστε τον να λειτουργήσει για πέντε λεπτά περίπου.
4. Σβήστε τον κινητήρα.

Σημείωση

 Αν δεν υπάρχει διαρροή, διεξάγετε δοκιμή του οχήματος στο δρόμο με διάφορα φορτία και ελέγξτε ξανά τον κινητήρα για διαρροές.

5. Ελέγξτε τον κινητήρα για διαρροές λαδιού, χρησιμοποιώντας κατάλληλη λάμπα για έλεγχο με υπεριώδη ακτινοβολία (UV).
6. Επιδιορθώστε τις διαρροές που υπάρχουν και ελέγξτε τον κινητήρα για διαρροές λαδιού.

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΔΕΕΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εφημερίδα
Το Συνεργείο του Αυτοκινήτου

 

Σαρανταπόρου 70
Χαλάνδρι, 15231 - Χάρτης

 

Τ 210 2825611, 210 6754419
F 210 2842420

 

info@tosynergeio.gr

 

 

Social Media

facebook logored facebook logored YouTube redr Twitter

linkedin

perivallon