Διαδικασία Αντικατάστασης Ιμάντα Χρονισμού AUDI Q3 35 TDI

AUDI Q3 35 TDI (DFGA) 2019 - ...
Ιμάντας χρονισμού: Αφαίρεση / Τοποθέτηση για ιμάντα και καδένα

Η αφαίρεση και η τοποθέτηση ενός ιμάντα/καδένας, δεν είναι ενέργεια δευτερεύουσας, αλλά πρωτίστου σημασίας καθώς μπορεί να προκαλέσει σημαντικές βλάβες στον κινητήρα. Μέχρι σήμερα πολλοί τεχνίτες για ανάλογες εργασίες βασίστηκαν στην εμπειρία τους, αυτό όμως αντιπροσωπεύει πάντα ένα εμπειρικό τρόπο εργασίας ο οποίος, για την πολυπλοκότητα που παρουσιάζουν οι κινητήρες σήμερα, δεν εξασφαλίζει άριστα αποτελέσματα.

"Τα γενικά μέτρα ασφαλείας και τα στοιχεία σωστής εκτέλεσης των εργασιών είναι ΚΟΙΝΑ για ιμάντες & καδένες"

Η σωστή τοποθέτηση, ο χρονισμός, η αντικατάσταση του ιμάντα / καδένας και των επί μέρους εξαρτημάτων τα οποία θα επηρεάσουν την λειτουργία του συστήματος, η   ρύθμιση της τάνυσης της συναρμολόγησης,  παίζουν σημαντικό ρόλο στην λειτουργικότητα του ιμάντα, τόσο στη μετάδοση όσο και στα βοηθητικά εξαρτήματα.
Για τους παραπάνω λόγους, προκειμένου να περιοριστούν στο ελάχιστο τα προβλήματα από την εγκατάσταση ενός  ιμάντα,  απαραίτητη  είναι για τον τεχνίτη η κάθε πληροφορία σχετικά με την αφαίρεση και επανατοποθέτηση ενός νέου ιμάντα.

Γενικά στοιχεία καλής εκτέλεσης εργασιών

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρούνται τα γενικά μέτρα ασφάλειας εργασιών και τα προτεινόμενα δεδομένα του κατασκευαστή.

Για εργασίες εξαγωγής και τοποθέτησης, αποσυναρμολόγησης και συναρμολόγησης εφαρμόστε τις  παρακάτω γενικές αρχές:

• Εκτελέστε διάγνωση έχοντας καλή κατανόηση των κατάλληλων διαδικασιών και του αναφερόμενου προβλήματος.
• Πριν αφαιρέσετε τα εξαρτήματα, ελέγξτε τη γενική κατάσταση του συγκροτήματος για παραμόρφωση και ζημιά.
• Όταν το συγκρότημα είναι πολύπλοκο, κρατήστε σημειώσεις. Για παράδειγμα, σημειώστε την ακριβή θέση των στοιχείων,  το συνολικό αριθμό των ηλεκτρικών φις, των βιδών, ή των σωλήνων που αφαιρέσατε. Προσθέστε σημάδια ταιριάσματος για να εξασφαλίσετε την σωστή επανασυναρμολόγηση των εξαρτημάτων στις αρχικές τους θέσεις. Σημαδέψτε προσωρινά τους σωλήνες και τους συνδέσμους τους εάν χρειάζεται.
• Καθαρίστε και πλύνετε τα εξαρτήματα που αφαιρέσατε, εάν είναι αναγκαίο, και συναρμολογήστε τα μετά από έναν εκτενή έλεγχο.
• Τοποθετήστε τα εξαρτήματα που έχουν αφαιρεθεί σε ένα ξεχωριστό κουτί για να  αποφύγετε την ανάμειξη τους με τα καινούργια ανταλλακτικά ή την αλλαγή κατάστασης των καινούργιων ανταλλακτικών.
• Για τα ανταλλακτικά μιας χρήσης όπως είναι οι φλάντζες τα O-rings, και τα αυτασφαλιζόμενα παξιμάδια, αντικαταστήστε τα με καινούργια.

Ιμάντας/Καδένα χρονισμού: Αίτιες καταστροφής ή πρόωρης φθοράς

Ο ιμάντας/Καδένα χρονισμού σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αντικαθίσταται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα διαστήματα συντήρησης του κάθε κατασκευαστή. Μερικές φορές όμως για διάφορες αιτίες, ο ιμάντας κυρίως, κόβεται ή φθείρεται πρόωρα δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα.  Οι αιτίες αυτές είναι οι εξής:
• Κακός χειρισμός κατά την τοποθέτηση
• Χρήση λάθος εξοπλισμού κατά την τοποθέτηση
• Εισχώρηση ξένων σωματιδίων στη μετάδοση
• Μπλοκάρισμα κάποιου στοιχείου της μετάδοσης
• Υπερβολική  ή χαλαρή τάνυση τοποθέτησης
• Επαφή με βενζίνη, προϊόντα πετρελαίου ή διαλύτες.

Συμβουλές τοποθέτησης ιμάντα/καδένας χρονισμού

• Ελέγχετε πάντα τα σημάδια χρονισμού πριν την αφαίρεση του ιμάντα/καδένας χρονισμού.
• Κατά την τοποθέτηση αποφεύγετε τη χρήση ακατάλληλου εξοπλισμού ή μοχλών για να περάσετε, τον ιμάντα κυρίως, στις τροχαλίες.
• Αν υπάρχουν φλάντζες στις τροχαλίες μην ζορίζετε τον ιμάντα/καδένα και χαλαρώστε εντελώς τον εντατήρα προκειμένου να εξασφαλίσετε το μικρότερο δυνατό γρατζούνισμα της μετάδοσης
• Αποφεύγετε, κατά τη διαδικασία της τοποθέτησης, να στρίβετε ή να διπλώνετε υπερβολικά τον ιμάντα
• Αντικαταστήστε τον ελαττωματικό ιμάντα/καδένα, πάντα με ένα καινούργιο
• Συνιστάται η αντικατάσταση της αντλίας ψυκτικού υγρού μετά την αφαίρεση του ιμάντα χρονισμού, εκτός  εάν ο κατασκευαστής συνιστά κάτι διαφορετικό.
• Ελέγξτε τον εντατήρα και την ενδιάμεση(ες) τροχαλία(ες), αντικαταστήστε εάν είναι απαραίτητο εκτός  εάν ο κατασκευαστής συνιστά κάτι διαφορετικό.
• Ποτέ μην περιστρέφετε τον κινητήρα προς την αντίθετη κατεύθυνση από αυτή της κανονικής λειτουργίας του
• Ο κινητήρας πρέπει να είναι κρύος πριν από τη ρύθμιση του ιμάντα χρονισμού ή σε κάποιες περιπτώσεις στην θερμοκρασία που προτείνει ο κατασκευαστής.

Προσοχή: Η σωστή τάση συναρμολόγησης ενός ιμάντα/καδένας καθορίζει:
• τη λειτουργικότητα
• τον θόρυβο
• τη διάρκεια ζωής του συστήματος

AUDI Q3 35 TDI (DFGA) 2019 - ... Ιμάντας χρονισμού: αφαίρεση - επανατοποθέτηση

Ασφάλεια εργασιών

Πριν από την εκτέλεση εργασιών στο σύστημα καυσίμου, καθαρίστε σχολαστικά την περιοχή

Συνίστανται οι ακόλουθες διαδικασίες, εκτός εάν ο κατασκευαστής συνιστά κάτι διαφορετικό:
• Βυσματώστε τα άκρα των γραμμών καυσίμου.
• Μετά την αφαίρεση, να τοποθετείτε πάντα έναν καινούργιο ιμάντα χρονισμού.
• Συνιστάται, κατά την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού αντικαταστήστε τους εντατήρες και τις τροχαλίες.
• Η αντικατάσταση της αντλίας ψυκτικού υγρού συνιστάται μετά την αφαίρεση του ιμάντα χρονισμού.
• Αντικαταστήστε τις φλάντζες στεγανοποίησης.
• Ποτέ μην γυρίζετε τον κινητήρα προς την αντίθετη κατεύθυνση από αυτή της κανονικής λειτουργίας του.
• Μην επαλείφετε με υγρό στεγανοποιητικό υλικό (κόλλα), μια αντλία ψυκτικού υγρού που είναι εξοπλισμένη με στεγανοποιήσεις/στεγανοποιητικούς δακτυλίους.
• Αποφύγετε καμπύλη, συστροφή ή έλξη του ιμάντα.
• Προστατέψτε τον ιμάντα χρονισμού από τη ρύπανση.

Σημείωση: Ο κινητήρας πρέπει να είναι κρύος πριν από τη ρύθμιση του ιμάντα χρονισμού.

• Τοποθετήστε μια αυτοκόλλητη ετικέτα στο χώρο του κινητήρα στην οποία αναγράφονται η διανυθείσα απόσταση και η ημερομηνία της εργασίας αντικατάστασης.

Αφαίρεση - Επανατοποθέτηση


  Αν είστε συνδρομητής παρακαλούμε  
με το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας για να διαβάστε όλο το άρθρο.

Αν δεν είστε συνδρομητής ή η συνδρομή σας έχει λήξει 
παρακαλούμε 
εγγραφείτε ή ανανεώστε την συνδρομή σας.

 

WorkshopData Car Truck

 

Ακολουθήστε μας τώρα και στο Instagram #newspapertosynergeio

gsmarena 001

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΔΕΕΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εφημερίδα
Το Συνεργείο του Αυτοκινήτου

 

Σαρανταπόρου 70
Χαλάνδρι, 15231 - Χάρτης

 

Τ 210 2825611, 210 6754419
F 210 2842420

 

info [at] tosynergeio.gr

 

 

Social Media

Facebook-color Instagram-color youtube-color Twitter linkedin

Προγραμμα Σεμιναριων ιδεεα
banner ac june

Απόκτηση Bεβαίωσης Kατάρτισης Φθοριούχων Αερίων (Κλιματισμός)

Σεμινάρια Κλιματισμού A/C

Επιλέξτε τις ημερομηνίες που σας βολεύουν

 


id4 seminar

Τεχνικό Σεμινάριo Ηλεκτρικό VW ID.4 με Φυσική Παρουσία και Πρακτική

date_range Κυριακή 19 Ιουνίου
access_time 09:00-18:00

Για όσους δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο με Φυσική Παρουσία, το σεμινάριο θα μεταδοθεί και διαδυκτικά (webinar)

Δηλώστε Συμμετοχή...

id4 seminar

Τεχνικό Σεμινάριο Ηλεκτρικό Audi e-tron με Φυσική Παρουσία και Πρακτική

date_range Κυριακή 26 Ιουνίου
access_time 09:00-18:00

Για όσους δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο με Φυσική Παρουσία, το σεμινάριο θα μεταδοθεί και διαδυκτικά (webinar) 

Δηλώστε Συμμετοχή...