×

Προειδοποίηση

The form #66 does not exist or it is not published.

Δεξαμενές Φυσικού Αερίου (Compressed Natural Gas) οχημάτων

Οι δεξαμενές του φυσικού αερίου CNG αποτελούν για κάθε μετατροπή οχήματος ένα από τα πλέον βασικά στοιχεία της μετατροπής. Η ασφάλεια τους αποτελεί πρωταρχικό μέλημα για όλους, χρήστες, επισκευαστές, εμπόρους, κατασκευαστές, πολιτεία, γι αυτό  και τόσο οι κατασκευαστικές απαιτήσεις όσο και οι νομοθετικές  δικλείδες ασφαλείας και ελέγχων είναι υψηλές.

Δεξαμενές φυσικού αερίου CNG - Γενική περιγραφή.

Οι δεξαμενές φυσικού αερίου χρησιμοποιούνται τόσο σε εργοστασιακά οχήματα όσο και για την μετατροπή σε οχήματα διπλού καυσίμου βενζινοκίνητα ή πετρελαιοκίνητα.

 1. Ένα όχημα θεωρείται δύο καυσίμων (bi-fuel), όταν μετά τη μετασκευή, έχει τον εξοπλισμό να λειτουργεί τόσο με καύσιμο βενζίνη, όσο και με φυσικό αέριο CNG (ένα καύσιμο κάθε φορά), με δεξαμενή βενζίνης χωρητικότητας μεγαλύτερης των 15 λίτρων.
 2. Ένα όχημα θεωρείται διπλού καυσίμου (dual-fuel), όταν μετά τη μετασκευή, έχει τον εξοπλισμό να λειτουργεί ταυτόχρονα με πετρέλαιο (diesel) και με αέριο καύσιμο σε ορισμένες καταστάσεις λειτουργίας του κινητήρα.

Τα δύο καύσιμα ευρίσκονται σε διαφορετικά συστήματα αποθήκευσης και μετρώνται ξεχωριστά.

Για την αποθήκευση του CNG στα οχήματα διαφόρων κατηγοριών (επιβατικά, φορτηγά, λεωφορεία) χρησιμοποιούνται κυλινδρικές δεξαμενές με αυστηρές προδιαγραφές κατασκευής.


Πρόγραμμα ΕΣΠΑ "Μετατροπή Επαγγελματικών οχημάτων σε CNG με Επιδότηση ΕΣΠΑ 50%"

Ποσά επιδοτήσεων από 2.000 - 12.000 Ευρώ (ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος) για την αντικατάσταση καυσίμου κινητήρων πετρελαίου/βενζίνης σε CNG

Αναλυτικές Πληροφορίες του Προγράμματος [video] εδώ και συμμετοχή στο πρόγραμμα εδώ

ΙΔΕΕΑ

Τα υλικά κατασκευής των δεξαμενών φυσικού αερίου και τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά διαφοροποιούνται ανάλογα με τον τύπο της δεξαμενής.

Υπάρχουν τέσσερις βασικοί τύποι, με κατασκευαστικές διαφορές, κυλινδρικών δεξαμενών φυσικού αερίου. Ποιος τύπος δεξαμενής θα χρησιμοποιηθεί σε κάθε όχημα, εξαρτάται από την ανάγκη για μείωση του βάρους και την ζητούμενη ποσότητα πλήρωσης. Όλοι οι τύποι δεξαμενών έχουν ισοδύναμη ασφάλεια και όλοι πληρούν τις απαιτήσεις των ίδιων διεθνών και εθνικών κανονισμών και προτύπων.

Ο τύπος κατασκευής και σχεδιασμού μπορεί επίσης να καθορίσει πώς μια δεξαμενή θα πρέπει να χειριστεί, και πώς θα πρέπει να συμπληρωθεί με άλλες.

DEXAMENES B 9

Σχήμα: Τύποι δεξαμενών

 •  Τύπος 1: Οι δεξαμενές αυτές αποτελούνται από υλικό κατασκευής 100% μέταλλο, που μπορεί να είναι χάλυβας ή αλουμίνιο.

 

 • Τύπος 2: Τα υλικά κατασκευής τους είναι: ο εσωτερικός πυρήνας της κυλινδρικής επιφάνειας από συνθετικό υλικό (45% του βάρους) και η εξωτερική του επένδυση από μέταλλο (55% του βάρους).

 

 • Τύπος 3: Τα υλικά κατασκευής τους είναι: εξωτερική μεταλλική λεπτή επένδυση (20% του βάρους), το υπόλοιπο συνθετικό υλικό (80% του βάρους).

 

 • Τύπος 4: Αποτελούνται 100% από συνθετικό υλικό, με λεπτή πλαστική επένδυση.

Βάρος και όγκος δεξαμενών αποθήκευσης καυσίμων

Για να μπορέσει να επιτευχθεί η ίδια αυτονομία µε διαφορετικά καύσιμα, οι όγκοι αποθήκευσης θα πρέπει να είναι διαφορετικοί.

Πίνακας 1: Σύγκριση κυλινδρικών δεξαμενών CNG, σχέση τύπου κατασκευής και βάρους για κύλινδρο χωρητικότητας 140 λίτρων.

DEXAMENES B 10b

Από τα παραπάνω στοιχεία γίνεται αντιληπτό ότι ο τύπος της δεξαμενής του φυσικού αερίου αποτελεί σημαντικό τεχνικό κριτήριο επιλογής μιας δεξαμενής ειδικά για ένα μικρό επιβατικό όχημα όπου το πρόσθετο βάρος θα επηρεάσει την οδική του συμπεριφορά.

Το κόστος των δεξαμενών (για δεξαμενές ίδιας χωρητικότητας) αυξάνει ανάλογα με τον τύπο της δεξαμενής με ακριβότερο τον Τύπο 4.

Τρόποι στερέωσης της δεξαμενής

 

Η δεξαμενή καυσίμου εγκαθίσταται στο χώρο αποσκευών ή στο χώρο επιβατών ή στο κάτω ή στο άνω μέρος του οχήματος. Απαγορεύεται η τοποθέτηση δεξαμενής στο χώρο του κινητήρα και στο εμπρόσθιο μέρος του οχήματος. Ο τρόπος, η διαδικασία και η μεθοδολογία που ακολουθείται για την εγκατάσταση της δεξαμενής καυσίμου CNG θα είναι σύμφωνα με το ISO/DIS 15501-2 ή με τυχόν υποδείξεις του κατασκευαστή

Διάταξη των φιαλών φυσικού αερίου. Στην διάταξη υπάρχουν τέσσερις διαφορετικές φιάλες αερίου µε συνολική χωρητικότητα 115 λίτρων εγκατεστημένες στο όχημα. Και οι τέσσερις φιάλες είναι διαφορετικού μεγέθους, ώστε να γίνει βέλτιστη εκμετάλλευση του διαθέσιμου χώρου. Η χωρητικότητα του ρεζερβουάρ βενζίνης ανάγκης είναι 13 λίτρα.

Η εγκατάσταση της δεξαμενής πρέπει να πληροί επιπλέον τις παρακάτω προδιαγραφές:

 • Η δεξαμενή πρέπει να είναι μόνιμα εγκατεστημένη στο όχημα και να μην είναι τοποθετημένη στο χώρο του κινητήρα.
 • Η δεξαμενή πρέπει να εγκαθίσταται έτσι ώστε να μην υπάρχει επαφή μετάλλου με μέταλλο, εκτός από τα σημεία στερέωσης της(των) δεξαμενής(-ών).
 • Όταν το όχημα είναι έτοιμο για χρήση, η δεξαμενή δεν πρέπει να απέχει από την επιφάνεια του δρόμου λιγότερο από 200 mm. Αυτό δεν ισχύει αν η δεξαμενή προστατεύεται επαρκώς στο εμπρόσθιο μέρος και πλευρικά και κανένα μέρος της δεξαμενής δεν βρίσκεται χαμηλότερα από την προστατευτική αυτή κατασκευή.
 • Η (οι) δεξαμενή (-ές) πρέπει να τοποθετείται (-ού-νται) και να στερεώνεται (-ονται) στο όχημα έτσι ώστε να μπορούν να απορροφούνται, χωρίς να προκαλείται καταστροφή ή φθορά, οι διάφορες επιταχύνσεις του οχήματος με τις δεξαμενές πλήρεις καυσίμου. Οι προδιαγραφές θεωρούνται ότι πληρούνται εφόσον η δεξαμενή είναι στερεωμένη στο όχημα μέσω τουλάχιστον των παρακάτω:
  α. Δύο ιμάντες τοποθέτησης ανά δεξαμενή,
  β. Τέσσερις κοχλίες, και
  γ. Κατάλληλους δακτυλιοειδείς συνδέσμους ή πλάκες αν τα κελύφη του αμαξώματος σε εκείνο το σημείο είναι μονού πάχους.

Σημείωση

Τα τεχνικά στοιχεία στερέωσης δεξαμενών CNG είναι νομοθετημένα και ανάλογα με το βάρος και τις διαστάσεις μιας δεξαμενής οι ιμάντες στερέωσης μπορεί να είναι πλέον 3 ή 4 τον αριθμό.
 • Αν η δεξαμενή εγκατασταθεί πίσω από ένα κάθισμα, θα παρέχεται ένα ελεύθερο διάστημα τουλάχιστον 100 mm προς τη διαμήκη κατεύθυνση του οχήματος. Αυτός ο ελεύθερος χώρος μπορεί να μοιραστεί μεταξύ της δεξαμενής και του πίσω πλαισίου του αυτοκίνητου και μεταξύ του καθίσματος και της δεξαμενής.
 • Αν οι ιμάντες τοποθέτησης επίσης μεταφέρουν και τη μάζα της δεξαμενής, θα παρέχονται τουλάχιστον τρεις ιμάντες.
 • Οι ιμάντες τοποθέτησης της δεξαμενής θα εξασφαλίζουν ότι αυτή δεν ολισθαίνει, περιστρέφεται ή μετακινείται.
 • Προστατευτικό υλικό, όπως μονωτικό, δέρμα ή πλαστικό παρεμβάλλεται μεταξύ της δεξαμενής και των ιμάντων τοποθέτησής της. Ωστόσο, στη θέση στερέωσης των δακτυλιοειδών συνδέσμων ή πλακών στο όχημα δεν πρέπει να υπάρχει συμπιεστό υλικό.
 • Στην περίπτωση που η κυλινδρική δεξαμενή καυσίμου εγκαθίσταται κατά το διαμήκη άξονα του οχήματος, θα υπάρχει μία εγκάρσια σύνδεση στο εμπρόσθιο τμήμα του πλαισίου της δεξαμενής ώστε να εμποδίσει την ολίσθησή της.

Παρελκόμενα της δεξαμενής καυσίμου

Σε κάθε δεξαμενή φυσικού αερίου υπάρχει ένα σύστημα μηχανισμών εξαρτημάτων και βαλβίδων που εξασφαλίζουν τα χαρακτηριστικά ασφάλειας και καλής λειτουργίας του συστήματος. Η δεξαμενή του καυσίμου πρέπει να είναι εξοπλισμένη τουλάχιστον με τα παρακάτω εξαρτήματα, τα οποία μπορεί να είναι είτε ξεχωριστά είτε συνδυασμένα:

 • Αυτόματη βαλβίδα η οποία πρέπει να εγκαθίσταται απ΄ ευθείας πάνω στη δεξαμενή καυσίμου. Η βαλβίδα αυτή πρέπει να λειτουργεί έτσι ώστε η παροχή καυσίμου να διακόπτεται όταν διακόπτεται η λειτουργία του κινητήρα, άσχετα από τη θέση του διακόπτη εκκίνησης και να παραμένει κλειστή όσο χρόνο ο κινητήρας δεν λειτουργεί. Επιτρέπεται καθυστέρηση 2 δευτερολέπτων για διαγνωστικούς σκοπούς.
 • Διάταξη εκτόνωσης της πίεσης (ενεργοποιούμενη από τη θερμοκρασία), η οποία πρέπει να προσαρμόζεται στη δεξαμενή καυσίμου. Απαιτείται για την εκτόνωση της πίεσης στη δεξαμενή με την διαφυγή του αερίου σε περίπτωση πυρκαγιάς και την προστασία από έκρηξης της δεξαμενής
 • Βαλβίδα πλεovάζoυσας ρoής επί της δεξαμενής, η οποία είναι μια διάταξη περιορισμού της πλεονάζουσας ροής και πρέπει να προσαρμόζεται στη δεξαμενή πάνω στην αυτόματη βαλβίδα δεξαμενής. Απαιτείται για την διακοπή της παροχής του αερίου σε περίπτωση υπερβολικής διαρροής (πχ σπάσιμο σωλήνα).
 • Χειροκίνητη βαλβίδα η οποία προσαρμόζεται σταθερά πάνω στη φιάλη και μπορεί να ενσωματωθεί στην αυτόματη βαλβίδα φιάλης.
 • Αεροστεγές περίβλημα τα οποίο τοποθετείται πάνω από τους συνδέσμους της δεξαμενής εκτός αν η δεξαμενή εγκαθίσταται στο εξωτερικό του οχήματος.

Το γράφημα δείχνει τον απαιτούμενο όγκο αποθήκευσης (μπλε) και το βάρος των ρεζερβουάρ (κίτρινο) για διάφορα καύσιμα. Οι συνθετικές δεξαμενές φαίνεται να έχουν σημαντικό πλεονέκτημα βάρους.

Σήμανση της δεξαμενής

Κάθε δεξαμενή καυσίμου πρέπει επίσης να φέρει πινακίδα σήμανσης με τα παρακάτω υποχρεωτικά στοιχεία που πρέπει να είναι ευανάγνωστα και ανεξίτηλα:

 1. «ΜΟΝΟ CNG»
 2. «ΝΑ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΧΧ/ΧΧΧΧ», όπου «XX/XXXX» δηλώνει το μήνα και το έτος λήξης. (Η ημερομηνία λήξης δεν πρέπει να υπερβαίνει την προδιαγεγραμμένη διάρκεια χρήσης. Η ημερομηνία λήξης μπορεί να τοποθετείται στη δεξαμενή κατά το χρόνο αποστολής, με την προϋπόθεση ότι οι δεξαμενές έχουν αποθηκευτεί σε ξηρό μέρος χωρίς εσωτερική πίεση.)
 3. Στοιχεία ταυτότητας κατασκευαστή
 4. Αναγνωριστικό δεξαμενής (αριθμός αναφοράς και αριθμός σειράς μοναδικός για κάθε δεξαμενή)
 5. Πίεση και θερμοκρασία σχεδιασμού
 6. Αριθμός κανονισμού ΟΕΕ/ΗΕ, μαζί με τον τύπο της δεξαμενής και τον αριθμό καταχώρισης της πιστοποίησης
 7. Διατάξεις και/ή βαλβίδες εκτόνωσης της πίεσης που έχουν πιστοποιηθεί για χρήση με τη δεξαμενή, ή τα μέσα παροχής πληροφοριών σχετικά με τα πιστοποιημένα συστήματα προστασίας έναντι πυρκαγιάς
 8. Όταν χρησιμοποιούνται πινακίδες, όλες οι δεξαμενές πρέπει να έχουν ένα μοναδικό αριθμό αναγνώρισης αποτυπωμένο σε εκτεθειμένη μεταλλική επιφάνεια ώστε να μπορεί να γίνεται αναγνώριση στην περίπτωση καταστροφής της πινακίδας.

Επίσης μπορούν να αναγράφονται και οι παρακάτω προαιρετικές πληροφορίες σε ξεχωριστή πινακίδα:

 1. Περιοχή θερμοκρασιών αερίου, π.χ. –40°C έως 65°C
 2. Ονομαστική χωρητικότητα της δεξαμενής σε νερό με μέχρι δύο σημαντικούς αριθμούς, π.χ. 120 λίτρα
 3. Ημερομηνία αρχικής δοκιμής σε πίεση (μήνας και έτος).

Οι σημάνσεις πρέπει να τοποθετούνται με τη σειρά που παρατίθεται πιο πάνω αλλά η συγκεκριμένη διευθέτησή τους μπορεί να μεταβάλλεται για να ταιριάζει με το διατιθέμενο χώρο.

Παράδειγμα σήμανσης

Ένα αποδεκτό παράδειγμα υποχρεωτικών πληροφοριών είναι το παρακάτω:

ΜΟΝΟ CNG

ΝΑ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕΤΑ ΤΟΝ.. /....

Κατασκευαστής/Αριθμός αναφοράς/Αριθμός σειράς

20 MPa/15oC

ECE R 110 ΠΦΑ-2 (Αρ. καταχώρισης)

«Χρήση μόνο της Εγκεκριμένης από τον Κατασκευαστή Διάταξης Εκτόνωσης της Πίεσης»

Έλεγχος και αντικατάσταση δεξαμενής

Διάρκεια χρήσης

Η διάρκεια χρήσης μιας δεξαμενής καυσίμου πρέπει να ορίζεται από τον κατασκευαστή και μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τις εφαρμογές. Ο ορισμός της διάρκειας χρήσης βασίζεται σε πλήρωση των φιαλών 1000 φορές το χρόνο με ελάχιστο 15000 πληρώσεις. Η μέγιστη διάρκεια χρήσης πρέπει να είναι 20 χρόνια.

Περιοδική επαναπιστοποίηση

Πρέπει να ακολουθούνται οι παρεχόμενες από τον κατασκευαστή των δεξαμενών συστάσεις για περιοδική επαναπιστοποίηση με οπτικό έλεγχο ή δοκιμές κατά τη διάρκεια χρήσης, με βάση τη χρήση. Κάθε δεξαμενή πρέπει να υφίσταται οπτικό έλεγχο τουλάχιστον κάθε 48 μήνες μετά την ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας του οχήματος (ταξινόμηση οχήματος), και κατά τη χρονική στιγμή οποιασδήποτε επανεγκατάστασης, για εξωτερική ζημιά και φθορά, περιλαμβανομένων των ιμάντων κάτω από το υποστήριγμα. Ο οπτικός έλεγχος πρέπει να γίνεται από αρμόδιο όργανο, από τη Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή: δεξαμενές χωρίς πινακίδα που να περιέχει υποχρεωτικές πληροφορίες ή με πινακίδες που περιέχουν υποχρεωτικές πληροφορίες οι οποίες είναι δυσανάγνωστες καθ’ οιονδήποτε τρόπο πρέπει να αποσύρονται από τη χρήση. Αν η δεξαμενή μπορεί να αναγνωριστεί θετικά από τον κατασκευαστή και τον αριθμό σειράς, μπορεί να τοποθετηθεί μια πινακίδα αντικατάστασης, ώστε να επιτραπεί η διατήρηση της δεξαμενής σε χρήση.

Δεξαμενές που έχουν εμπλακεί σε συγκρούσεις

Οι δεξαμενές που έχουν εμπλακεί σε σύγκρουση του οχήματος πρέπει να επανελέγχονται από όργανο εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστή ή από αρμόδιο όργανο, από τη Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Δεξαμενή που δεν έχει υποστεί καμιά ζημιά από τη σύγκρουση μπορεί να τεθεί ξανά σε χρήση, διαφορετικά πρέπει να επιστραφεί στον κατασκευαστή για εκτίμηση.

Δεξαμενές που έχουν εμπλακεί σε πυρκαγιές

Δεξαμενές που έχουν εκτεθεί σε πυρκαγιά πρέπει να επανελέγχονται από όργανο εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστή ή να απορρίπτονται και να αποσύρονται από τη χρήση

Τεχνικός έλεγχος δεξαμενών

Κατά την διάρκεια τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) η δεξαμενή εξετάζεται:

 • για ρωγμές, κοψίματα, γρατσουνιές, σχισμές, ή απόξυση υλικού. Οι ελλείψεις αυτές ανάλογα με την έκταση τους χαρακτηρίζονται στο δελτίο τεχνικού ελέγχου σαν σοβαρές ή ακόμη και σαν επικίνδυνες. Αν χαρακτηρισθούν σαν σοβαρές ελλείψεις θα πρέπει η δεξαμενή να επισκευασθεί αν αυτό είναι εφικτό ή σε κάθε άλλη περίπτωση να αντικατασταθεί
 • αν πρέπει να αντικατασταθεί λόγω παρόδου εικοσαετίας προ του χρόνου του επόμενου τεχνικού ελέγχου. Σε τέτοια περίπτωση σημειώνεται στο δελτίο ελέγχου ως χρόνος επόμενου ελέγχου, η ημερομηνία κατά την οποία πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί η αντικατάσταση αυτή.
 • η παρέλευση του νομοθετημένου ορίου ηλικίας της δεξαμενής του φυσικού αεριου συνιστά Επικίνδυνη Έλλειψη κατά την διάρκεια του τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) και το όχημα ακινητοποιείται με αφαίρεση πινακίδων.

Χρήση μεταχειρισμένων δεξαμενών

Σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία επιτρέπεται η χρήση - τοποθέτηση μεταχειρισμένων εξαρτημάτων συμπεριλαμβανομένων και των δεξαμενών στην περίπτωση που τόσο τα εξαρτήματα όσο και τα οχήματα από τα οποία απεγκαθίσταται και επανεγκαθίσταται αυτά, έχουν κοινό ιδιοκτήτη.

Νομοθετικές διατάξεις

Οι νομοθετικές διατάξεις σχετικά με την εφαρμογή – χρήση και έλεγχο των συστημάτων και των εξαρτημάτων του υγραερίου προσδιορίζονται από:

 • Αριθ. 10852/715/14 Kαθορισμός τεχνικών προδιαγραφών του ειδικού εξοπλισμού με τον οποίο καθίσταται δυνατή η χρησιμοποίηση πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) για την κίνηση αυτοκινήτων οχημάτων και όροι και προϋποθέσεις ελέγχου και ασφαλούς κυκλοφορίας αυτών. ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1466/ 5 Ιουνίου 2014/τεύχος δεύτερο
 • Αριθμ. ΦΑ1/70748/4509 Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών του ειδικού εξοπλισμού με τον οποίο καθίσταται δυνατή η χρησιμοποίηση πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) για την μετατροπή αυτοκινήτων οχημάτων, σε αυτοκίνητα οχήματα διπλού καυσίμου και οι όροι και οι προϋποθέσεις ελέγχου και ασφαλούς κυκλοφορίας αυτών. ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 195/ 23 Ιανουαρίου 2015/τεύχος δεύτερο
 • Ευρωπαϊκός κανονισμός αρ. 110 της ΟΕΕ/ΗΕ.
 • Ευρωπαϊκός κανονισμός αρ. 115 της ΟΕΕ/ΗΕ.

Πρόγραμμα " Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας ΜΜΕ" Μετατροπή οχημάτων σε CNG με Επιδότηση ΕΣΠΑ 50%

Συμπληρώστε τη παρακάτω φόρμα Συμμετοχής στο Πρόγραμμα
και οι 30 πρώτοι κερδίστε έκπτωση 50% στο κόστος υποβολής φακέλου

Αναλυτικές Πληροφορίες του Προγράμματος [video] εδώ

 

 

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΔΕΕΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εφημερίδα
Το Συνεργείο του Αυτοκινήτου

 

Σαρανταπόρου 70
Χαλάνδρι, 15231 - Χάρτης

 

Τ 210 2825611, 210 6754419
F 210 2842420

 

info [at] tosynergeio.gr

 

 

Social Media

Facebook-color Instagram-color youtube-color Twitter linkedin