Διαγνωστικά εργαλεία Tester ή Scanner - Και με τα Υβριδικά και Ηλεκτρικά οχήματα τι γίνεται;

Τα διαγνωστικά εργαλεία τα γνωρίζετε πολύ καλά οπότε δεν χρειάζεται να αναφερθούμε εκτενώς εκτός ίσως από τις κατηγορίες τους.

Υπάρχουν λοιπόν τρεις τύποι διαγνωστικών εργαλείων σάρωσης για τον τεχνικό:

 • Διαγνωστικό Εργαλείο γενικής χρήσης επί του οχήματος II (OBD-II) (πολλά εμπορικά σήματα)
 • Διαγνωστικό Εργαλείο Afersales με βελτιωμένη επικάλυψη (Snap-On, Actia, άλλα)
 • Διαγνωστικό Εργαλείο OEM (που έχει αναπτυχθεί και εγκριθεί από OEM που χρησιμοποιείται σε αντιπροσωπείες)

Δεδομένου ότι τα ηλεκτρικά εξαρτήματα του κινητήρα και της μετάδοσης κίνησης ενός υβριδικού οχήματος επηρεάζουν τη λειτουργία του οχήματος και ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τις εκπομπές σε περίπτωση προβλήματος, η λειτουργία του υβριδικού κινητήρα ακολουθεί τυπικά τα πρότυπα OBD-II για τη 16-πινη φίσα (DLC-Data Link Connector), τους κωδικούς βλάβης διαγνωστικού ελέγχου (DTC), και πρότυπα επικοινωνίας (Πρωτόκολλα).

Όπως συμβαίνει με τα συμβατικά οχήματα, τα περισσότερα υβριδικά οχήματα που παράγονται για το μοντέλο έτος (MY) 2008 και αργότερα χρησιμοποιούν επίσης το OBD-II CAN (Controller Area Network), στο οποίο το CAN είναι το πρωτόκολλο επικοινωνίας του κινητήρα και κιβωτίου ταχυτήτων, καθώς και το DLC του οχήματος.

Αν και τα ηλεκτρικά οχήματα δεν είναι υποχρεωμένα να συμμορφώνονται με τα πρότυπα σύνδεσης OBD-II DLC ή να χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο επικοινωνίας OBD-II CAN, οι πιο πολλοί το κάνουν.
Σημαντικές εξαιρέσεις περιλαμβάνουν ορισμένους από τους μικρότερους κατασκευαστές EV, όπως η Tesla, που χρησιμοποιούν ιδιόκτητα εργαλεία σάρωσης.

Γενικά εργαλεία σάρωσης OBD-II  - Generic OBD-II Scan Tools

Αν και ένα γενικό εργαλείο σάρωσης OBD-II (ή ένα εργαλείο σάρωσης που έχει ρυθμιστεί σε γενική λειτουργία OBD-II) θα έχει κανονικά πρόσβαση σε περιορισμένα δεδομένα σάρωσης από την ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου κινητήρα (ECM) του οχήματος, πιθανότατα δεν θα έχει πρόσβαση HV-ειδικών μονάδων κινητήριου μοτέρ, όπως η ECU της μπαταρίας HV, εάν είναι εξοπλισμένο. Τα γενικά εργαλεία σάρωσης OBD-II είναι συνήθως ελάχιστα χρήσιμα για έναν τεχνικό που πρέπει να διαγνώσει ένα πρόβλημα σε ένα υβριδικό ή ηλεκτρικό όχημα.

Ορισμένα διαγνωστικά εργαλεία σάρωσης μετά την αγορά ενδέχεται να μην εμφανίζουν όλες τις παραμέτρους δεδομένων ή να μην εμφανίζουν σωστά δεδομένα όταν συνδέονται σε υβριδικά ή / και ηλεκτρικά οχήματα. Αυτό το εργαλείο σάρωσης δείχνει περισσότερους από 20.000 amps ρεύματος φόρτισης (ένταση) που ρέουν στη μπαταρία HB ενός υβριδικού συστήματος Toyota Camry του 2007. Το πραγματικό ρεύμα φόρτισης για αυτό το όχημα δεν υπερβαίνει τους 200 amps και συνήθως πολύ λιγότερο.

Εργαλεία σάρωσης OBD-II AfterSales με βελτιωμένη περιφερειακή προστασία

scan tools3

Ορισμένα διαγνωστικά εργαλεία σάρωσης (scan tools) AfterSales που βελτιώνονται για συγκεκριμένη μάρκα και μοντέλο ενός υβριδικού οχήματος ενδέχεται να έχουν πρόσβαση σε τέτοιες ενότητες. Η ποιότητα της πρόσβασης μπορεί να ποικίλει ευρέως.

Η μελλοντική πρόσβαση εξαρτάται επίσης από το επίπεδο υποστήριξης που ο κατασκευαστής του διαγνωστικού εργαλείου  είναι πρόθυμος να παράσχει. Ο τεχνικός θα πρέπει να προσδιορίσει τις δυνατότητες και τους περιορισμούς ενός διαγνωστικού εργαλείου σάρωσης και να εξοικειωθεί με τη λειτουργία του, προτού το χρησιμοποιήσει για τη διάγνωση ενός προβλήματος.

Σε μερικά βελτιωμένα εργαλεία σάρωσης:

 • Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε όλες τις μονάδες
 • Δεν μπορεί να έχει πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα μέσα σε μια συγκεκριμένη μονάδα
 • Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η ενεργοποίηση κάποιων αμφίδρομων  ελέγχων
 • Μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να εμφανίσει ανακριβή δεδομένα

Πολλοί κατασκευαστές aftermarket διαγνωστικών εργαλείων - scan tools, δημοσιεύουν καταλόγους διαθέσιμης κάλυψης οχημάτων και ενημερώνουν τακτικά το λογισμικό του διαγνωστικού εργαλείου  για να προσθέσουν επιπλέον κάλυψη καθώς κυκλοφορούν νέα οχήματα. Η κάλυψη του οχήματος για μια συγκεκριμένη έκδοση λογισμικού του διαγνωστικού εργαλείου είναι συχνά διαθέσιμη στον ιστότοπο του κατασκευαστή του διαγνωστικού εργαλείου.

Εργαλεία σάρωσης του κατασκευαστή πρωτότυπου εξοπλισμού (OEM)

Παρόλο που κάποιο διαγνωστικό εργαλείο μπορεί κατά καιρούς να έχει προβλήματα πρόσβασης και εμφάνισης δεδομένων σωστά, τα διαγνωστικά εργαλεία OEM θεωρούνται γενικά ότι παρέχουν την πληρέστερη και πιο πρόσφατη κάλυψη για μια συγκεκριμένη μάρκα του οχήματος, σε σύγκριση με άλλα εργαλεία σάρωσης. Καθώς οι αντιπροσωπείες χρησιμοποιούν σχεδόν πάντοτε διαγνωστικά εργαλεία  OEM για τη διάγνωση των οχημάτων που πωλούν, είναι προς το συμφέρον κάθε κατασκευαστή οχήματος να κάνει αυτό το εργαλείο όσο το δυνατόν πιο χρήσιμο και ακριβές.

scan tools4
 
Πολλά διαγνωστικά εργαλεία  OEM (και πολλά aftermarket διαγνωστικά εργαλεία) είναι βασισμένα σε P/C - Η/Υ. Με άλλα λόγια, το λογισμικό του διαγνωστικoύ εργαλείου τρέχει σε υπολογιστή ή φορητό υπολογιστή με Windows, αντί σε μία ανεξάρτητη συσκευή. Μια ανεξάρτητη μονάδα interface - διεπαφής του οχήματος, η οποία συνδέει τον υπολογιστή με το όχημα, χρησιμεύει ως gateway - πύλη μεταξύ του υπολογιστή του τεχνικού και του οχήματος. Η μονάδα διεπαφής μπορεί να συνδεθεί με ένα καλώδιο  Pass-through που συνδέεται με την φίσα  DLC του οχήματος ή μπορεί να ενσωματωθεί στο ίδιο το καλώδιο.

Τα OEM διαγνωστικά εργαλεία που βασίζονται σε υπολογιστή (PC-based OEM scan tools),  συμβατά με τα μοντέλα του έτους 2013 περιλαμβάνουν:

 • Consult III+ (Nissan, Infiniti)
 • IDS (Integrated Diagnostic System - Ολοκληρωμένο διαγνωστικό σύστημα) (Ford, Lincoln, Mercury)
 • GDS (Global Diagnostic System - Παγκόσμιο Διαγνωστικό Σύστημα) (Hyundai, Kia)
 • HDS (Honda Diagnostic Scanner - Διαγνωστικός σαρωτής Honda) (Honda, Acura)
 • GDS 2 (Global Diagnostic System 2 - Παγκόσμιο Διαγνωστικό Σύστημα 2) (General Motors)
 • Techstream και Techstream Lite (Toyota, Lexus, Scion)

Πολλά από τα παραπάνω διαγνωστικά εργαλεία σάρωσης είναι διαθέσιμα για αρκετά χρόνια ή περισσότερο.

Ορισμένα παλαιότερα οχήματα ενδέχεται να μην είναι συμβατά με τα τρέχοντα OEM διαγνωστικά εργαλεία. Για τα οχήματα αυτά, ενδέχεται να απαιτείται προηγούμενη γενιά συγκεκριμένου διαγνωστικού εργαλείου σάρωσης του OEM.

Οι κατασκευαστές οχημάτων μπορούν να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την ακριβή κάλυψη.

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΔΕΕΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εφημερίδα
Το Συνεργείο του Αυτοκινήτου

 

Σαρανταπόρου 70
Χαλάνδρι, 15231 - Χάρτης

 

Τ 210 2825611, 210 6754419
F 210 2842420

 

info@tosynergeio.gr

 

 

Social Media

Facebook-color Instagram-color youtube-color Twitter linkedin

Σεμινάρια Επόμενου Μήνα
22 24 sept home

Τεχνικά Σεμινάρια μέσω Υπολογιστή (Webinars) 22, 23 & 24 Σεπτεμβρίου

 1.  2-ήμερο Σεμινάριο Αερανάρτηση (Πνευματική Ανάρτηση)- 22,23 Σεπτεμβρίου
 2.  Alfa Romeo Stelvio - Ηλεκτρικά & Ηλεκτρονικά Συστήματα - 24 Σεπτεμβρίου
Δηλώστε Συμμετοχή...
28 30 sept home

Τεχνικά Σεμινάρια μέσω Υπολογιστή (Webinars) 28, 29 & 30 Σεπτεμβρίου

 1. Υβριδικό παράλληλο σύστημα Bosch)- 28 Σεπτεμβρίου
 2. Power Inverters & DC Converters Ηλεκτρικών Υβριδικών Οχημάτων - 29 Σεπτεμβρίου
 3. Έλεγχος & μέτρηση Αισθητήρων & Ενεργοποιητών - 30 Σεπτεμβρίου
Δηλώστε Συμμετοχή...

banner2cmyk

Σεμινάριο απόκτησης άδειας επαγγέλματος “Τεχνίτη αερίων καυσίμων LPG-CNG” 12-16 Οκτωβρίου 2020

Το Iνστιτούτο ΙΔΕΕΑ διοργανώνει διαρκώς νέα σεμινάρια για CNG και LPG που απαιτούνται για την απόκτηση άδειας επαγγέλματος "Τεχνίτη Αερίων Καυσίμων".
Δηλώστε Συμμετοχή...