Διαδικασία της βαφής αμαξώματος στο συνεργείο

Η επισκευαστική βαφή

Υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ της βαφής στην παραγωγή και της βαφής στο συνεργείο.

Στην παραγωγή το αμάξωμα βάφεται χωρίς εξαρτήματα, επενδύσεις, αφρώδη κ.λ.π.Στην επισκευαστική βαφή αυτά τα εξαρτήματα εκτός αντικατάστασης αμαξώματος δεν χρειάζεται να βγουν. Όλα τα τμήματα που δεν θα βαφούν πρέπει να καλυφτούν κατάλληλα.

Η βαφή στην παραγωγή έχει πάντα την ίδια δομή, όχι όμως και στην βαφή στο συνεργείο. Βαφές που σχηματίζουν οπτικά εφέ έχουν πάντα την ίδια  διάταξη των πιγμέντων αλουμινίου και μίκας.
Η επισκευαστική βαφή έχει στην δομή και οπτικά πάντα την υπογραφή του βαφέα.

Το χρώμα που χρησιμοποιείται στο συνεργείο πρέπει να στεγνώσει σε χαμηλές θερμοκρασίες, επειδή τα πλαστικά,  τα εξαρτήματα, και τα ηλεκτρονικά του αυτοκινήτου δεν πρέπει να εκτεθούν σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες από 60 - 70 °C.

Για την πραγματοποίηση των εργασιών βαφής πρέπει να υπάρχουν στην διάθεση σας ειδικός εξοπλισμός , βοηθητικά μέσα και εργαλεία.

Η βαφή στο Συνεργείο

Η διαδικασία της βαφής στο συνεργείο αποτελείται από δύο φάσης:

  • Η προετοιμασία για την αντιδιαβρωτική προστασία και για την εξισορρόπηση των  ανωμαλιών της επιφάνειας.
  • Την βαφή για την επαναφορά της εξωτερικής μορφής του χρώματος.

Αν ένα αυτοκίνητο έρχεται στο συνεργείο με μία ζημιά στο αμάξωμα , η επισκευή σε αυτό γίνεται με επαναφορά η αντικατάσταση των μερών που έχουν ζημιά.

Η επισκευαστική βαφή προστατεύει τα μέρη που έχουν ζημιά από διάβρωση , εξισώνει τις ανωμαλίες στα επισκευασμένα μέρη και επαναφέρει την εξωτερική μορφή της επιφάνειας.

vafi10a

Προετοιμασία βαφής

Τα τοποθετημένα υλικά προετοιμάζουν την βάση για την βαφή.

Το χρώμα δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να έλθει σε απευθείας επαφή με την λαμαρίνα.

Κατά την επισκευαστική βαφή χρησιμοποιούνται τα παρακάτω υλικά:

  • Στόκος, (προστασία)
  • Αστάρι

Το χρώμα εφαρμόζεται στο προστατευτικό στρώμα το αστάρι , η σε προηγούμενα στρώματα χρώματος.
Πρέπει πρώτα οι επιφάνειες αυτές να τριφθούν με ένα υλικό τριβής που είναι σε σχέση με το τελικό στρώμα του χρώματος.

Χρώμα

Το χρώμα σχηματίζει το εξωτερικό προστατευτικό στρώμα της βαφής. (πληροφορίες  για το χρώμα και την βαφή θα δοθούν σε επόμενο κεφάλαιο)

…η συνέχεια στο επόμενο

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΔΕΕΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εφημερίδα
Το Συνεργείο του Αυτοκινήτου

 

Σαρανταπόρου 70
Χαλάνδρι, 15231 - Χάρτης

 

Τ 210 2825611, 210 6754419
F 210 2842420

 

info@tosynergeio.gr

 

 

Social Media

facebook logored gplus red YouTube redr Twitter