Μέτρα Ασφαλείας Κατά την Εκτέλεση Εργασιών σε υβριδικά – ηλεκτρικά οχήματα για μηχανικούς – ηλεκτρολόγους- φανοποιούς

Τα υβριδικά οχήματα λειτουργούν κάτω από υψηλές τάσεις ρεύματος σημαντικά επικίνδυνες για τους τεχνίτες.  Εκτός από τη συμβατική μπαταρία 12 Volt οξέος μολύβδου που τροφοδοτεί τα βοηθητικά ηλεκτρικά συστήματα του αυτοκινήτου, τα περισσότερα υβριδικά οχήματα χρησιμοποιούν μπαταρίες υψηλής τάσης.

Οι περισσότερες από αυτές τις συστοιχίες μπαταριών HV (High Voltage) αποτελούνται από μια σειρά μικρότερων μπαταριών που είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους και μπορούν να αναπτύξουν μια υψηλότερη θανατηφόρα ποσότητα τάσης.

Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν ο τεχνίτης να γνωρίζει και να εφαρμόζει τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας, τόσο τα γενικά όσο και τα ειδικά μέτρα ασφάλειας

Ετικέτες

Προσέξτε όταν χειρίζεστε το υβριδικό σύστημα, επειδή αυτό είναι ένα σύστημα υψηλής τάσης, μπορεί να ξεκινά από 140 V και να  ξεπερνά τα 650V, καθώς επίσης και επειδή περιέχει εξαρτήματα τα οποία θερμαίνονται εξαιρετικά όταν λειτουργεί το υβριδικό σύστημα.

Κατά την διάρκεια εργασιών θα πρέπει να τηρείται τις οδηγίες στις ετικέτες προειδοποίησης που βρίσκονται κολλημένες σε κάθε υβριδικό αυτοκίνητο.

Υβριδικό σύστημα. Toyota Yaris Hybrid 

Υπακούστε στις ετικέτες προειδοποίησης που βρίσκονται κολλημένες στο αυτοκίνητο.

 1. Ετικέτα προειδοποίησης
 2. Βύσμα συντήρησης
 3. Συμπιεστής συστήματος κλιματισμού
 4. Ηλεκτρικό μοτέρ (μοτέρ κίνησης)
 5. Μονάδα ελέγχου ισχύος
 6. Υβριδική μπαταρία (μπαταρία κίνησης)
 7. Καλώδια υψηλής τάσης (πορτοκαλί)

Ο απαραίτητος εξοπλισμός για βασικές εργασίες με ασφάλεια σε ένα υβριδικό όχημα είναι:

 • Προστατευτικός ρουχισμός (μονωτικά γάντια, ελαστικά γάντια, γυαλιά και υποδήματα ασφαλείας).
 • Βασικά εργαλεία κατάλληλα μονωμένα για εργασίες σε κυκλώματα υψηλής τάσης
 • Μονωτική ταινία
 • Πριν χρησιμοποιήσετε τα μονωτικά γάντια οχήματος, βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν σκισίματα, ή άλλου είδους ζημιές και μην χρησιμοποιείτε βρεγμένα μονωτικά γάντια.

Ειδικά κιτ Ασφαλείας  παρέχονται από τους κατασκευαστές  και το ελεύθερο εμπόριο για εργασίες σε Ηλεκτρικά ή  και Υβριδικά Αυτοκίνητα.

ivr5

Εργασίες επισκευής υβριδικών οχημάτων – αμαξωμάτων

Τα παρακάτω θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τους τεχνίτες μηχανικούς και τεχνίτες αμαξωμάτων κατά την διάρκεια επισκευών σε υβριδικά – ηλεκτρικά οχήματα: 

 • Ο καθαρισμός του χώρου του αμαξώματος και ιδιαίτερα του κινητήρα θα πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή έτσι ώστε το νερό ή τα χημικά καθαρισμού να μην φτάνουν στα ηλεκτρικά/ηλεκτρονικά  ή τους  ιμάντες κίνησης των μηχανισμών.
 • Νερό ή χημικά στα παραπάνω εξαρτήματα θα μπορούσαν να δημιουργήσουν δυσλειτουργίες, αλλαγή της πρόσφυσης του ιμάντα και να προκαλέσουν εμφάνιση μηνυμάτων βλάβης  και δυσλειτουργίας.
 • Η συμπλήρωση υγρών στον χώρο του κινητήρα θα πρέπει να γίνεται με προσοχή έτσι ώστε να μην χύνονται έξω.
 • Οι μπαταρίες υψηλής τάσης βρίσκονται σαν συστοιχίες σε «κιβώτια» στήριξης που μπορεί να αποτελούν τμήμα του αμαξώματος, φέρουσα κατασκευή,  όταν συνήθως αυτές βρίσκονται τοποθετημένες στο πάτωμα, η ανεξάρτητη κατασκευή, μη φέρουσα στο πίσω μέρος του αμαξώματος.
 • Ειδικά όταν αυτές βρίσκονται στο πίσω μέρος του αμαξώματος, κατά την αφαίρεση της μπαταρίας υψηλής τάσης η και των ηλεκτροκινητήρων αλλάζει απότομα η κατανομή βάρους του αυτοκινήτου.
 • Για το λόγο αυτό θα πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες ανύψωσης και στερέωσης του οχήματος.
 • Η μπαταρία υψηλής τάσης HV είναι μια σύνθετη μονάδα συσσωρευτών που επιτρέπεται να την ανοίγει μόνο ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό.
 • Το τμήμα της  μπαταρίας που έχει δυνατότητα να επέμβει ένας τεχνίτης είναι ο διακόπτης συντήρησης   «Service  Switch».
 • Ο διακόπτης αυτός  κλείνει το κύκλωμα της υψηλής τάσης.
 • Η θέση και ο χειρισμός του διακόπτη συντήρησης διαφέρει από όχημα σε όχημα.

ivr7

Διακόπτης συντήρησης «Service Switch».

 • Ο τεχνίτης θα πρέπει να γνωρίζει την θέση και την λειτουργία του διακόπτη (ασφάλιση-απασφάλιση) πριν την έναρξη εκτεταμένων εργασιών στο αμάξωμα.
 • Κατά την εργασία σε εξαρτήματα υψηλής τάσης ή κοντά σε αυτά, το αυτοκίνητο πρέπει να αποφορτίζεται και ο διακόπτης συντήρησης να αφαιρείται η να ασφαλίζεται ώστε να αποφεύγεται η κατά λάθος ενεργοποίησή του από άλλο τεχνίτη.
 • Ο χειρισμός του διακόπτη συντήρησης πρέπει να γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό.
 • Οι βίδες στερέωσης της μπαταρίας υψηλής τάσης είναι στα περισσότερα υβριδικά οχήματα και σημεία γείωσης.
 • Γι’ αυτό θα πρέπει να εξασφαλίζεται η  «καθαρή»  και ορθή σύσφιξη του «κιβωτίου» συγκράτησης της μπαταρίας υψηλής τάσης για την αποφυγή δυσλειτουργιών και καταγραφής κωδικών βλάβης
 • Στα υβριδικά οχήματα λόγο της μη λειτουργίας του κινητήρα εσωτερικής καύσης (βενζινοκινητήρας – πετρελαιοκινητήρας) σε χαμηλές ταχύτητες υπάρχει κίνδυνος να αφήσει ο τεχνίτης το αυτοκίνητο σε λειτουργία όταν το μετακινεί και το σταθμεύει στους χώρους του συνεργείου.
 • Για αυτοκίνητα που παραμένουν για μεγάλο διάστημα εργασιών στο συνεργείο θα πρέπει να ακολουθούνται οι κανονισμοί και η νομοθεσία, κατά την φόρτιση της μπαταρίας μέσω του δικτύου του ρεύματος.
 • Η φόρτιση της μπαταρίας θα πρέπει να γίνεται από ασφαλείς πρίζες.
 • Το κύκλωμα προστασίας της γείωσης που βρίσκεται στο σύστημα φόρτισης, προστατεύει το αυτοκίνητο, υπάρχει όμως η πιθανότητα υπερφόρτωσης του δικτύου του ρεύματος στην περίπτωση που η ένταση του ρεύματος είναι μεγαλύτερη από το όριό του.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

 • Κατά την διάρκεια εργασιών φανοποιείου, όπως κοπές και συγκολλήσεις, το αυτοκίνητο θα πρέπει να από-ενεργοποιείται, δηλαδή θα πρέπει να αποσυνδέεται η μπαταρία υψηλής τάσης καθώς και το κύκλωμα των 12V.
 • Κατά την διάρκεια της βαφής σε φούρνο η θερμοκρασία της μπαταρίας δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τους +60οC.

ivr8

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΔΕΕΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εφημερίδα
Το Συνεργείο του Αυτοκινήτου

 

Σαρανταπόρου 70
Χαλάνδρι, 15231 - Χάρτης

 

Τ 210 2825611, 210 6754419
F 210 2842420

 

info@tosynergeio.gr

 

 

Social Media

facebook logored gplus red YouTube redr Twitter