Αμάξωμα και βασικές έννοιες: Η σκουριά στο αμάξωμα

Η οξείδωση του χάλυβα (Σκουριά) στο αμάξωμα

Υλικό οξείδωσης - Ο χάλυβας από τον οποίο κατασκευάζονται τα αμαξώματα των αυτοκινήτων, πρέπει να προστατευθεί έναντι της οξείδωσης (Σκουριά).

Για αυτό ο χάλυβας γαλβανίζεται και βάφεται.

skouria1

Οξείδωση

Η οξείδωση είναι μία χημική αντίδραση, κατά την οποία μεταξύ δύο υλικών γίνεται ανταλλαγή ηλεκτρονίων. Τα άτομα που αποτελούν το οξειδωτικό υλικό δίνουν ηλεκτρόνια.

skouria2

Σχήμα: Οξείδωση

Αυτά τα ηλεκτρόνια λαμβάνονται από τα άτομα που αποτελούν το προς οξείδωση υλικό. Η αντίθετη αντίδραση λέγεται αναγωγή. Ένα υλικό ανάγεται όταν λαμβάνει ηλεκτρόνια.

Η τάση να δίνουν και να λαμβάνουν ηλεκτρόνια είναι διαφορετική σε κάθε υλικό.

skouria3

Σχήμα: Τάση οξείδωσης

Συγκεκριμένα μέταλλα, π.χ. Σίδηρος, έχουν την τάση να δίνουν ηλεκτρόνια. Για αυτό ο σίδηρος οξειδώνεται. Μερικά μέταλλα π.χ. χαλκός έχουν μικρότερη τάση να δίνουν μόνο ηλεκτρόνια και οξειδώνονται μόνο αν τοποθετηθούν επάνω σε πολύ αναγωγικά υλικά. Μερικά μέταλλα όπως ο χρυσός μπορούν να οξειδωθούν πολύ δύσκολα.

Αν συνδεθούν δύο υλικά τα οποία έχουν διαφορετικό βαθμό οξείδωσης μεταξύ τους, αυτό οδηγεί σε μία ροή ηλεκτρονίων και σε μία μεγαλύτερη τάση οξείδωσης.

  • Το υλικό που οξειδώνεται λέγεται Άνοδος.
  • Το υλικό που ανάγεται λέγεται Κάθοδος.
  • Όλη την διάταξη την ονομάζουμε Στοιχείο γαλβανισμού.

Ένα παράδειγμα στοιχείου γαλβανισμού είναι η μπαταρία, όπου υπάρχει μία ροή ηλεκτρονίων από την άνοδο στην κάθοδο.

Η αντιδιαβρωτική προστασία

Τα αμαξώματα των αυτοκινήτων κατασκευάζονται στο μεγαλύτερο μέρος τους απο χαλυβδόφυλλα τα οποία έχουν την τάση να οξειδώνονται.

Για αυτόν τον λόγο με διάφορους μεθόδους δημιουργείται στην παραγωγή ένα στρώμα αντιδιαβρωτικής προστασίας που διαρκεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Έτσι δημιουργείται μία καλή προστασία και μπορεί να αναληφθεί η εγγύηση για το αμάξωμα για όλη την ζωή του αυτοκινήτου.

Μέθοδοι αντιδιαβρωτικής προστασίας χαλυβδόφυλλων:

  • Γαλβάνισμα
  • Βαφή

Ο ψευδάργυρος είναι από τα μέταλλα προστασίας που χρησιμοποιούνται περισσότερο. Ο ψευδάργυρος έχει μεγαλύτερη τάση να οξειδώνεται από τον σίδηρο.

Ο χάλυβας οξειδώνεται μόνο όταν το στρώμα ψευδαργύρου φθαρεί και οξειδωθεί. Τα γαλβανισμένα χαλυβδόφυλλα είναι πολύ σταθερά έναντι της οξείδωσης.

Η σύνδεση του στρώματος ψευδαργύρου με την βαφή δημιουργεί μία καλή αντιδιαβρωτκή προστασία.

Αυτό το είδος προστασίας λέγεται Σύστημα-Duplex.

Η προστασία έναντι της διάβρωσης αποτελείται απο το οξείδιο του ψευδαργύρου, το οποίο δεν αποσπάται απο την λαμαρίνα του αμαξώματος.

Η οξείδωση προχωρά έτσι πολύ πιό σιγά από ότι σε λαμαρίνα που δεν έχει υποστεί κατεργασία.

Στον χάλυβα  αποσπάται το οξείδιο του σιδήρου από το βασικό μέταλλο, και μένουν πάντα στρώματα χάλυβα ανοικτά. Ο ψευδάργυρος οξειδώνεται πιό νωρίς απο τον σίδηρο, αλλά πολύ πιο αργά.

skouria4

Σχήμα: Ηλεκτρολυτική οξείδωση χάλυβα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΔΕΕΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εφημερίδα
Το Συνεργείο του Αυτοκινήτου

 

Σαρανταπόρου 70
Χαλάνδρι, 15231 - Χάρτης

 

Τ 210 2825611, 210 6754419
F 210 2842420

 

info@tosynergeio.gr

 

 

Social Media

facebook logored gplus red YouTube redr Twitter