Αμάξωμα και βασικές έννοιες: Το χρώμα – είδη χρωμάτων

Το χρώμα: Κατάταξη σύμφωνα με το είδος στεγνώματος

Το είδος στεγνώματος του χρώματος καθορίζει πολλές ιδιότητες του τελικού φιλμ χρώματος.

Το στέγνωμα του χρώματος

Το χρώμα μπορεί σε συνάρτηση με το υλικό σύνδεσης να χωρισθεί με διαφορετικά κριτήρια. Το ποιο σημαντικό κριτήριο είναι το στέγνωμα και η σκλήρυνση του χρώματος.

Ανάλογα με το χρώμα διακρίνουμε τρία είδη στεγνώματος:

1Κ-Χρώμα

  • Στέγνωμα μέσω εξαέρωσης του διαλυτικού.
  • Στέγνωμα μέσω μετατροπής (οξείδωσης) του μέσου  σύνδεσης.

2Κ-Χρώμα

  • Στέγνωμα μέσω χημικής αντίδρασης μεταξύ δύο η περισσοτέρων συστατικών.

Στέγνωμα με εξαέρωση του διαλυτικού μέσου

Αυτή είναι η πιο απλή μορφή στεγνώματος. Το μέσο σύνδεσης συσφίγγεται από την εξαέρωση του διαλυτικού μέσου. Παροχή θερμότητας επιταχύνει την διαδικασία εξαέρωσης.

xromata3

Στέγνωμα μέσω εξαέρωσης του διαλυτικού μέσου

Στέγνωμα με μετατροπή (οξείδωση) του μέσου σύνδεσης

Η εξαέρωση του διαλυτικού μέσου εμφανίζεται σε όλα τα είδη στεγνώματος. Κατά το στέγνωμα μέσω οξείδωσης γίνεται μία αντίδραση με το οξυγόνο του αέρα καθώς και μία χημική μετατροπή του μέσου σύνδεσης. Το στέγνωμα μπορεί να επιταχυνθεί με την προσθήκη σκληρυντή.

Το στεγνό χρώμα έχει άλλες χημικές ιδιότητες από ότι το αρχικό μέσο σύνδεσης. Για αυτό το φιλμ του χρώματος δεν επηρεάζεται από το περιεχόμενο μέσο διάλυσης.

Η διαδικασία στεγνώματος μπορεί και εδώ να επιταχυνθεί με παροχή θερμότητας για την γρηγορότερη εξάτμιση των πτητικών στοιχείων.

xromata2

Στέγνωμα μέσω μετατροπής του μέσου σύνδεσης

Στέγνωμα μέσω χημικής αντίδρασης μεταξύ δύο η περισσοτέρων συστατικών

Το φίλμ χρώματος προκύπτει μέσω χημικής αντίδρασης, αντίστοιχα σύνδεση (πολυμερισμός) των συστατικών.

Αν μία αντίδραση γίνεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος τα συστατικά πριν την εφαρμογή πρέπει να ανακατευθούν.

Αν η αντίδραση ξεκινά σε μεγαλύτερη θερμοκρασία χρώματος μπορούν τα ήδη ανακατεμένα συστατικά να έλθουν σε εφαρμογή.

Αυτό το χρώμα ονομάζεται θερμοσκληρυντικό.

xromata4

Στέγνωμα μέσω χημικής αντίδρασης μεταξύ δύο η περισσοτέρων συστατικών

Αν πρέπει να αναμίξουμε πριν την εφαρμογή δύο συστατικά έχουμε να κάνουμε με ένα χρώμα δύο συστατικών (2Κ-χρώμα).

Τα συστατικά είναι:

  • Χρώμα
  • Σκληρυντής (ακόμη γνωστός σαν καταλύτης η ενεργοποιητής)

Τα συστατικά βρίσκονται σε ξεχωριστά δοχεία με αντίστοιχα μέσα διάλυσης.

Πριν από την εφαρμογή αναμιγνύονται με μία σταθερή αναλογία. Η ανάμιξη γίνεται σε κυλινδρικό δοχείο με την βοήθεια του αναδευτήρα - μετρητικής βέργας. Το στέγνωμα του χρώματος δύο συστατικών 2Κ επιταχύνεται με την παροχή θερμού αέρα. Το φίλμ χρώματος που προκύπτει έχει άλλες χημικές ιδιότητες από ότι τα αρχικά συστατικά. Το χρώμα δύο συστατικών 2Κ παρουσιάζει υψηλή χημική και φυσική αντοχή.

xromata1

Ράβδος μέτρησης-ανάδευσης

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΔΕΕΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εφημερίδα
Το Συνεργείο του Αυτοκινήτου

 

Σαρανταπόρου 70
Χαλάνδρι, 15231 - Χάρτης

 

Τ 210 2825611, 210 6754419
F 210 2842420

 

info@tosynergeio.gr

 

 

Social Media

facebook logored gplus red YouTube redr Twitter