Ανάμιξη και ψεκασμός του χρώματος Για τον καλύτερο ψεκασμό του χρώματος πρέπει να προσεχθούν όλοι οι παράμετροι που μπορεί να επηρεάσουν την βαφή : π.χ. Σκληρυντής , Διαλύτης Θερμοκρασία εργασίας,…
Συμπιεστές Επειδή το χρώμα ψεκάζεται με πεπιεσμένο αέρα το συνεργείο πρέπει να διαθέτει έναν συμπιεστή , ο οποίος θα παρέχει πεπιεσμένο αέρα με αρκετή πίεση και παροχή.
Δοχείο μέτρησης πυκνότητας Η πυκνότητα ελέγχεται με ένα δοχείο μέτρησης πυκνότητας. Το δοχείο μέτρησης πυκνότητας αποτελείται από ένα δοχείο με την μορφή χωνιού με μία καλιμπραρισμένη οπή στο κάτω μέρος.…
Εξοπλισμοί για την ανάμιξη του χρώματος Για την σωστή παρασκευή του χρώματος και μία σωστή δοσολογία από σκληρυντή και διαλυτικό είναι απαραίτητο να υπάρχει μία σειρά από εξοπλισμούς όπως :
Δομή καμπίνας βαφής Η καμπίνα βαφής είναι το σημαντικότερο στοιχείο για την εκτέλεση μίας επισκευαστικής βαφής υψηλών απαιτήσεων. Για την σωστή λειτουργία της καμπίνας βαφής και για ένα καλό αποτέλεσμα…
Εξοπλισμός βαφείου Για να μπορείτε να εκτελείτε τις εργασίες βαφής με υψηλή ποιότητα και όλα τα μέτρα ασφάλειας, πρέπει να έχετε στην διάθεση σας όλους τους αναγκαίους εξοπλισμούς και τα…
Πιγμέντα βαφής Οι βαφές μπορεί να περιέχουν διάφορα πιγμέντα. Αυτά τα πιγμέντα καθορίζουν το χρώμα και τα εφέ.
Είδη χρωμάτων Για το χρώμα υπάρχουν διάφοροι τρόποι εφαρμογής: Τρόπος μονής επίστρωσης και τρόπος διπλής επίστρωσης είναι οι πλέον συνηθισμένοι. Ο τρόπος τριπλής επίστρωσης είναι μία μέθοδος βαφής που προσδίδει…

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΔΕΕΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εφημερίδα
Το Συνεργείο του Αυτοκινήτου

 

Σαρανταπόρου 70
Χαλάνδρι, 15231 - Χάρτης

 

Τ 210 2825611, 210 6754419
F 210 2842420

 

info@tosynergeio.gr

 

 

Social Media

Facebook-color Instagram-color youtube-color Twitter linkedin