Αισθητήρας ελέγχου περιστροφής του οχήματος

Μία εφαρμοσμένη τεχνολογία που συγχωρεί τα λάθη του οδηγού

Ο αισθητήρας ελέγχου περιστροφής του οχήματος ελέγχει τις ροπές στρέψης – περιστροφής ενός αυτοκινήτου με στόχο τον έλεγχο της δυναμικής ευστάθεια του αυτοκινήτου. Ο αισθητήρας ελέγχου περιστροφής του οχήματος αποτελεί αναπόσπαστο εξάρτημα του συστήματος ESP μιας και το σύστημα πρέπει να γνωρίζει, αν το όχημα περιστρέφεται γύρω από τον κατακόρυφο άξονα για να διορθώσει την κατεύθυνση του οχήματος.

esp1

Γενικά στοιχεία

Για φυσικούς λόγους πρέπει αυτός ο αισθητήρας να βρίσκεται κοντά στο κέντρο βάρους του οχήματος. Η θέση τοποθέτησης και η ευθυγράμμιση του αισθητήρα δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να μεταβάλλονται. Η απαιτούμενη θέση τοποθέτησης του αισθητήρα κοντά στο κέντρο βάρους προκύπτει από το γεγονός, ότι είναι προσαρμοσμένος στην ίδια βάση στερέωσης με τον αισθητήρα για την εγκάρσια επιτάχυνση.

Σκοπός

Ο αισθητήρας ελέγχου περιστροφής του οχήματος διαπιστώνει, αν σε κάποιο σώμα επενεργούν ροπές στρέψης. Έτσι ανάλογα με την θέση τοποθέτησης μπορεί να διαπιστωθεί μία περιστροφή γύρω από κάποιον άξονα στον χώρο. Στο ESP πρέπει ο αισθητήρας να μετρήσει, αν το όχημα περιστρέφεται γύρω από τον κατακόρυφο άξονα.

Επιδράσεις σε περίπτωση βλάβης

Χωρίς την μέτρηση της περιστροφής δεν μπορεί η ηλεκτρονική μονάδα να αναγνωρίσει, αν το όχημα αναπτύσσει μία τάση για ντεραπάρισμα. To ESP είναι εκτός λειτουργίας.

esp2

Αυτοδιάγνωση

Κατά την διάγνωση αυτο-ελέγχεται το σύστημα:

  • αν υπάρχει κομμένο καλώδιο
  • αν υπάρχει βραχυκύκλωμα στο θετικό
  • αν υπάρχει βραχυκύκλωμα στο σώμα
  • αν το σήμα του αισθητήρα είναι σαφές και εντός των ορίων λειτουργίας του.

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Ο αισθητήρας περιστροφής μέσω τριών καλωδίων (σήμα, θετικό, γείωση) συνδέεται απ’ ευθείας με την ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου.  

 

Δομή

Ο αισθητήρας ελέγχου περιστροφής του οχήματος αποτελείται από ένα μικρομηχανικό σύστημα με ένα διπλό δίχαλο (διαπασών) από μονοκρύσταλλο πυριτίου, το οποίο είναι προσαρμοσμένο σε ένα μικρό ηλεκτρονικό στοιχείο στην πλακέτα του αισθητήρα.   

Λειτουργία

Διοχετεύοντας μία εναλλασσόμενη τάση τίθεται το δίχαλο πυριτίου σε παλμική κίνηση συντονισμού. Το δύο τμήματα του δίχαλου είναι σχεδιασμένα έτσι, ώστε το δίχαλο διέγερσης να συντονίζεται σε ακριβώς 11 kHz και το δίχαλο μέτρησης σε 11,33 kHz. Αν το δίχαλο τεθεί υπό εναλλασσόμενη τάση με συχνότητα ακριβώς 11 kHz, τότε συντονίζεται το δίχαλο διέγερσης, όχι όμως και το δίχαλο μέτρησης. Ένα δίχαλο που βρίσκεται σε συντονισμό αντιδρά στην επενέργεια μιας δύναμης με μεγαλύτερη αδράνεια από ένα μη παλλόμενο σώμα.

Αυτό σημαίνει: Κατά την διάρκεια της μετατόπισης του δίχαλου μέτρησης και του αισθητήρα μαζί με το όχημα λόγω της επίδρασης μιας επιτάχυνσης περιστροφής, το παλλόμενο τμήμα του διπλού δίχαλου (δίχαλο διέγερσης) ακολουθεί αυτή την κίνηση. Με τον τρόπο αυτό το διπλό δίχαλο περιστρέφεται σαν «τριμπουσόν».

Αυτή η στρέψη προκαλεί την μεταβολή της κατανομής του φορτίου, κάτι το οποίο μετράται με ηλεκτρόδια, αξιολογείται από το ηλεκτρονικό σύστημα του αισθητήρα και υπό μορφή σήματος διαβιβάζεται στην ηλεκτρονική μονάδα ελεγχου.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις εργασίες επισκευής και συντήρησης, αυτός ο αισθητήρας είναι πολύ ευπαθής.

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΔΕΕΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εφημερίδα
Το Συνεργείο του Αυτοκινήτου

 

Σαρανταπόρου 70
Χαλάνδρι, 15231 - Χάρτης

 

Τ 210 2825611, 210 6754419
F 210 2842420

 

info@tosynergeio.gr

 

 

Social Media

facebook logored YouTube redr Twitter