Αισθητήρας διαφορικής πίεσης του DPF και Τυπικοί Κωδικοί Βλαβών DPF

Ένας αισθητήρας που προσδιορίζει και την κατανάλωση καυσίμου

Ο αισθητήρας μετράει την τρέχουσα πίεση των καυσαερίων μπροστά και πίσω από το DPF και υπολογίζει από αυτές τη διαφορική πίεση. Για αυτό το σκοπό υπάρχει μπροστά και πίσω από το DPF ένα ρακόρ σωλήνωσης. Οι τιμές της μέτρησης μετατρέπονται από τον αισθητήρα σε σήμα τάσης και μεταδίδονται στη μονάδα ECU.

Τα σωματίδια αιθάλης και η στάχτη που δεσμεύονται στο DPF προκαλούν μεταβολή στην πίεση του ρεύματος καυσαερίων μπροστά και πίσω από το DPF. Η μεταβολή πίεσης που προκλήθηκε από τη συσσώρευση αιθάλης χρησιμοποιείται από την ECU ως μέγεθος εισόδου για τον καθορισμό της επιβάρυνσης του φίλτρου σε αιθάλη. Επίσης μέσω του αισθητήρα εντοπίζεται τυχόν ελαττωματικό DPF.

Θέση τοποθέτησης: Ο αισθητήρας διαφορικής πίεσης βρίσκεται στον χώρο του κινητήρα κοντά στο τροπέτο.

dpf sensor 01

Επιπτώσεις σε περίπτωση βλάβης

Σε περίπτωση ελαττωματικού αισθητήρα, η ECU υπολογίζει το χρόνο για την επόμενη αναζωογόνηση.

Υπερβολική επιβάρυνση ή φράξιμο του DPF

Η ECU υπολογίζει διαρκώς από τα δεδομένα λειτουργίας του κινητήρα και από το μέγεθος εισόδου του αισθητήρα την κατάσταση επιβάρυνσης του DPF. Όσο αυξάνεται η επιβάρυνση του φίλτρου με αιθάλη, η ισχύς του κινητήρα μειώνεται διαρκώς αντίστοιχα. Όταν φράξει το DPF, ανάβει η MIL.

Διαγνωστικός έλεγχος

Το σύστημα παρακολούθησης διεξάγει τους ακόλουθους ελέγχους στον αισθητήρα διαφορικής πίεσης του DPF:

 • Έλεγχος λογικής ένδειξης
 • Αποδοτικότητα του DPF
 • Υπερβολική επιβάρυνση του DPF
 • Φράξιμο του DPF
 • Παρακολούθηση του μέγιστου αριθμού προσπαθειών αναζωογόνησης στην περιοχή χαμηλού φορτίου.

Τυπικοί Κωδικοί Βλαβών DPF κατά OBDII / EOBD

 • P1471 Φίλτρο Σωματιδίων Πετρελαίου – DPF (Πλευρά 1) Η αναγέννηση δεν ολοκληρώθηκε
 • P2002 Σωματιδίων Πετρελαίου – DPF (Πλευρά 1) βαθμός απόδοσης κάτω του ορίου
 • P2003 Φίλτρο Σωματιδίων Πετρελαίου – DPF, (Πλευρά 2) - βαθμός απόδοσης κάτω του ορίου –Πολύ υψηλή μάζα
 • P242F Περιορισμός Φίλτρου Σωματιδίων Πετρελαίου (Πλευρά 1) – Αναγέννηση μη ενεργή - Συσσώρευση Στάχτης
 • P244A Υπερβολικά Χαμηλή Διαφορική Πίεση Φίλτρου Σωματιδίων Πετρελαίου (Πλευρά 1)
 • P224B Υπερβολικά Υψηλή Διαφορική Πίεση Φίλτρου Σωματιδίων Πετρελαίου (Πλευρά 1)
 • P2452 Κύκλωμα Αισθητήρα Διαφορικής Πίεσης Φίλτρου Σωματιδίων Πετρελαίου
 • P2453 Απόδοση / Περιοχή Κυκλώματος Αισθητήρα Διαφορικής Πίεσης Φίλτρου Σωματιδίων Πετρελαίου
 • P2454 Χαμηλό Κύκλωμα Αισθητήρα Διαφορικής Πίεσης Φίλτρου Σωματιδίων Πετρελαίου
 • P2455 Υψηλό Κύκλωμα Αισθητήρα Διαφορικής Πίεσης Φίλτρου Σωματιδίων Πετρελαίου
 • P2458 Υπέρβαση μέγιστης Διάρκειας Χρόνου Αναγέννησης Φίλτρου Σωματιδίων Πετρελαίου
 • P2459 Απίθανη Συχνότητα Αναγέννησης Φίλτρου Σωματιδίων Πετρελαίου

 

WorkshopData Car Truck

 

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΔΕΕΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εφημερίδα
Το Συνεργείο του Αυτοκινήτου

 

Σαρανταπόρου 70
Χαλάνδρι, 15231 - Χάρτης

 

Τ 210 2825611, 210 6754419
F 210 2842420

 

info@tosynergeio.gr

 

 

Social Media

facebook logored gplus red YouTube redr Twitter