7 Συμπτώματα ενός χαλασμένου αισθητήρα MAP

Ένας αποτυχημένος αισθητήρας MAP θα μπορούσε να σταματήσει αυτόν τον κινητήρα στις διαδρομές του !

Στους σύγχρονους κινητήρες, η ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου κινητήρα (ECM) μετράει ή υπολογίζει τη ροή του αέρα μέσω αισθητήρα ροής μάζας αέρα (MAF) ή αισθητήρα απόλυτης πίεσης πολλαπλής (MAP).

Οι υπερτροφοδοτούμενοι κινητήρες μπορούν να χρησιμοποιήσουν και τους δύο, αλλά οι ατμοσφαιρικοί κινητήρες  χρησιμοποιούν συνήθως τον ένα ή τον άλλο. Εάν ο αισθητήρας MAP αποτύχει ή χαλάσει, η μονάδα ECM - και συνεπώς ο κινητήρας - δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά. Με τη συντήρηση και την επισκευή του αισθητήρα MAP, θα διατηρήσετε τον κινητήρα ώστε να λειτουργεί ομαλά.

Πώς λειτουργεί ένας αισθητήρας MAP

7map1

7map3

Αυτός ο αισθητήρας MAP είναι τοποθετημένος απευθείας στο σωλήνα της πολλαπλής εισαγωγής, αλλά άλλα μπορούν να είναι συνδεδεμένοι και με έναν εύκαμπτο σωλήνα.

Η μονάδα ECM χρησιμοποιεί δεδομένα από τον αισθητήρα MAP για να εκτελεί κρίσιμους υπολογισμούς όπως το φορτίο του κινητήρα, το παλμό του ψεκασμού καυσίμου και την προπορεία της ανάφλεξης. Όταν βρίσκεται σε ηρεμία, ο αισθητήρας MAP διαβάζει την ατμοσφαιρική πίεση σε επίπεδο θάλασσας (29,93 ίντσες Hg =1.01 Bar περίπου). Επειδή η ατμοσφαιρική πίεση ποικίλλει ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και το υψόμετρο, η ECM υπολογίζει αυτό το σημείο "μηδέν" λίγο πριν ξεκινήσει ο κινητήρας, ρυθμίζει με ακρίβεια  την ανάφλεξη και τον ψεκασμό καυσίμου από αυτό το σημείο.

Κατά την αδράνεια, η πίεση εισαγωγής κυμαίνεται συνήθως από 16-22 in. Hg (540 - 750 mbar). Επειδή αυτό είναι χαμηλότερο από την ατμοσφαιρική πίεση, ο αέρας εισέρχεται απότομα στην πολλαπλή εισαγωγή. Όταν ο οδηγός χρησιμοποιεί τον κινητήρα για να φρενάρει, η πίεση μπορεί να φτάσει έως και 10 ίντσες (340 mbar). Με την επιτάχυνση, ωστόσο, η ανοικτή πεταλούδα γκαζιού επιτρέπει στον αέρα να εισέλθει με μεγαλύτερη ταχύτητα, αυξάνοντας την πίεση στην πολλαπλή εισαγωγή. Σε πλήρως ανοιχτό γκάζι, η πίεση στην εισαγωγή και η ατμοσφαιρική  πίεση είναι σχεδόν ίσες.

Σημάδια ενός χαλασμένου αισθητήρα MAP

7map2

Προβλήματα του αισθητήρα MAP θα μπορούσαν να καταγράψουν στην μνήμη του εγκεφάλου ένα DTC και να ενεργοποιήσουν την ενδεικτική λυχνία βλαβών του κινητήρα.

Οι αισθητήρες MAP αποτυγχάνουν με το να βουλώσουν, να μολυνθούν ή να καταστραφούν. Μερικές φορές, η θερμότητα του κινητήρα "υπερκαλύπτει" τα ηλεκτρονικά του αισθητήρα MAP ή δημιουργούνται ρωγμές στις σωληνώσεις υποπίεσης (κενού).

Αν ο αισθητήρας MAP δεν λειτουργεί σωστά, η ECM δεν μπορεί να υπολογίσει με ακρίβεια το φορτίο του κινητήρα, πράγμα που σημαίνει ότι ο λόγος αέρα / καυσίμου θα γίνει υπερβολικά πλούσιος (περισσότερο καύσιμο) ή πολύ φτωχός (λιγότερα καύσιμο).Λοιπόν, πώς θα ξέρετε ότι ο αισθητήρας MAP σας είναι ελαττωματικός;

Εδώ είναι τα βασικά προβλήματα που πρέπει να προσέξετε:

  1. Κακή οικονομία καυσίμου. Εάν η μονάδα ECM διαβάζει χαμηλή τιμή ή καθόλου κενό, υποθέτει ότι ο κινητήρας είναι σε υψηλό φορτίο, οπότε καταναλώνει περισσότερο καύσιμο και δίνει προπορεία στην ανάφλεξη. Αυτό οδηγεί σε υπερβολική κατανάλωση καυσίμου, χαμηλή οικονομία καυσίμου και ενδεχομένως έκρηξη.
  2. Έλλειψη ισχύος. Αν η μονάδα ECM διαβάζει υψηλό κενό, θεωρεί ότι το φορτίο του κινητήρα είναι χαμηλό, έτσι κόβει τον ψεκασμό καυσίμου και καθυστερεί το χρονισμό της ανάφλεξης. Από τη μια πλευρά, η κατανάλωση καυσίμου θα μειωθεί, κάτι που μοιάζει καλό. Ωστόσο, εάν καταναλώνεται πολύ λίγο καύσιμο, ο κινητήρας ενδέχεται να μην διαθέτει ενέργεια για επιτάχυνση και προσπέραση.
  3. Αποτυχημένη επιθεώρηση εκπομπών. Επειδή ο ψεκασμός καυσίμου δεν αντιστοιχεί στο φορτίο του κινητήρα, ένας σπασμένος αισθητήρας MAP μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των επιβλαβών εκπομπών. Τα υπερβολικά καύσιμα παράγουν υψηλότερες εκπομπές υδρογονανθράκων (HC) και μονοξειδίου του άνθρακα (CO), ενώ ανεπαρκές καύσιμο μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερες εκπομπές οξειδίων του αζώτου (NOx).
  4. Ανώμαλο ρελαντί. Ανεπαρκής ψεκασμός καυσίμου στεγνώνει σε καύσιμο το κινητήρα, οδηγώντας σε ακατάστατο ρελαντί και ίσως ακόμη και τυχαία κακή ανάφλεξη κυλίνδρων.
  5. Σκληρή εκκίνηση. Ομοίως, ένα υπερβολικά πλούσιο ή φτωχό μίγμα καθιστά τον κινητήρα δύσκολο να ξεκινήσει. Εάν μπορείτε να εκκινήσετε τον κινητήρα μόνον όταν το πόδι σας βρίσκεται στο πεντάλ γκαζιού, πιθανότατα έχετε πρόβλημα με τον αισθητήρα MAP.
  6. Δισταγμός ή Σταμάτημα. Όταν ξεκινάτε από μια στάση ή δοκιμάζετε μία προσπέραση, Πατώντας το γκάζι μπορεί να μην σας δώσει τη χαρά, ειδικά αν η ECM σας δίνει ένα φτωχό μίγμα βασισμένο σε ελαττωματικές μετρήσεις του αισθητήρα MAP.
  7. Ενδεικτική λυχνία βλαβών του κινητήρα. Ανάλογα με την ηλικία του οχήματός σας, οι κωδικοί βλάβης διαγνωστικού σφάλματος (DTC) του αισθητήρα MAP ενδέχεται να κυμαίνονται από απλές βλάβες κυκλώματος ή αισθητήρα έως σφάλματα συσχέτισης ή κλίμακας. Ένας "πεθαμένος" αισθητήρας MAP δεν θα διαβάσει τίποτα, ενώ ένας χαλασμένος αισθητήρας MAP μπορεί να δώσει δεδομένα στην ECM που δεν έχουν νόημα, όπως χαμηλό κενό κινητήρα, όταν ο αισθητήρας θέσης πεταλούδας (TPS) και ο αισθητήρας θέσης στροφαλοφόρου (CKP) δείχνουν ότι ε'ίναι στο ρελαντί.

Τι μπορείτε να κάνετε για προβλήματα αισθητήρα MAP

7map5

Ένα εργαλείο σάρωσης OBD2 Bluetooth είναι ένα φθηνό αλλά ισχυρό εργαλείο για τη διάγνωση όλων των ειδών προβλημάτων κινητήρα, όπως ένας αισθητήρας MAP που έχει χαλάσει.

Ένας λειτουργικός αισθητήρας MAP είναι ένα κρίσιμο εξάρτημα της συντήρησης του οχήματός σας. Εάν υποψιάζεστε ότι ενδέχετACι να έχετε κάποιο πρόβλημα με τον αισθητήρα MAP, ελέγξτε πρώτα τα παρακάτω στοιχεία πριν τρέξετε για να αντικαταστήσετε τον αισθητήρα.

  1. Ηλεκτρικά. Ξεκινήστε ελέγχοντας τον σύνδεσμο (φίσα) και την καλωδίωση. Ο σύνδεσμος θα πρέπει να είναι καλά συνδεδεμένος και οι επαφές θα πρέπει να είναι καθαρές και ίσες. Η διάβρωση ή οι κεκλιμένες επαφές μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα σήματος αισθητήρα MAP. Ομοίως, η καλωδίωση μεταξύ της ECM και του αισθητήρα MAP πρέπει να είναι άθικτη. Το τσάκισμα μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα και τα σπασίματα θα μπορούσαν να προκαλέσουν ανοικτά κυκλώματα (διακοπές).
  2. Σωλήνας. Μερικοί αισθητήρες MAP συνδέονται στην πολλαπλή εισαγωγής με έναν εύκαμπτο σωλήνα. Ελέγξτε ότι ο εύκαμπτος σωλήνας αισθητήρα MAP είναι συνδεδεμένος και άθικτος. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι η οπή είναι απαλλαγμένη από σωματίδια άνθρακα ή άλλα σωματίδια, τα οποία θα μπορούσαν να μπλοκάρουν τον εύκαμπτο σωλήνα και να οδηγήσουν σε κακές ενδείξεις του αισθητήρα MAP.
  3. Αισθητήρας. Αν ο αισθητήρας είναι σωστά συνδεδεμένος, τόσο ηλεκτρικά όσο και στην πολλαπλή εισαγωγής, χρησιμοποιήστε ένα εργαλείο σάρωσης ή μετρητή τάσης και ένα υποπιεσόμετρο για να ελέγξετε την απόδοση του αισθητήρα MAP. 

7map4

Θα πρέπει να αναζητήσετε ένα γράφημα για τη μέτρηση της τάσης χωρίς κενό και με πλήρες κενό. Αν η απόδοση του αισθητήρα MAP δεν ταιριάζει με το διάγραμμα, είναι ασφαλές να πείτε ότι ο αισθητήρας πρέπει να αντικατασταθεί.

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΔΕΕΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εφημερίδα
Το Συνεργείο του Αυτοκινήτου

 

Σαρανταπόρου 70
Χαλάνδρι, 15231 - Χάρτης

 

Τ 210 2825611, 210 6754419
F 210 2842420

 

info@tosynergeio.gr

 

 

Social Media

facebook logored facebook logored YouTube redr Twitter

linkedin

perivallon