ΗΜΑ … και συμπεράσματα από μια ενημερωτική ημερίδα για τον κλάδο

Το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων ή αλλιώς ΗΜΑ και η εφαρμογή του για τον κλάδο είναι πλέον γεγονός. Κάθε επιχείρηση επισκευής και συντήρησης οχημάτων έχει υποχρέωση να ενταχθεί στην εφαρμογή και να αρχίσει να την χρησιμοποιεί. Η δημιουργία του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων συνιστά σήμερα παρά τις όποιες δυσκολίες μία σημαντική ποιοτική αλλαγή στην διαχείρισή τους. Σίγουρα κάθε καινούργιο δημιουργεί πολλές απορίες και προβληματισμούς.

Επειδή και εμείς γίναμε αποδέκτες από εσάς αυτών των προβληματισμών, ως Ινστιτούτο ΙΔΕΕΑ και η εφημερίδα «Το Συνεργείο του Αυτοκινήτου» οργάνωσαμε και υλοποίησαμε ένα σεμινάριο μέσω WEB στις 20/3 για τις υποχρεώσεις και τις εξελίξεις του ΗΜΑ για τον επισκευαστικό κλάδο. Στο σεμινάριο συμμετείχαν και έδωσαν διευκρινήσεις και κατευθύνσεις ο πρόεδρος της κλαδικής Ομοσπονδίας ΕΟΒΕΑΜΜ, κ. Νικολόπουλος Αθ, οι σύμβουλοι της εταιρίας PERIECO, κ. Γεωργάκης Α., κ. Μπεθάνης Δ. τα στελέχη του Ινστιτούτου ΙΔΕΕΑ, κ. Καραμπίλας Π., Καπετανάκης Γ., και Ρήγας Χ.

webinar hma thumb 

Το ΗΜΑ λοιπόν είναι μία online διαδικτυακή πλατφόρμα για την εγγραφή των υπόχρεων (Επιχειρήσεις και Οργανισμοί) σε μία ηλεκτρονική βάση δεδομένων. Υποστηρίζει την καταχώριση των δραστηριοτήτων τους σε συνδυασμό με τη δήλωση των αποβλήτων που παράγουν και διαχειρίζονται, καθώς και των αδειών που αφορούν στη δραστηριότητά τους για τη σχετική τεκμηρίωση. Ταυτόχρονα, καλύπτει την υποχρέωση υποβολής της Έκθεσης Αποβλήτων και δίνει τη δυνατότητα στους διαχειριστές του ΗΜΑ να παράγουν αναφορές στη βάση των πληροφοριών που έχουν εισαχθεί στην πλατφόρμα από τους υπόχρεους χρήστες.

Επίσης το ΗΜΑ δίνει μία σημαντική πληροφορία στο συνεργείο αφού από την βάση είναι δυνατή η αναζήτηση εγκαταστάσεων παραλαβής, αποθήκευσης καθώς και δραστηριοτήτων συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων, για κάθε κωδικό ΕΚΑ (Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων.)

Τα συμπεράσματα της ημερίδας ήταν μάλλον αρνητικά για τον κλάδο:

 • Αποτυπώθηκε μια μεγάλη αδιαφορία από το σύνολο του επισκευαστικού κλάδου σε αυτό που θα λέγαμε περιβαλλοντική ευαισθησία.
 • Αν και η διαδικτυακή ημερίδα ήταν δωρεάν η συμμετοχή πανελλαδικά των επισκευαστών ήταν διστακτική και όχι η αναμενόμενη, υπάρχει αδιαφορία στην επιχειρηματική πληροφόρηση.
 • Τα κλαδικά όργανα, κυρίως από την περιφέρεια συμμετείχαν και φαίνεται να καταβάλουν φιλότιμες προσπάθειες για την ενημέρωση των μελών τους.
 • Πολλά συνεργεία μέχρι σήμερα δεν έχουν εκπληρώσει τις περιβαλλοντικές τους υποχρεώσεις με αποτέλεσμα να είναι εκτεθειμένα στον κίνδυνο μεγάλων προστίμων.
 • Ο περιβαλλοντικός έλεγχος θα είναι πλέον εφικτός μέσα από το ΗΜΑ για κάθε επιχείρηση γεγονός που σημαίνει ότι η επιχείρηση θα πρέπει να αποκτήσει περιβαλλοντικό προφίλ.
 • Το ΗΜΑ σε συνδυασμό με το ψηφιακό μητρώο καταγραφής των συνεργείων θα βάλει μια τάξη στα «νόμιμα» και «παράνομα» συνεργεία.
 • Στην επαρχία υπάρχει δυσκολία στην παραλαβή των αποβλήτων από τα συνεργεία, δεν λειτουργούν τα συστήματα διαχείρισης ή είναι και ανύπαρκτα λόγω κόστους, κυρίως στην νησιωτική περιφέρεια.
 • Υπάρχει δυσκολία στην καταγραφή και δήλωση των κωδικών των αποβλήτων από τα συνεργεία, δεν γνωρίζουν τους κωδικούς. Εδώ θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι κωδικοί αυτοί στο σύνολο τους έχουν καταγραφεί από την Ομοσπονδία και έχουν σταλεί στα σωματεία.
 • Οι υποχρεώσεις των συνεργείων παρελθόντων ετών σχετικά με την υποβολή των ετήσιων εκθέσεων αποβλήτων εξακολουθεί να ισχύει και για το 2016 με άτυπη καταληκτική ημερομηνία υποβολής μέχρι το τέλος Μαΐου.
 • Οι γνώσεις και οι πληροφορίες  σχετικά με το Η.Μ.Α. από τα συνεργεία είναι ελλιπείς ή και ανύπαρκτες.
 • Ένας ολοκληρωμένος οδηγός πληροφόρησης ως προς την νομοθεσία αλλά και την χρήση του ΗΜΑ υπάρχει αναρτημένος στο www.tosynergeio.gr αλλά και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των εμπλεκομένων φορέων.

Κάθε οργανισμός λοιπόν ή επιχείρηση, οι εγκαταστάσεις των οποίων παράγουν απόβλητα ή πραγματοποιούν εργασίες επεξεργασίας αποβλήτων, έχουν υποχρέωση να ενταχθούν στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων.

…του Γ.Κ.

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΔΕΕΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εφημερίδα
Το Συνεργείο του Αυτοκινήτου

 

Σαρανταπόρου 70
Χαλάνδρι, 15231 - Χάρτης

 

Τ 210 2825611, 210 6754419
F 210 2842420

 

info@tosynergeio.gr

 

 

Social Media

facebook logored gplus red YouTube redr Twitter