Υγραέριο και φυσικό αέριο

Μονοπώλιο για λίγα Συνεργεία η εκ των υστέρων  τοποθέτηση εγκατάστασης υγραερίου και φυσικού αερίου.

Περισσότερα προβλήματα στο χώρο του συνεργείου έρχεται να φέρει παρά να λύση το Νέο σχέδιο προεδρικού διατάγματος γα τα συνεργεία σχετικά με τους όρους τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία για τη χορήγηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος του τεχνίτη συσκευών αερίων καυσίμων για την κίνηση αυτοκινήτων, καθώς και την αντικατάσταση της άδειας του τεχνίτη συσκευών υγραερίου αυτοκινήτων, σε τεχνίτη συσκευών αερίων καυσίμων για την κίνηση αυτοκινήτων.

Γενικά

Η τοποθέτηση εκ των υστέρων μονάδας κίνησης με υγραέριο στο αυτοκίνητο, σήμερα φαίνεται να είναι μια διαδικασία που συνεχώς κερδίζει νέους οπαδούς.
Η θεαματική αύξηση της τιμής των καυσίμων αποτελεί ένα σημαντικό κίνητρο, κυρίως για τους κατόχους οχημάτων μεγάλου κυβισμού, να καταφεύγουν σε λύσεις όπως η εκ των υστέρων τοποθέτηση υγραεριοκίνησης στο αυτοκίνητο. Αν και η σχετική διαδικασία ήταν νομοθετημένη από το 2000, δεν παρουσίαζε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα ιδιωτικής χρήσης οχήματα, εκτός από τα επαγγελματικά οχήματα και κυρίως τα ΤΑΧΙ, τα οποία λόγο του σημαντικού αριθμού χιλιόμετρων μέσα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη είχαν όφελος από την μετατροπή του βενζινοκίνητου οχήματος και σε υγραεριοκίνητο. 
Σήμερα λοιπόν μια νέα δραστηριότητα, η τοποθέτηση υγραερίου ή φυσικού αερίου έρχεται να προστεθεί στον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων του αυτοκινήτου με τα όποια οφέλη για τις επιχειρήσεις αυτές.
Και αναφερόμαστε σε επιχειρήσεις που ασχολούνται με το αυτοκίνητο γιατί η σχετική δραστηριότητα εκτός από τον κλάδο του ανταλλακτικού και της επισκευής και συντήρησης του αυτοκινήτου, αφορά και τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ τα οποία με την σειρά τους ζητούν να κάνουν και αυτά, την αντίστοιχη δουλειά των δημοσίων, δηλαδή τον έλεγχο για την σωστή και ασφαλή τοποθέτηση και λειτουργία του συστήματος.
Σε αυτή τη νέα δραστηριότητα το Συνεργείο Επισκευής και Συντήρησης του Αυτοκινήτου, αν και το άμεσα εμπλεκόμενο και ενδιαφερόμενο, φαίνεται πάλι να βρίσκεται εκτός παιγνιδιού.

Τα χαρακτηριστικά του μονοπωλίου

Το εμπόδιο στην δυνατότητα να τοποθετεί εκ των υστέρων συστήματα υγραερίου η φυσικού αερίου στα οχήματα, το κάθε Συνεργείο Επισκευής και Συντήρησης του Αυτοκινήτου που έχει από τον νόμο τις απαιτούμενες προδιαγραφές, προκύπτει από το άρθρο 2 του επίμαχου σχεδίου του Προεδρικού Διατάγματος το οποίο χαρακτηριστικά αναφέρει:
Άρθρο 2
Προσόντα και διαδικασία για την χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη συσκευών αερίων καυσίμων για τη κίνηση αυτοκινήτων
1. Για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη συσκευών αερίων καυσίμων για τη κίνηση αυτοκινήτων, ο υποψήφιος θα πρέπει:
α) να είναι κάτοχος μιας, τουλάχιστον, εκ των αδειών άσκησης επαγγέλματος των αναφερομένων στο άρθρο 2 παρ. 2, περίπτωση α (μηχανοτεχνίτης), περίπτωση β (ηλεκτροτεχνίτης), περίπτωση ιγ (τεχνίτης συσκευών υγραερίου) και στο άρθρο 4 παρ. 4α (διπλωματούχος μηχανικός αυτοκινήτων) και παρ. 4β (τεχνολόγος μηχανικός αυτοκινήτων) του ν. 1575/85, όπως ισχύει.
β) να έχει προϋπηρεσία σε όμοια εργασία συνεργείου τοποθέτησης, συντήρησης και επισκευής εξαρτημάτων τροφοδοσίας και λειτουργίας κινητήρων αυτοκινήτων με υγραέριο (LPG), πεπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG), ο μεν κάτοχος άδειας άσκησης επαγγέλματος μηχανοτεχνίτη, διπλωματούχος μηχανικός αυτοκινήτων και τεχνολόγος μηχανικός αυτοκινήτων έξι (6) μήνες τουλάχιστον, ο δε κάτοχος άδειας άσκησης επαγγέλματος ηλεκτροτεχνίτη τουλάχιστον ενός (1) έτους.
γ) να έχει λάβει την απαιτούμενη εκπαίδευση, κατόπιν επιτυχημένης παρακολούθησης, για την εκτέλεση εργασιών τοποθέτησης, επισκευής, συντήρησης εξαρτημάτων τροφοδοσίας και λειτουργίας κινητήρων αυτοκινήτων με υγραέριο (LPG) και πεπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG). Η εκπαίδευση αυτή πρέπει να είναι διαρκείας τουλάχιστόν εκατό (100) ωρών και θα γίνει είτε από Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ειδικά πιστοποιημένο από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, είτε στο τμήμα ιδρύματος, ανώτατης ή ανώτερης εκπαίδευσης αντίστοιχης εξειδίκευσης, είτε από εκπαιδευτικό ίδρυμα μέσης ή μεταλυκειακής βαθμίδας στο πρόγραμμα σπουδών του οποίου θα συμπεριλαμβάνεται η αντίστοιχη εξειδικευμένη ύλη και οι ώρες διδασκαλίας, είτε από επίσημο αντιπρόσωπο εισαγωγής εξαρτημάτων τροφοδοσίας και λειτουργίας αυτοκινήτων με αέρια καύσιμα, ο οποίος πρέπει να διαθέτει βεβαίωση επάρκειας ως εκπαιδευτής από το εργοστάσιο κατασκευής. Η εκπαίδευση πρέπει να περιλαμβάνει και πρακτική εκπαίδευση. Η επιστημονική και τεχνική εν γένει επάρκεια των εκπαιδευτών θα προκύπτει από ονομαστική κατάσταση, στην οποία θα αναγράφεται η ιδιότητα καθενός από αυτούς και θα συνοδεύει την οικεία βεβαίωση εκπαίδευσης κάθε υποψηφίου. Στην περίπτωση κατά την οποία μεταξύ των εκπαιδευτών περιλαμβάνεται και επίσημος αντιπρόσωπος εισαγωγής εξαρτημάτων τροφοδοσίας και λειτουργίας αυτοκινήτων με αέρια καύσιμα, η βεβαίωση εκπαίδευσης πρέπει να συνοδεύεται και από την βεβαίωση επάρκειας του συγκεκριμένου ως εκπαιδευτή από το εργοστάσιο κατασκευής των εξαρτημάτων.

Από τα παραπάνω λοιπόν προκύπτει ότι:
Μόνον ο επονομαζόμενος Τεχνίτης Αερίων Καυσίμων αναλαμβάνει την τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή εξαρτημάτων τροφοδοσίας και λειτουργίας κινητήρων αυτοκινήτων με υγραέριο (LPG), και πεπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG). Τον τίτλο όμως αυτόν για να τον απόκτησης θα πρέπει εκτός των άλλων να έχεις προϋπηρεσία σε όμοια εργασία συνεργείου τοποθέτησης, συντήρησης και επισκευής εξαρτημάτων τροφοδοσίας και λειτουργίας κινητήρων αυτοκινήτων με υγραέριο (LPG), πεπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG)
Και εδώ δημιουργούνται τα παρακάτω ευλόγα ερωτήματα,

 • Ποιος θα μπορέσει να αποκτήσει προϋπηρεσία σε όμοια εργασία μιας και τα συνεργεία που ασχολούνται με αυτή την δραστηριότητα, σύμφωνα με πληροφορίες μας, είναι μόλις 12 πανελλαδικά; 
 • Ποιο συνεργείο από αυτά, θα προσλάβει, και θα θελήσει να εκπαιδεύσει για έξι μήνες τουλάχιστον, έναν μηχανικό ανταγωνιστή, να του πληρώνει μισθό και ασφάλεια γνωρίζοντας ότι μετά θα φύγει για να ανοίξει ένα ανταγωνιστικό μαγαζί;
 • Η όλη διαδικασία δεν λειτουργεί μονοπολικά με τις ευλογίες τις πολιτείας υπέρ των ελάχιστων συνεργείων που κάνουν αυτή την εργασία σήμερα;
 • Αυτή η μονοπωλιακή αντιμετώπιση δεν είναι σε βάρος του καταναλωτή; 
 • Δεν είναι παράλογο να απαιτείται για μια απλή διαδικασία, όπως η εκ των υστέρων τοποθέτηση εγκατάστασης υγραερίου η φυσικού αερίου στα οχήματα, έξι μήνες προϋπηρεσία, όταν η διαδικασία περιλαμβάνει απλά και μόνον την τοποθέτηση και συναρμολόγηση πέντε έως δέκα απλών εξαρτημάτων βάσει σχεδίου κατασκευαστή στο αυτοκίνητο; 
 • Δεν είναι παράλογο να απαιτείται για αυτή την απλή διαδικασία από έναν διπλωματούχο μηχανολόγο ή έναν τεχνολόγο, έξι μήνες προϋπηρεσία, όταν κάνουν βιομηχανικές εγκαταστάσεις η εγκαταστάσεις σε κτίρια με πολλαπλά μέγιστες απαιτήσεις ασφαλείας και μελετητικής η σχεδιαστικής πολυπλοκότητας;
 • Γιατί για έναν μηχανοτεχνίτη η προϋπηρεσία θα πρέπει να είναι έξι μήνες και για έναν ηλεκτροτεχνίτη ένας χρόνος; Σε τι υστερεί; Ξεχνάτε ότι σήμερα στην εκπαίδευση από την δημιουργία των ΕΠΑΛ από το 2006 η ειδικότητα του μηχανοτεχνίτη και ηλεκτροτεχνίτη έχει γίνει μία σαν ειδικότητα Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου; 
 • Γνωρίζετε ότι η ειδικότητα αυτή, του μηχανοτεχνίτη και ηλεκτροτεχνίτη όπως εσείς ( το σχέδιο του ΠΔ)τους διαχωρίζετε, διδάσκετε συμφώνα με το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, την τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή εξαρτημάτων τροφοδοσίας και λειτουργίας κινητήρων αυτοκινήτων με υγραέριο, φυσικό αέριο και άλλα εναλλακτικά καύσιμα; Γιατί λοιπόν να διαφοροποιούνται σήμερα μηχανοτεχνίτες και ηλεκτροτεχνίτες; 
 • Γιατί μπορεί ένα συνεργείο που ασχολείται σήμερα με την τοποθέτηση συντήρηση και επισκευή εξαρτημάτων τροφοδοσίας και λειτουργίας κινητήρων αυτοκινήτων με υγραέριο (LPG) να ασχοληθεί και με πεπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG); Που απέκτησε την τεχνογνωσία;

Τι θα πρέπει να γίνει

Όπως προκύπτει από όλους τους παραπάνω προβληματισμούς η ζητούμενη προϋπηρεσία και η απόκτηση της αποτελεί ένα ανυπέρβλητο εμπόδιο αφενός στην ανάπτυξη του υγιούς ανταγωνισμού με όφελος για τον καταναλωτή και αφετέρου ενισχύει τις μονοπωλιακές τάσεις με ότι αυτό συνεπάγεται.
Οι συγκεκριμένες εργασίες τοποθέτησης, συντήρησης και επισκευής εξαρτημάτων τροφοδοσίας και λειτουργίας κινητήρων αυτοκινήτων με υγραέριο (LPG), και πεπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG) αποτελούν απλές εργασίες για έναν μηχανικό – ηλεκτρολόγο, που σήμερα καλείται να τοποθετήσει, συντηρήσει και επισκευάσει
μηχανισμούς και συστήματα πολύ περισσότερο πολύπλοκα και με περισσότερες απαιτήσεις ασφάλειας.

Αν λοιπόν η απαίτηση της πολιτείας είναι η ασφάλεια της εγκατάστασης, αυτό διασφαλίζεται πλήρως μέσα από την εκπαίδευση των 100 ωρών, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Ι του σχεδίου του Προεδρικού Διατάγματος στο οποίο προβλέπεται :

 • Η σχετική Θεωρία
 • Η αντίστοιχη πρακτική 
 • Οι νομοθετικές βάσεις και 
 • Η διαδικασία αδειοδότησης του οχήματος

Θα πρέπει λοιπόν να καταργηθεί η επαγγελματική προϋπηρεσία, μιας που από μόνη της δεν προσφέρει ουσιαστικά οφέλη και δεν μπορεί να αποκτηθεί, και να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην διασφάλιση της πρακτικής άσκησης, όπως αυτή περιγράφεται στο Παράρτημα Ι και καλύπτει κάθε πρακτική εργασία σε οχήματα αεριού. Έτσι λύνεται ένα σημαντικό πρόβλημα και υπάρχει η δυνατότητα για κάθε συνεργείο που έχει τις νόμιμες προδιαγραφές να ασχοληθεί με τις σχετικές εργασίες.

pdf-downloadΚατεβάστε όλο το προσχέδιο του Π.Δ. σε μορφή PDF

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΔΕΕΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εφημερίδα
Το Συνεργείο του Αυτοκινήτου

 

Σαρανταπόρου 70
Χαλάνδρι, 15231 - Χάρτης

 

Τ 210 2825611, 210 6754419
F 210 2842420

 

info@tosynergeio.gr

 

 

Social Media

facebook logored YouTube redr Twitter