Κλιματικός Νόμος: Σημαντικές ενεργειακές αλλαγές, σταδιακή κατάργηση των ορυκτών καυσίμων, ΑΠΕ, βιομεθάνιο και πράσινο υδρογόνο στις μεταφορές και τη βιομηχανία.
Διαβάστε εδώ την υπ’ αρ. 373967/24-12-2021 (ΑΔΑ: 6Τ6Ζ465ΧΘΞ-ΘΚ0) εγκύκλιο του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο: «Έκδοση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ)»
Με μία απλή γνωστοποίηση θα μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να ανοίξει ένα συνεργείο επισκευής και συντήρησης οχημάτων.
... εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία παραλαβής του πληροφοριακού συστήματος, από το ΥΜΕ
Ένα νέο κεφάλαιο στην τεχνολογική εξέλιξη των επισκευαστών ανοίγεται με την νομοθέτηση ίδρυσης και λειτουργίας των συνεργείων οχημάτων επισκευής και συντήρησης  Υψηλής Τάσης
Χωρίς κανονιστικό πλαίσιο η ασφάλεια των εργασιών στα Υβριδικά & Ηλεκτρικά Οχήματα Χωρίς διασφάλιση και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι / εμπλεκόμενοι από τους κινδύνους Υψηλής Τάσης Δεν χρησιμοποιούνται οι σχετικές…
Ψηφιακό Μητρώο Συνεργείων: Ημερομηνία λήξης υποβολής η 9η Αυγούστου 2021
Πλησιάζει το τέλος των «περίεργων» μεταχειρισμένων οχημάτων που εισάγονται και πωλούνται στην χώρα μας με την σύσταση Μητρώου Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων Σύμφωνα με την νέα σχετική νομοθεσία στο Υπουργείο Υποδομών…

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΔΕΕΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εφημερίδα
Το Συνεργείο του Αυτοκινήτου

 

Σαρανταπόρου 70
Χαλάνδρι, 15231 - Χάρτης

 

Τ 210 2825611, 210 6754419
F 210 2842420

 

info [at] tosynergeio.gr

 

 

Social Media

Facebook-color Instagram-color youtube-color Twitter linkedin