Θέσεις – Προτάσεις της Ε.Ε.Τ.Ε.Κ. για την Επαγγελματική Εκπαίδευση

Διαβάστε παρακάτω τις προτάσεις για την Επαγγελματική Εκπαίδευση της Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΤΕΚ) όπου και κοινοποίησε στην πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Αθήνα 16 Ιουνίου 2020

Προς:

Κυρία Νίκη Κεραμέως
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Κυρία Σοφία Ζαχαράκη
Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Κοιν: Κύριο Γεώργιο Βούτσινο, Γενικό Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης

Θέμα: Θέσεις – Προτάσεις της Ε.Ε.Τ.Ε.Κ. για την Επαγγελματική Εκπαίδευση

Αξιότιμη Κυρία Υπουργέ,
Αξιότιμη Κυρία Υφυπουργέ

Με αίσθημα ευθύνης σας υποβάλλουμε τις θέσεις - προτάσεις μας για την Επαγγελματική Εκπαίδευση οι οποίες έχουν διαμορφωθεί από σειρά συνεδρίων, ημερίδων, διημερίδων οι οποίες κατά καιρούς έχουν πραγματοποιηθεί από την Ένωσή μας.

Για την Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση θα υποβάλλουμε σύντομα άλλο υπόμνημα.

Οι θέσεις – προτάσεις μας για την Επαγγελματική Εκπαίδευση είναι οι εξής:

 1. Οι ρυθμίσεις για το Εθνικό Απολυτήριο, την τράπεζα θεμάτων, τη βάση του 10 και τις προαγωγικές εξετάσεις να ισχύσουν και για τα Επαγγελματικά Λύκεια για λόγους κοινής αντιμετώπισης των δύο τύπων λυκείου.
  Για την τράπεζα θεμάτων έχουμε να παρατηρήσουμε ότι είναι χρήσιμη ως βοηθητικός μηχανισμός, αλλά δε μπορεί να είναι αυθύπαρκτος μηχανισμός ισότιμης αξιολόγησης.

 2. Το ποσοστό εισαγωγής των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. να αυξηθεί σε όλα τα πανεπιστήμια σε 15%.
  Το προτεινόμενο ποσοστό αποκαθιστά μια προφανή αδικία, διότι το ποσοστό μαθητών που φοιτά στα ΕΠΑ.Λ. είναι περίπου 30% επί του συνόλου μαθητών της Ανώτερης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το ποσοστό εισαγωγής στα ΤΕΙ τα οποία συγχωνεύτηκαν με τα πανεπιστήμια ήταν 20%.

 3. Η αναγραφή χαρακτηρισμού διαγωγής στους τίτλους σπουδών και ιδιαίτερα των απολυτηρίων μας βρίσκει αντίθετους, παρά την ψήφιση του Νόμου με το άρθρο 5, θα πρέπει να επανεξεταστεί
  Το σχολείο δεν είναι ο μόνος διαμορφωτικός παράγων της διαγωγής των ανήλικων μαθητών και ως εκ τούτου δεν είναι δίκαιο να πιστοποιεί από μόνο του την διαγωγή. Η αναγραφή της διαγωγής είναι υπερβολικό μέτρο, διότι ακόμη και κάποια ποινικά αδικήματα παραγράφονται από το ποινικό μητρώο, μετά παρέλευση ορισμένου χρονικού διαστήματος, ενώ ο χαρακτηρισμός της διαγωγής ισχύει εφ΄ όρου ζωής.

 4. Προτείνουμε τη λειτουργία σύγχρονης τηλεκπαίδευσης σε περιπτώσεις πανδημίας και όχι επιδημικών νόσων, όπως αναφέρεται στο Ν. 4686/2020 άρθρο 63
  Προτείνουμε τη λειτουργία ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ως δυνατότητα χρήσης για διακίνηση υλικού ως βοηθητική της δια ζώσης διδασκαλίας και σε καμία περίπτωση δεν δεχόμαστε την παράλληλη διδασκαλία με χρήση κάμερας στην αίθουσα διδασκαλίας, η οποία μπορεί να μετατρέψει την αίθουσα διδασκαλίας σε στούντιο.

 5. Να λειτουργήσουν οι Διετείς Δομές των πανεπιστημίων, ένας θεσμός ευνοϊκός για τους μαθητές των ΕΠΑ.Λ., ο οποίος δεν καταργήθηκε αλλά ανεστάλη, χωρίς εν τούτοις το Υ.ΠΑΙ.Θ. ή κάποιος άλλος φορέας να ασχολείται με αυτόν.
  Η λειτουργία των Διετών Δομών θα καταστήσει περισσότερο ελκυστικό το ΕΠΑ.Λ. και θα ενισχύσει τον τεχνολογικό χαρακτήρα κάποιων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων

 6. Να θεσμοθετηθεί η εισαγωγή των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. στις σχολές Αξιωματικών και Υπαξιωματικών των Ενόπλων δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, με το ίδιο προαναφερθέν ποσοστό για τα πανεπιστήμια, διότι ο αποκλεισμός αντιβαίνει την αρχή της ίσης μεταχείρισης και είναι αντισυνταγματικός.

 7. Να εισαχθεί ο ΣΕΠ ως μάθημα βαθμολογούμενο στις 3 τάξεις του Γυμνασίου και στην Α΄ ΓΕ.Λ.

 8. Να επαναλειτουργήσουν οι Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) του υπουργείου παιδείας στις οποίες θα εγγράφονται οι απόφοιτοι της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. και ΓΕ.Λ. Η ίδρυση και λειτουργία ΕΠΑ.Σ προϋποθέτει σύνδεσή της με συγκεκριμένο Εργαστηριακό Κέντρο (Ε.Κ.)

 9. Να εξεταστεί η επαναφορά του τομέα Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων την οποία προτείνουμε.

 10. Λειτουργία Πειραματικών ΕΠΑ.Λ. και όχι Πρότυπων.

 11. Για την Ειδική Επαγγελματική Εκπαίδευση και ιδιαίτερα για τα Ε.Ε.Ε.ΕΚ τα οποία αποτελούν σήμερα την πολυπληθέστερη δομή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Δευτεροβάθμιας (τόσο από πλευράς μαθητικού δυναμικού όσο και από πλευράς πλήθους σχολικών μονάδων) προτείνουμε:

  1. Ίδρυση προστατευμένων εργαστηρίων και προστατευμένης εργασίας ώστε να δοθεί επιτέλους διέξοδος στους απόφοιτους τους
  2. Εξορθολογισμός και εναρμόνιση, στο μέγιστο δυνατό βαθμό με τη λοιπή επαγγελματική εκπαίδευση, των εργαστηριακών ειδικοτήτων τους
  3. Αναθεώρηση των αναθέσεων μαθημάτων και εναρμόνισή τους με αυτές της τυπικής εκπαίδευσης
  4. Δημιουργία πλαισίου αναλυτικού προγράμματος (Π.Α.Π.Ε.Α.) στοχευμένου στα Ε.Ε.Ε.ΕΚ.
  5. Πλήρη αλλαγή της δομής και του τρόπου λειτουργίας τους ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των μαθητών

 12. Προτείνουμε η παρεχόμενη Μαθητεία να πραγματοποιείται μετά την ενηλικίωση. Με τα ισχύοντα η μαθητεία των ΕΠΑ.Λ. και των ΙΕΚ είναι συμβατή με τις θέσεις μας.

 13. Η αμοιβή των μαθητευομένων στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη μαθητείας του ΕΠΑ.Λ. να εξομοιωθεί με την αμοιβή του κατώτατου ημερομισθίου και όχι με το 75%. Η αιτιολόγηση της πρότασης στηρίζεται στο γεγονός ότι οι μαθητευόμενοι είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου ειδικότητας επιπέδου 4 και όχι ανειδίκευτοι.

 14. Προτείνουμε τη γενίκευση του θεσμού της Μαθητείας των Ι.Ε.Κ. και κατάργηση της πρακτικής άσκησης, διότι οι ασκούμενοι δεν αμείβονται σε αντίθεση με τους μαθητευόμενους ενώ προσφέρουν και οι δύο το ίδιο έργο. Επιπλέον ο έλεγχος πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης είναι δυσχερής σε αντίθεση με τον έλεγχο για τη Μαθητεία.

 15. Προτείνουμε ρύθμιση για την αναγνώριση της πρακτικής Άσκησης – Μαθητείας για τους ασκούμενους - μαθητευόμενους των ΕΠΑ.Λ. και Ι.Ε.Κ. η οποία πραγματοποιείται με αμοιβή στο Εξωτερικό στα πλαίσια του προγράμματος Erasmuspro από 3 μέχρι και 12 μήνες (long-term mobility).

Η πρόσφατη βελτίωση της πλατφόρμας καταχώρισης στοιχείων σχετικά με τη μαθητεία των ΕΠΑΛ, έχει απλοποιήσει κάπως τη σχετική διαδικασία, όμως το γραφειοκρατικό πρόβλημα παραμένει.

Θεωρούμε ότι η απόδοση των 700€ στους μαθητευόμενους ΕΠΑ.Λ. και Ι.Ε.Κ. η οποία ψηφίστηκε με το άρθρο 119 του Νόμου 4692/2020, είναι προς τη κατεύθυνση ισχυροποίησης του θεσμού της μαθητείας και με το σκεπτικό αυτό την χαιρετίζουμε.

Από το ΔΣ

Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΤΕΚ)

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Tagged under

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΔΕΕΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εφημερίδα
Το Συνεργείο του Αυτοκινήτου

 

Σαρανταπόρου 70
Χαλάνδρι, 15231 - Χάρτης

 

Τ 210 2825611, 210 6754419
F 210 2842420

 

info [at] tosynergeio.gr

 

 

Social Media

Facebook-color Instagram-color youtube-color Twitter linkedin