Πανελλαδικές εξετάσεις 2020: Μηχανές Εσωτερικής Καύσης - Θέματα και απαντήσεις

Θέματα και απαντήσεις των πανελλαδικών εξετάσεων Γ΄ Ημερησίων – Δ΄ Εσπερινών – Αυτοτελών Ειδικών Τμημάτων & Τμημάτων Συνδιδασκαλίας Επαγγελματικών Λυκείων

Χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες και κατανοητά για τους διαβασμένους μαθητές , ήταν τα φετινά θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων, ημερησίων και εσπερινών επαγγελματικών λυκείων.

Τα θέματα και οι απαντήσεις τους, αναλυτικά έχουν ως εξής:


ΘΕΜΑ A

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Στους περισσότερους κινητήρες ο στροφαλοφόρος άξονας είναι μονοκόμματος και κατασκευασμένος από σφυρήλατο χάλυβα για μεγαλύτερη αντοχή.
β. Στον υδρόψυκτο κινητήρα οι θάλαμοι κυκλοφορίας του νερού σχηματίζονται στο εσωτερικό του.
γ. Η γωνία που διαγράφει το έκκεντρο κατά την περιστροφή του, όσο χρόνο οι πλατίνες παραμένουν ανοιχτές, ονομάζεται γωνία επαφής ή γωνία ντούελ.
δ. Νεκρός χώρος ή θάλαμος συμπίεσης ονομάζεται ο χώρος στον οποίο συμπιέζεται τελικά το μείγμα και στον οποίο γίνεται η καύση του.
ε. Όσο μικρότερες είναι οι θερμοκρασίες ανάφλεξης, τόσο καλύτερης ποιότητας πρέπει να είναι το λιπαντικό.

Μονάδες 15 (Μονάδες 15)

Απάντηση:

Α1. α) Σωστό, β) Σωστό, γ) Λάθος, δ) Σωστό, ε) Λάθος


Α2. Στο παρακάτω σχήμα απεικονίζονται τα μέρη και το σύστημα στήριξης, κίνησης και λειτουργίας μιας βαλβίδας. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5 από τη στήλη Α και, δίπλα, ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ, ε, στ της στήλης Β, που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση. Σημειώνεται ότι ένα γράμμα από τη στήλη Β θα περισσέψει.

EXETASEIS SXIMA1A

ΣΤΗΛΗ Α (βλέπε σχήμα)

1

2

3

4

5

ΣΤΗΛΗ Β

α. Διάκενο

β. Ασφάλεια

γ. Στέλεχος

δ. Ζύγωθρο

ε. Κεφαλή

στ. Οδηγός

(Μονάδες 10)

Απάντηση:
Η αντιστοιχία είναι
1 – ε (Κεφαλή)
2 – γ (Στέλεχος)
3 – δ (Ζύγωθρο)
4 – α (Διάκενο)
5 – στ (Οδηγός)


ΘΕΜΑ Β

Β1. Να αναφέρετε έξι (6) πλεονεκτήματα των συστημάτων έγχυσης.

(Μονάδες 12)

Απάντηση: (Σελίδα 135 σχολικού βιβλίου ΜΕΚ Ι) - επιλέγετε 6 από τα παρακάτω:

Πλεονεκτήματα συστημάτων έγχυσης:

 1. Ομοιόμορφο μίγμα αέρα – καυσίμου σε κάθε κύλινδρο.
 2. Ακριβής σχέση αέρα - καυσίμου σε κάθε περιοχή στροφών λειτουργίας του κινητήρα.
 3. Συνεχείς διορθώσεις του μίγματος αέρα – καυσίμου.
 4. Διακοπή της παροχής καυσίμου με σκοπό την επίτευξη μειωμένων εκπομπών καυσαερίων σε διάφορες καταστάσεις του κινητήρα (π.χ. κατά το φρενάρισμα)
 5. Μειωμένη ειδική κατανάλωση καυσίμου, που έχει ως αποτέλεσμα την πρόσθετη οικονομία καυσίμου.
 6. Μεγαλύτερη απόδοση ισχύος του κινητήρα .
 7. Μεγαλύτερη ροπή στις χαμηλές στροφές λειτουργίας του κινητήρα.
 8. Άμεση απόκριση της πεταλούδας του επιταχυντή (γκαζιού).
 9. Βελτιωμένη ψυχρή εκκίνηση και προθέρμανση του κινητήρα.
 10. Χαμηλότερες εκπομπές καυσαερίων.

Β2. Να κατατάξετε τις μηχανές εσωτερικής καύσης ως προς:

α) Τη διάταξη των εμβόλων (μον. 7)
β) Τον τρόπο έγχυσης του καυσίμου (μον. 3)
γ) Τη χρήση τους (μον. 3).

(Μονάδες 13)

Απάντηση: (Σελίδα 47, Σχολικό βιβλίο ΜΕΚ Ι)

 1. Οι μηχανές εσωτερικής καύσης ως προς τη διάταξη των εμβόλων κατατάσσονται σε:
  1. Κατακόρυφες
  2. Οριζόντιες
  3. Τύπου boxer
  4. Διάταξης V
  5. Αντιθέτων εμβόλων
  6. Αστεροειδής διάταξη ενός ή δύο αστέρων
  7. Μηχανές με περιστρεφόμενο έμβολο, τύπου Wankel (Βάνκελ)
 2. Οι μηχανές εσωτερικής καύσης ως προς τον τρόπο έγχυσης του καυσίμου κατατάσσονται σε:
  1. Με εμφύσηση αέρα
  2. Με μηχανική έγχυση
  3. Με εξαέρωση
 3. Οι μηχανές εσωτερικής καύσης ως προς τη χρήση τους κατατάσσονται σε:
  1. Το Μηχανές ξηράς
  2. Μηχανές θαλάσσης
  3.  Μηχανές αέρος

ΘΕΜΑ Γ

Γ1.
α) Τι ονομάζεται γωνία σφήνωσης κομβίων στροφαλοφόρου άξονα (μον. 4);
β) Από ποια σχέση υπολογίζεται η γωνία σφήνωσης κομβίων στροφαλοφόρου άξονα στους τετράχρονους κινητήρες (μον. 4) και από ποια σχέση υπολογίζεται αυτή στους δίχρονους κινητήρες (μον. 4);

(Μονάδες 12)

Απάντηση: (Σελίδα 95, Σχολικό βιβλίο ΜΕΚ Ι)

 1. Γωνία σφήνωσης κομβίων στροφαλοφόρου άξονα, ονομάζεται η γωνία που σχηματίζουν μεταξύ τους δύο κομβία διωστήρων με διαδοχική σειρά ανάφλεξης.

  (Σελίδα 96 Σχολικό βιβλίο ΜΕΚ Ι)

 2. Η γωνία αυτή, για τους τετράχρονους κινητήρες, επειδή ο πλήρης κύκλος λειτουργίας τους πραγματοποιείται σε δύο περιστροφές του στροφαλοφόρου άξονα, δηλαδή σε 720° (360° + 360°), είναι ίση με: α=720ο όπου Κ είναι ο αριθμός των κυλίνδρων.

  Αν ο κινητήρας είναι δίχρονος, τότε ο κύκλος λειτουργίας του κινητήρα γίνεται σε μια στροφή του στροφαλοφόρου άξονα, δηλαδή σε 360°, οπότε η γωνία σφήνωσης είναι: α=360ο όπου Κ είναι ο αριθμός των κυλίνδρων.

Γ2.
α) Ποιες είναι οι συνέπειες του φαινομένου της κρουστικής καύσης (μον. 6);
β) Προκειμένου να αποφευχθούν ορισμένες ανεπανόρθωτες βλάβες του καταλύτη, οι κατασκευαστές προτείνουν κάποια μέτρα προστασίας του, τόσο από τους οδηγούς όσο και από τους μηχανικούς συντήρησης. Να αναφέρετε επτά από αυτά (μον. 7).

(Μονάδες 13)

Απάντηση:

 • (Σελίδα 151, Σχολικό βιβλίο ΜΕΚ ΙΙ)
  Οι Συνέπειες του φαινομένου της κρουστικής καύσης είναι:
  • Η υπερθέρμανση του κινητήρα.
  • Η πτώση της απόδοσής του.
  • Η κόπωση των εξαρτημάτων του (εμβόλων, διωστήρων, βαλβίδων, χιτωνίων, κ.λπ).
  • Η μερική ή ολική καταστροφή τους (π.χ. τρύπημα του εμβόλου).
  • Η αυξημένη κατανάλωση.
  • Η αυξημένη ποσότητα ρυπαντών στα καυσαέρια.

 • Σελίδα 144 σχολικού βιβλίου.
  7 από τα παρακάτω:
  Μέτρα προστασίας του καταλύτη:
  • Να μη χρησιμοποιείται άλλη βενζίνη εκτός από αμόλυβδη.
  • Αν για οποιαδήποτε αιτία το αυτοκίνητο δεν παίρνει εμπρός, να μην επιχειρηθεί να ξεκινήσει ο κινητήρας με χρήση μίας περισσότερο από τρεις φορές.
  • Να μην πιέζεται ο επιταχυντής (γκάζι) κατά την προθέρμανση του κινητήρα σε κρύο ξεκίνημα (σταματημένο αυτοκίνητο).
  • Αν μετά το πλύσιμο το αυτοκίνητο δεν παίρνει εμπρός, το πιθανότερο είναι να έχουν βραχεί κάποιες συνδέσεις του ηλεκτρικού ή ηλεκτρονικού κυκλώματος ή το καπάκι του διανομέα με τα καλώδια των σπινθηριστών (μπουζοκαλώδια). Αφαιρέστε τις φίσες και φυσήξτε τους ακροδέκτες της ηλεκτρονικής ανάφλεξης ή αφήστε τους να στεγνώσουν.
  • Μη σπρώχνετε ή ρυμουλκείτε το αυτοκίνητο για να πάρει μπρος.
  • Μη σβήνετε με το κλειδί τον κινητήρα, όταν αυτός λειτουργεί σε υψηλές στροφές.
  • Μη χρησιμοποιείτε πρόσθετα καυσίμου (additives), αν δεν προτείνονται από τον κατασκευαστή του αυτοκινήτου.
  • Μην οδηγείτε το αυτοκίνητο αν καίει λάδια.
  • Μην ελέγχετε την ύπαρξη σπινθήρα, αφαιρώντας από κάποιο κύλινδρο το μπουζοκαλώδιο.
  • Αποφύγετε παρατεταμένες μετρήσεις συμπίεσης του κινητήρα.
  • Μη λειτουργείτε τον κινητήρα, όταν η δεξαμενή καυσίμου (ρεζερβουάρ) είναι σχεδόν άδειο. Αυτό μπορεί να προκαλέσει στον κινητήρα κακή ανάφλεξη και να δημιουργήσει ένα επιπλέον φορτίο στον καταλύτη.

Αποφεύγετε να παρκάρετε το αυτοκίνητο επάνω σε ξερά χόρτα, γιατί υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς από τον υπέρθερμο καταλύτη


ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Δίνεται διωστήρας μιας μηχανής πετρελαίου (diesel) ο οποίος μεταβιβάζει μία δύναμη F ίση με 10000Ν. Να υπολογιστή η απόσταση L που φαίνεται στο σχήμα.

EXETASEIS SXIMA1

Δίνονται: Ροπή Μ=870Nm
Γωνία φ =10ο
Sinφ= Sin10ο = 0,174

(Μονάδες 13)

Απάντηση:

EXISOSI4

EXISOSI5


Δ2. Σε ένα συνεργείο η πλατφόρμα ανύψωσης έχει ισχύ P=3KW. Να βρεθεί το ύψος h, στο οποίο θα ανυψώσει ένα όχημα μάζας m=1000kg, σε χρόνο t=10s. Δίνεται : g=10m/s2

(Μονάδες 12)

Απάντηση:

EXISOSI6

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΔΕΕΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εφημερίδα
Το Συνεργείο του Αυτοκινήτου

 

Σαρανταπόρου 70
Χαλάνδρι, 15231 - Χάρτης

 

Τ 210 2825611, 210 6754419
F 210 2842420

 

info@tosynergeio.gr

 

 

Social Media

facebook logored facebook logored YouTube redr Twitter

linkedin