Δωρεάν Hμερίδα μέσω Υπολογιστή (Webinar) Υποχρεώσεις Συνεργείων για το Ψηφιακό Μητρώο-Ψηφίστηκε

Παρασκευή 05/02/2021 
17:00-19:00

Θεματολογία

Ψηφιακό Μητρώο Συνεργείων

Σκοπός της δημιουργίας του Ψηφιακού Μητρώου είναι η ανάπτυξη και η οργάνωση ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού συστήματος κεντρικής εποπτείας, ελέγχου και υποστήριξης των συνεργείων και υπεύθυνων τεχνιτών αυτών, των σταθμών οχημάτων, των πλυντηρίων, των λιπα-ντηρίων και των λοιπών συναφών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων, καθώς και η συγκέντρωση, επεξεργασία και αποστολή αρμοδίως των στοιχείων των σχετικών ελέγχων.

Το ψηφιακό μητρώο αποτελεί μία υποχρεωτική και αναλυτική καταγραφή των συνεργείων καιτων υπευθύνων τεχνιτών που απασχολούνται στο συνεργείο.

Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων – ΗΜΑ

Το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων ή αλλιώς ΗΜΑ και η εφαρμογή του για τον κλάδο είναι πλέον γεγονός. Κάθε επιχείρηση επισκευής και συντήρησης οχημάτων έχει υποχρέωση να ενταχθεί στην εφαρμογή και να αρχίσει να την χρησιμοποιεί. Η δημιουργία του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων συνιστά σήμερα παρά τις όποιες δυσκολίες μία σημαντική ποιοτική αλλαγή στην διαχείρισή τους.

Σίγουρα κάθε καινούργιο δημιουργεί πολλές απορίες και προβληματισμούς.

Όλες οι απαντήσεις και οι διευκρινήσεις στην ημερίδα του ΙΔΕΕΑ

Δωρεάν για τους συνδρομητές της εφημερίδας το Συνεργείο του Αυτοκινήτου

Πληροφορίες & Δηλώσεις Συμμετοχής

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΔΕΕΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εφημερίδα
Το Συνεργείο του Αυτοκινήτου

 

Σαρανταπόρου 70
Χαλάνδρι, 15231 - Χάρτης

 

Τ 210 2825611, 210 6754419
F 210 2842420

 

info [at] tosynergeio.gr

 

 

Social Media

Facebook-color Instagram-color youtube-color Twitter linkedin