Οι εισαγωγικές εξετάσεις και η τράπεζα θεμάτων στην Αγγλία

Στην Αγγλία κάθε  Πανεπιστήμιο και Σχολή καθορίζει τα κριτήρια για να κάνει δεκτούς τους υποψηφίους.  Καθορίζει δηλαδή τις γνώσεις που απαιτούνται και κατά προέκταση τα μαθήματα  στα οποία θα πρέπει να διαγωνισθούν οι υποψήφιοι μετά την δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  Συνήθως κάθε σχολή καθορίζει τρία (3) μαθήματα.

Τα μαθήματα μπορεί να ζητούνται και σε διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας . Για παράδειγμα  Μαθηματικά Ι, ή Μαθηματικά ΙΙ  κλπ.

Οι εξετάσεις  πραγματοποιούνται  από τον οργανισμό UCAS http://www.ucas.com/. Ο κάθε ενδιαφερόμενος   ενημερώνεται για το πρόγραμμα των εξετάσεων  και συμμετέχει στις εξετάσεις στα μαθήματα που είναι κριτήρια εισαγωγής στις πανεπιστημιακές σχολές  του ενδιαφέροντός του.

Ο Οργανισμός  διατηρεί τράπεζα θεμάτων – που ανανεώνεται  συνεχώς- και διαθέτει εκπαιδευμένους αξιολογητές που πραγματοποιούν τεστ αντικειμενικών  εξετάσεων  για κάθε εκπαιδευτικό αντικείμενο.

Η βαθμολογία κάθε υποψηφίου εκφράζεται  με A, B, C, D, F  , προκύπτει με αναγωγή και είναι και συνάρτηση του  «σκορ» που πετυχαίνουν οι υπόλοιποι συν-διαγωνιζόμενοι .  Για παράδειγμα, μπορεί σε κλίμακα 1-100 κάποιος  υποψήφιος να έχει πετύχει 69 μονάδες και να βαθμολογηθεί με Α,  σαν αποτέλεσμα της αναγωγής σε συνάρτηση με την βαθμολογία των άλλων εξεταζομένων στο ίδιο αντικείμενο.

Ο Βαθμός Α αντιστοιχεί σε 10 ποιοτικές μονάδες, o Β σε 8 , o C  σε 6 , κλπ. ( με τρία μαθήματα το άριστα είναι 30).

Ο υποψήφιος σε κάποια σχολή υψηλής ζήτησης σε «καλό Πανεπιστήμιο» ,  δηλαδή που αξιολογείται  στις πρώτες θέσεις στην αξιολόγηση  για τα πανεπιστήμια που πραγματοποιείται κάθε χρόνο,  θα πρέπει να συγκεντρώσει υψηλό «σκορ» ( 3x10=30 μονάδες).

Σε σχολές που δεν υπάρχει υψηλή ζήτηση, μπορεί να εισαχθούν μαθητές και με 12 -14 μονάδες, ή ακόμη και με απλό πτυχίο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  και από άλλες χώρες.

Μέσω του οργανισμού UCAS πραγματοποιούνται και συνεντεύξεις υποψηφίων όπου κρίνεται ότι απαιτούνται.

Τα πλεονεκτήματα του συστήματος είναι:

  • Τα Πανεπιστήμια ( AEI-ATEI )  καθορίζουν τις  γνώσεις που απαιτούν από τους υποψηφίους, που συνδέονται με τις απαιτήσεις των σπουδών που προσφέρουν, και αυξάνονται οι πιθανότητες επιτυχίας του κάθε σπουδαστή.
  • Τις  εξετάσεις τις πραγματοποιεί εξειδικευμένος οργανισμός με επαγγελματίες, εκπαιδευμένους στην αντικειμενική αξιολόγηση εξασφαλίζοντας πιστότητα και αξιοπιστία στις μετρήσεις .
  • Συντελεί στο να αυτονομηθεί το Λύκειο  ως αυτοτελής κύκλος σπουδών.  
  • Συμμετέχουν σε εισαγωγικές εξετάσεις  υποψήφιοι από διαφορετικούς τύπους Λυκείων , για παράδειγμα και προερχόμενοι από τεχνικά επαγγελματικά Λύκεια που άλλαξαν για κάποιο λόγο προσανατολισμό.
  • Μειώνονται οι φροντιστηριακές απαιτήσεις και οι επιδράσεις διαφόρων συντεχνιών ως προς τα εξεταζόμενα μαθήματα.
  • To σύστημα αποκεντρώνεται και παύει να είναι συγκεντρωτικό.

Αντίθετα η εφαρμοζόμενη σήμερα διαδικασία στον Ελληνικό χώρο με την τράπεζα θεμάτων για τις εσωτερικές  εξετάσεις στο Λύκειο με την βαθμολογία να συμπεριλαμβάνεται στα κριτήρια για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια και τα ΑΤΕΙ,  χωρίς εξειδικευμένο οργανισμό εξετάσεων ανάλογο του UCAS   με ειδικά και εκπαιδευμένα στελέχη, δεν συμβάλλει στην αυτονόμηση του Λυκείου από τις εισαγωγικές εξετάσεις, ενώ εισάγει και δαιδαλώδη διαδικασία.  Η ισχυροποίηση και η αυτονόμηση του Λυκείου που είναι ασφαλώς ζητούμενο, δεν μπορεί να επιδιώκεται μέσω των εισαγωγικών εξετάσεων, διότι έτσι επιτυγχάνεται το αντίθετο αποτέλεσμα.


του Νίκου Ηλιάδη,

Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π., Ph.D., Industrial Education Organization and Management University of Maryland U.S.A ,π. Ειδικός Γραμματέας ΥΠΕΠΘ, Μέλος ΕΕΤΕΚ

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΔΕΕΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εφημερίδα
Το Συνεργείο του Αυτοκινήτου

 

Σαρανταπόρου 70
Χαλάνδρι, 15231 - Χάρτης

 

Τ 210 2825611, 210 6754419
F 210 2842420

 

info [at] tosynergeio.gr

 

 

Social Media

Facebook-color Instagram-color youtube-color Twitter linkedin