Βεβαίωση ή Πιστοποίηση Τεχνιτών Υψηλής Τάσης

Πως λειτουργούν τα εργοστάσια κατασκευής αυτοκινήτων για εργασίες σε Υβριδικά & Ηλεκτρικά οχήματα;

Με γεγονός το σχέδιο Υπ. Αποφ. για την Πιστοποίηση των Τεχνιτών Υψηλής Τάσης στα συνεργεία αποφασίσαμε να δούμε τι κάνει η αυτοκινητοβιομηχανία αλλά και τι γίνεται σε άλλες χώρες που με ένα ήδη ολοκληρωμένο νομοθετικό καθεστώς μετατρέπουν αυτοκίνητα με συμβατικούς κινητήρες σε Ηλεκτρικά οχήματα;

Αν και με την ανύπαρκτη μέχρι αυτή τη στιγμή νομοθεσία σε ότι αφορά όλα τα παραπάνω αναγνωρίζουμε ότι από κάπου θα πρέπει να ξεκινήσουμε. Έτσι θα δούμε που και σε ποια στάδια εμπλέκεται η εκπαίδευση των Τεχνιτών σε ότι αφορά την Υψηλή Tάση σε μία αντιπροσωπεία;

Ανάλογα με την αγορά και την υφιστάμενη νομοθεσία (;), μπορεί να απαιτείται μία Βεβαίωση/ Πιστοποίηση Προσόντων για να επιτρέπεται σε κάποιον τεχνίτη η εργασία ή / και η απενεργοποίηση Υβριδικών - Ηλεκτρικών οχημάτων.

Στην αυτοκινητοβιομηχανία οι Πιστοποιήσεις γίνονται υπό αυστηρές προδιαγραφές αρχίζοντας από τους εκπαιδευτές και προχωρώντας στους τεχνίτες Υ.Τ. Εξάλλου και η δημιουργία ενός συνεργείου δεν είναι από τι φαίνεται μια απλή υπόθεση. Διαβάστε σχετική Συνέντευξη με τον κύριο Λευτέρη Πάγκαλο, διευθυντή After Sales της επιχείρησης “Νικ. Ι. Θεοχαράκης ΑΕ” και θα καταλάβετε τι εννοούμε (εδώ).

Κάθε μία αυτοκινητοβιομηχανία έχει το δικό της μοντέλο εκπαίδευσης και πιστοποίησης.

pvevaiosi high voltage3

Στην πατρίδα μας μέρος της νομοθεσίας ετοιμάζεται από το ΥΜΕ και ένα σχέδιο Υπ. Απόφασης ήδη βρίσκεται όπως γνωρίζουμε σε διαβούλευση με τις Αντιπροσωπείες Αυτοκινήτων μέσω του Συνδέσμου Εισαγωγέων. Δείτε εδώ σχετικό άρθρο.

Ας δούμε λοιπόν σε ποια τμήματα μιας αντιπροσωπείας / Κάθετης μονάδας / Συνεργείου εμπλέκονται ποιοί;

1. “Ηλεκτρικά Εκπαιδευμένος Τεχνίτης”

Ο “Ηλεκτρικά εκπαιδευμένος Τεχνίτης” (Electrically Trained Technician - ΕΤΤ) θεωρείται ότι έχει τα επαρκή προσόντα όταν έχει διδαχθεί επαρκώς, έχει πιστοποιηθεί και κατά περίπτωση, του έχουν δοθεί οδηγίες για τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί, για τους πιθανούς κινδύνους που προκύπτουν από την εσφαλμένη εργασία και απο την χρήση του προστατευτικού εξοπλισμού και των μέτρων ασφάλειας.
Ανάλογα με τη νομοθεσία της κάθε χώρας ο Τεχνίτης Υψηλής Τάσης μπορεί να είναι υποχρεωμένος να δίνει οδηγίες σε όλα τα μέλη του προσωπικού. Συνιστάται ο υπεύθυνος να επιβεβαιώνει τις οδηγίες του γραπτώς.

Υποδοχή - Παραδείγματα ενός ETT

Ως μέρος ενός διαλόγου υποδοχής, ο Τεχνικός σύμβουλος εκτελεί έναν οπτικό έλεγχο κάτω από ένα όχημα με σύστημα υψηλής τάσης. Θα πρέπει να γνωρίζει ποία εξαρτήματα περιέχει ένα όχημα υψηλής τάσης και θα πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζει το όχημα αυτό καθαυτό.

Ένας μηχανικός εκτελεί μία κανονική συντήρηση ή εργασία επισκευής η οποία δεν έχει καμία σχέση με το σύστημα Yψηλής Tάσης.

Ο μηχανικός επίσης θα πρέπει να γνωρίζει τους κινδύνους ενός συστήματος Yψηλής Τάσης και να είναι σε θέση να αναγνωρίζει ένα όχημα το οποίο παρουσιάζει τέτοιους κινδύνους.

Το διδακτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης είναι εξειδικευμένο για το αντίστοιχο όχημα (Υβριδικό ή Ηλεκτρικό). Για κάθε νέο όχημα υψηλής τάσης, ο Τεχνίτης Υψηλής Τάσης (HVT) θα πρέπει να ολοκληρώσει το διδακτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης για αυτό το όχημα.

pvevaiosi high voltage1

2. Τεχνίτης Υψηλής Τάσης (High Voltage Technician - HVT)

Ο Τεχνίτης Υψηλής Τάσης (HVT) είναι εξοικειωμένος με τις ιδιότητες του ηλεκτρικού ρεύματος. Ο Τεχνίτης Υψηλής Τάσης (HVT) αναγνωρίζει τους κινδύνους που εμπλέκονται με τον ηλεκτρισμό και αναλαμβάνει την ευθύνη του ειδικού για όλη την εργασία που εκτελείται επάνω σε ένα όχημα υψηλής τάσης. Ο Τεχνίτης Υψηλής Τάσης είναι υποχρεωμένος να διασφαλίζει ότι όλα τα άτομα μέσα στην αντιπροσωπεία / κάθετη μονάδα / Συνεργείο / Φανοβαφείο που έρχονται σε επαφή ή θα μπορούσαν να έλθουν σε επαφή με ένα όχημα υψηλής τάσης είναι ειδικευμένα να είναι ένας Ηλεκτρικά Eεκπαιδευμένος Τεχνίτης (ETT). Αυτό ισχύει επίσης και για τους τεχνικούς συμβούλους, τους ειδικούς φροντίδας αυτοκινήτων και για το προσωπικό των πωλήσεων.

Ο HVT μπορεί να εκτιμήσει ανεξάρτητα την εργασία που του έχει ανατεθεί. Ο HVT μπορεί να εξετάσει μια εκτίμηση επικινδυνότητας, η οποία να υποδεικνύει την εργασία για την οποία το σύστημα υψηλής τάσης στο όχημα υψηλής τάσης πρέπει να απενεργοποιηθεί από ειδικευμένο άτομο. Μετά από επιτυχημένες επισκευές και επανενεργοποίηση του συστήματος υψηλής τάσης στο όχημα, ο Τεχνίτης Υψηλής Τάσης περνά το όχημα στον αντίστοιχο τεχνικό σύμβουλο ή απευθείας στον πελάτη.

Συνεργείο - Παράδειγμα ενός Τεχνικού Υψηλής Τάσης

Ένας μηχανικός / Αρχιμηχανικός / Διευθυντής συνεργείου είναι ένας εκπαιδευμένος Τεχνίτης Υψηλής Τάσης.

Σαν Τεχνίτης Υψηλής Τάσης, είναι εξουσιοδοτημένος να απενεργοποιεί το όχημα και εάν είναι αναγκαίο, να αναθέτει μηχανική εργασία επάνω στο απενεργοποιημένο όχημα σε ένα “Ηλεκτρικά Εκπαιδευμένο Τεχνίτη - ETT”.

Ο Τεχνίτης Υψηλής Τάσης διατηρεί την ευθύνη και μόνο αυτός επιτρέπεται να επανενεργοποιεί το όχημα.

Σε περίπτωση που το σύστημα υψηλής τάσης σε ένα όχημα δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί ή να επαληθευτεί ότι έχει απενεργοποιηθεί με τον συμβατικό τρόπο χρησιμοποιώντας τις διαδικασίες μέτρησης και τα εργαλεία που ορίζει ο κατασκευαστής, η εξουσιοδότηση του Τεχνικού Υψηλής Τάσης (HVT) να εργάζεται επάνω σε ένα όχημα υψηλής τάσης τελειώνει σε αυτό το σημείο. Στην περίπτωση αυτή, το μόνο καθήκον που απομένει για έναν Τεχνικό Υψηλής Τάσης είναι να ασφαλίσει το όχημα και να πληροφορήσει τον Τεχνίτη Διάγνωσης Υψηλής Τάσης (HVDT).

3. Τεχνίτης Διάγνωσης Υψηλής Τάσης (High Voltage Diagnosis Technician - HVDT)

Ο Τεχνίτης Διάγνωσης Υψηλής Τάσης είναι ένας Τεχνίτης Υψηλής Τάσης με προηγμένες τεχνικές δεξιότητες για την αξιολόγηση και τη διασφάλιση δυναμικού υψηλής τάσης.

Σε αντίθεση με τον Τεχνίτη Υψηλής Τάσης, ωστόσο, στον Τεχνικό Διάγνωσης Υψηλής Τάσης επιτρέπεται να απενεργοποιεί και να ασφαλίζει το σύστημα υψηλής τάσης χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε μέσα. Ο Τεχνίτης Διάγνωσης Υψηλής Τάσης (HVDT) δεν είναι υπεύθυνος να εκτελεί κανονική εργασία σε ένα ενεργοποιημένο σύστημα υψηλής τάσης.

Στα δύσκολα - Παράδειγμα ενός Τεχνίτη  Διάγνωσης Υψηλής Τάσης

Σε περίπτωση που το σύστημα Υψηλής Τάσης σε ένα όχημα δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί ή να επαληθευτεί ότι έχει απενεργοποιηθεί με τον συμβατικό τρόπο χρησιμοποιώντας τις διαδικασίες μέτρησης και τα εργαλεία που ορίζει ο κατασκευαστής, η ευθύνη του Τεχνίτη Υψηλής Τάσης να εργάζεται επάνω σε ένα όχημα υψηλής τάσης τελειώνει σε αυτό το σημείο. Στην περίπτωση αυτή, είναι ο Τεχνίτης Διάγνωσης Υψηλής Τάσης στον οποίο επιτρέπεται να απενεργοποιεί και να ασφαλίζει το αυτοκίνητο χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε μέσα. Αυτό μπορεί να είναι αναγκαίο εάν το όχημα υψηλής τάσης έχει εμπλακεί σε ένα ατύχημα, για παράδειγμα.

Στην χώρα μας το υπαρκτό νομοθετικό έλλειμμα μπορεί να κλείσει το κενό σε ότι αφορά τα συνεργεία. Υπάρχουν όμως εκτός από τα Συνεργεία και άλλοι εμπλεκόμενοι με τον έλεγχο και την Διαχείριση Υβριδικών & ηλεκτρικών οχημάτων που είναι οι εξής:

• Εμπλεκόμενες εταιρείες οδικής βοήθειας
• Πυροσβεστική – Απεγκλωβισμός σε δυστυχήματα
• ΙΚΤΕΟ – ελεγκτές.
• Εταιρείες ανακύκλωσης – Αποσυναρμολόγηση ενός τρακαρισμένου οχήματος

Ένα ολοκληρωμένο νομοσχέδιο εκπαίδευσης και επιμόρφωσης με όλους αυτούς τους εμπλεκόμενους που δεν γνωρίζουν τους κινδύνους από την Υψηλή Τάση (και που δεν την έχουν διδαχτεί αφού στα αυτοκίνητα του χθες εφαρμόζονται τάσεις 12 ή 24 volts) όμως θα βοηθούσε πάνω απ’ όλα στην προστασία και διάσωση της ανθρώπινης ζωής. Όλα τα άλλα έπονται!

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΔΕΕΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εφημερίδα
Το Συνεργείο του Αυτοκινήτου

 

Σαρανταπόρου 70
Χαλάνδρι, 15231 - Χάρτης

 

Τ 210 2825611, 210 6754419
F 210 2842420

 

info@tosynergeio.gr

 

 

Social Media

facebook logored facebook logored YouTube redr Twitter

linkedin