Τσουχτερά πρόστιμα σε ελέγχους ασφάλειας κυκλοφορίας και εκπομπών καυσαερίων οχημάτων

Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου Οχημάτων (Μ.Κ.Ε.). θα διενεργούν ελέγχους οχημάτων και θα επιβάλουν άμεσα πρόστιμα που θα φτάνουν και τις 3000€

Σε κάθε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση της χώρας σύμφωνα με το σχέδιο νόμου που κατατέθηκε και συζητείται στην Βουλή  συνιστώνται ένα ή περισσότερα Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου (Μ.Κ.Ε.). Τα Μ.Κ.Ε. είναι αρμόδια για τον έλεγχο της νομιμότητας και ασφάλειας της κυκλοφορίας και των εκπομπών καυσαερίων των οχημάτων, ελληνικών και αλλοδαπών,  που κυκλοφορούν στη χώρα, τον  έλεγχο  νομιμότητας της διενέργειας μεταφοράς με αυτά, καθώς και για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων.

Τα Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου Οχημάτων (Μ.Κ.Ε.). θα αποτελούνται από δύο υπαλλήλους του υπουργείου Μεταφορών, ένα υπάλληλο της Τροχαίας ή του Λιμενικού και ένα υπάλληλο από άλλη υπηρεσία της νομαρχίας.

Διοικητικά πρόστιμα

1. Για τις παραβάσεις της νομοθεσίας οδικών μεταφορών που προβλέπονται σε αυτόν το νόμο και στις υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται με εξουσιοδότηση του, οι αρχές ελέγχου επιβάλλουν τις ακόλουθες διοικητικές κυρώσεις:

(α) Για ιδιαζόντως σοβαρή παράβαση:

Διοικητικό πρόστιμο

 • στον ιδιοκτήτη: από χίλια (1.000) έως τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ,
 • στον οδηγό: από εξακόσια (600) έως χίλια (1.000) ευρώ,
 • στον υπεύθυνο φόρτωσης: από χίλια (1.000) έως τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ,
 • στους λοιπούς συμμετέχοντες ανάλογα με τις υποχρεώσεις ασφάλειας έκαστου, σύμφωνα  με το κεφάλαιο 1.4 του Παραρτήματος 1.1 της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ, όπως κάϋε φορά ισχύει:
 • από εξακόσια (600) έως χίλια (1.000) ευρώ.

(β) Για πολύ σοβαρή παράβαση: Διοικητικό πρόστιμο

 • στον ιδιοκτήτη: από τριακόσια (300) έως εξακόσια (600) ευρώ.
 • στον οδηγό: από εκατό (100) έως τετρακόσια (400) ευρώ.
 • στον υπεύθυνο φόρτωσης: από τριακόσια (300) έως εξακόσια (600) ευρώ.
 • στους λοιπούς συμμετέχοντες ανάλογα με τις υποχρεώσεις ασφάλειας έκαστου, σύμφωνα  με το Κεφάλαιο 1.4 του Παραρτήματος 1.1 της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ, όπως κάϋε φορά ισχύει:
 • από εκατό (100) έως τετρακόσια (400) ευρώ.

(γ) Για σοβαρή παράβαση: Διοικητικό πρόστιμο

 • στον ιδιοκτήτη: από διακόσια πενήντα (250) έως τετρακόσια πενήντα (450) ευρώ,
 • στον οδηγό: από εξήντα (60) έως τριακόσια (300) ευρώ,
 • στον υπεύθυνο φόρτωσης: από διακόσια πενήντα (250) έως τετρακόσια πενήντα (450) ευρώ,
 • στους λοιπούς συμμετέχοντες ανάλογα με τις υποχρεώσεις ασφάλειας έκαστου, σύμφωνα  με το Κεφάλαιο 1.4 του Παραρτήματος 1.1 της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ, όπως κάϋε φορά ισχύει:
 • από εξήντα (60) έως τριακόσια (300) ευρώ,

(δ) Για ελαφρά παράβαση: Διοικητικό πρόστιμο

 • στον ιδιοκτήτη: από  διακόσια (200) έως τετρακόσια (400) ευρώ,
 • στον οδηγό: από πενήντα (50) έως διακόσια (200) ευρώ.

2. Στους  ιδιοκτήτες  που είναι και οδηγοί των οχημάτων τους καταλογίζεται  μόνο το πρόστιμο που αφορά τον ιδιοκτήτη. Σε περίπτωση μισθωμένου οχήματος, το πρόστιμο για τον ιδιοκτήτη καταλογίζεται στον μισθωτή.

3. Ο ιδιοκτήτης του οχήματος είναι υπεύθυνος για τις παραβάσεις που διαπράττονται από τον  οδηγό που χρησιμοποιεί για την πραγματοποίηση  της μεταφοράς. Σε  περίπτωση οχήματος μισθωμένου χωρίς οδηγό, υπεύθυνος για τις παραβάσεις του οδηγού είναι ο μισθωτής.

4. Τα ανωτέρω πρόστιμα καταβάλλονται μειωμένα κατά 50%, εφόσον εξοφλούνται εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία επιβολής τους.

Ο έλεγχος ασκείται σε κάθε σημείο της περιοχής αρμοδιότητας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ακόμη και στους λιμένες και πλησίον των συνοριακών σταθμών, καθ’ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου, ακόμη και τις αργίες. Η διαπίστωση της παράβασης και η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων γίνεται επιτόπου, και μετά από ακρόαση του οδηγού του οχήματος, συντάσσεται σχετική έκθεση.

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΔΕΕΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εφημερίδα
Το Συνεργείο του Αυτοκινήτου

 

Σαρανταπόρου 70
Χαλάνδρι, 15231 - Χάρτης

 

Τ 210 2825611, 210 6754419
F 210 2842420

 

info@tosynergeio.gr

 

 

Social Media

facebook logored facebook logored YouTube redr Twitter

linkedin