Στην τελική ευθεία το νομοθετικό πλαίσιο για τον Τεχνίτη Ηλεκτροκίνησης

Δύο κατηγορίες τεχνιτών ηλεκτροκίνησης, σεμινάρια και εξετάσεις μέσα από τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης και πιστοποίηση από το Υπουργείο Μεταφορών.


" Η προώθηση της ηλεκτροκίνησης
και των οχημάτων εναλλακτικών καυσίμων
αποτελεί προτεραιότητα τόσο
της Ελληνικής Κυβέρνησης όσο και
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. "


teliki eutheia to nomothetiko plaisio texniti ilektrokinisis 5

Έχει στηριχθεί και έχουν νομοθετηθεί σχετικές διατάξεις σε πολλαπλά επίπεδα, όπως κίνητρα αγοράς ηλεκτροκίνητων οχημάτων, πρατήρια εναλλακτικών καυσίμων και ηλεκτρικής ενέργειας, σταθμοί φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων σε συνεργεία και άλλους χώρους, στο νόμο για την μικροκινητικότητα, ενώ υπάρχουν πολλαπλές αναφορές συνέχειας στην προώθηση της ηλεκτροκίνησης και των εναλλακτικών καυσίμων.

Αν και η νομοθεσία για την λειτουργία των συνεργείων είναι νομοθετημένη επαρκώς και λεπτομερώς οι διαδικασίες απόκτησης επαγγελματικής άδειας «Τεχνίτη οχημάτων υψηλής τάσης Κατηγορίας 1» και «Τεχνίτη οχημάτων υψηλής τάσης Κατηγορίας 2» όπως αναφέρεται στο σχετικό νομοθετικό πλαίσιο δεν έχει ακόμη νομοθετικά οριστεί.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ένα νομοθετικό κενό, τόσο για την λειτουργία των συνεργείων ηλεκτρικών οχημάτων, όσο και για την ασφάλεια των τεχνιτών, των εργασιών, αλλά και την ασφάλεια των ηλεκτρικών οχημάτων και των χρηστών τους.

Σύμφωνα με τα ισχύοντα θα πρέπει, με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων να καθοριστεί ο χρόνος εκπαίδευσης, το περιεχόμενο, η διδακτέα ύλη, η εκπαιδευτική δομή και η κατάλληλη πιστοποίησή της, η διαδικασία, οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την επέκταση του αντικειμένου της άδειας άσκησης επαγγέλματος των τεχνιτών:

α) «Τεχνίτης οχημάτων υψηλής τάσης Κατηγορίας 1».
β) «Τεχνίτης οχημάτων υψηλής τάσης Κατηγορίας 2».

Το σχέδιο ΠΔ και τα σημαντικότερα σημεία

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες οι προτάσεις των εμπλεκόμενων φορέων έχουν κατατεθεί και το Π.Δ. για την άδεια άσκησης του τεχνίτη ηλεκτρικών οχημάτων δεν θα αργήσει όπως φαίνεται να κατατεθεί προς ψήφιση.

Τα σημαντικότερα σημεία αφορούν:

α) Κατηγορίες τεχνιτών.

Ανάλογα με την εκπαίδευση και τη θέση εργασίας τους μέσα στο συνεργείο οχημάτων υψηλής τάσης, οι τεχνίτες θα διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, Τεχνίτες Κατηγορίας 1 και Τεχνίτες Κατηγορίας 2.

Ο Τεχνίτης οχημάτων υψηλής τάσης Κατηγορίας 1, εκτελεί εργασίες που επί του οχήματος υψηλής τάσης δεν έχουν σχέση με το σύστημα υψηλής τάσης.

Τεχνίτης κατηγορίας 1 μπορεί να γίνει αυτός που έχει επαγγελματική άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1575/1985 (Α΄ 207):

• Μηχανοτεχνίτης
• Ηλεκτροτεχνίτης
• Τεχνίτης συστήματος πέδησης
• Τεχνίτης αντλιών πετρελαιοκινητήρων
• Τεχνίτης εξαερωτήρων - αναμικτήρων (καρμπιρατέρ)
• Τεχνίτης οργάνων
• Τεχνίτης αναρτήσεων
• Τεχνίτης συστημάτων εξαγωγής καυσαερίων (σιγαστήρων)
• Τεχνίτης ψυγείων
• Τεχνίτης αμαξωμάτων (φανοποιού)
• Τεχνίτης βαφής
• Τεχνίτης τροχών
• Τεχνίτης συσκευών αερίων καυσίμων για την κίνηση αυτοκινήτων
• Τεχνίτης μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων
• Τεχνολόγος μηχανικός αυτοκινήτων
• Διπλωματούχος μηχανικός αυτοκινήτων
• Τεχνίτης μικροφθορών
• Τεχνίτης ψηφιακού ταχογράφου

teliki eutheia to nomothetiko plaisio texniti ilektrokinisis 3

Ο Τεχνίτης οχημάτων υψηλής τάσης Κατηγορίας 2, εκτελεί εργασίες που επί του οχήματος υψηλής τάσης και  στο σύστημα υψηλής τάσης.

Τεχνίτης κατηγορίας 2 μπορεί να γίνει αυτός που έχει επαγγελματική άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1575/1985 (Α΄ 207):

• Μηχανοτεχνίτης
• Ηλεκτροτεχνίτης
• Τεχνολόγος μηχανικός αυτοκινήτων
• Διπλωματούχος μηχανικός αυτοκινήτων
• Nα διαθέτει βεβαίωση εκπαίδευσης τεχνίτη οχημάτων υψηλής τάσης Κατηγορίας 1.

Για να λάβει ένας τεχνίτης βεβαίωση ορθής αναγγελίας έναρξης άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη οχημάτων υψηλής τάσης Κατηγορίας 2 πρέπει να είναι κάτοχος της βεβαίωσης εκπαίδευσης τεχνίτη οχημάτων υψηλής τάσης Κατηγορίας 1 που θα εκδίδεται από το Υ.Μ.Ε.

Όλοι οι τεχνίτες λοιπόν που ασχολούνται με τα οχήματα θα πρέπει αργά ή γρήγορα να εκπαιδευτούν και να αποκτήσουν μία εκ των δύο επαγγελματικών αδειών.

teliki eutheia to nomothetiko plaisio texniti ilektrokinisis 1

β) Εκπαίδευση των τεχνιτών.

Θα πρέπει να καταρτιστεί διαφορετικό πρόγραμμα ωρολόγιο και αναλυτικό για κάθε κατηγορία τεχνιτών, ολιγόωρο και πρακτικό. Η ύλη για τους τεχνίτες Κατηγορίας 1 θα πρέπει να εστιάζει κατά κύριο λόγο μόνο στα μέτρα ασφάλειας και στην ασφάλεια εργασιών, ενώ η ύλη για τους τεχνίτες Κατηγορίας 2, εκτός από την ασφάλεια θα πρέπει να εστιάζει σε πρακτικές και χρήσιμες στο επάγγελμα γνώσεις χωρίς θεωρητικές υπερβολές.

Στο θέμα αυτό υπάρχουν διαφορετικές προτάσεις των φορέων με υπερβολικό όγκο θεωρίας χωρίς πρακτική χρήση και εφαρμογή που θα δυσκολέψει σημαντικά και αδικαιολόγητα τους τεχνίτες αλλά και την ομαλή μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση μέσω της αναγκαίας Πιστοποίησης.

γ) Βεβαίωση και Πιστοποιητικό τεχνιτών οχημάτων υψηλής τάσης

Οι εργασίες επισκευής και συντήρησης των οχημάτων υψηλής τάσης θα διενεργούνται μόνο από τεχνίτες που έχουν λάβει βεβαίωση ορθής αναγγελίας έναρξης άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη οχημάτων υψηλής τάσης Κατηγορίας 1 ή Κατηγορίας 2.

Για την απόκτηση πιστοποιητικού τεχνίτη οχημάτων υψηλής τάσης Κατηγορίας 1 και Κατηγορίας 2 απαιτείται επιτυχής συμμετοχή του υποψηφίου τεχνίτη σε θεωρητικές και εργαστηριακές εξετάσεις, οι οποίες θα διενεργούνται για τον τεχνίτη οχημάτων υψηλής τάσης Κατηγορίας 1 από τους φορείς επιμόρφωσης, δηλαδή τα Κέντρα Δια Βίου μάθησης ενώ για τον τεχνίτη οχημάτων υψηλής τάσης Κατηγορίας 2 από την οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών.

Εκπαίδευση και εξετάσεις λοιπόν από τον φορέα επιμόρφωσης για τους Τεχνίτες Κατηγορίας 1 ενώ οι εξετάσεις για τους Τεχνίτες Κατηγορίας 2 θα γίνονται από το ΥΜΕ και θα δίνεται πιστοποίηση.

Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι υπάρχει άποψη οι εξετάσεις και για τις δύο κατηγορίες τεχνιτών, 1 και 2 να γίνονται μόνο από το Υπ.Υ.Με.

teliki eutheia to nomothetiko plaisio texniti ilektrokinisis 2

δ) Εκπαίδευση σε πιστοποιημένες δομές κατάρτισης,  (ΚΕΚ, Κέντρα δια βίου Μάθησης, κ.α.)

Η εκπαίδευση σε πιστοποιημένες δομές κατάρτισης δίνει την δυνατότητα ελέγχου εφαρμογής του προγράμματος, την δυνατότητα χρηματοδότησης της κατάρτισης μέσα από τα εργαλεία χρηματοδότησης της κατάρτισης (ΛΑΕΚ, Προγράμματα Περιφέρειας κ.α.)  οπότε η εκπαίδευση των τεχνιτών θα είναι δωρεάν, μπορεί η επιλογή των εκπαιδευτών να είναι η απαιτούμενη, επίσης όταν η κατάρτιση γίνεται μέσα από το Εθνικό σύστημα κατάρτισης  δίνεται η δυνατότητα της πιστοποίησης της εκπαίδευσης.

Εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε τον κίνδυνο, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, από το γεγονός να υιοθετηθεί η χειραγώγηση της εκπαίδευσης των τεχνιτών αφού ζητείται τα σεμινάρια των Τεχνιτών να γίνονται μόνο από Πανεπιστημιακά Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ).

Αυτό από μόνο του αποτελεί και την μεγαλύτερη δυσκολία στην εκπαίδευση των τεχνιτών, αφού μειώνονται τραγικά τα ήδη υπάρχοντα κέντρα εκπαίδευσης. Τα πανεπιστήμια είναι σημαντικά δυσκίνητα στις αποφάσεις τους, ενώ άγνωστο είναι και ποια θα ήθελαν ή θα είχαν την δυνατότητα να αναλάβουν αυτή την διαδικασία εκπαίδευσης. Ας μην ξεχνάμε ότι στην εκπαίδευση των Τεχνιτών αερίων καυσίμων, αλλά και των τεχνιτών ΙΚΤΕΟ τα Πανεπιστήμια που συμμετείχαν περιστασιακά ήταν λιγότερα από τα δάχτυλα του ενός χεριού.

Απαγορευτικό λοιπόν θα πρέπει να είναι η εκπαίδευση των τεχνιτών μόνον από ΚΔΒΜ πανεπιστημίων.

ε) Οι εξετάσεις

Οι εξετάσεις θα διενεργούνται μέσα από δύο (2) βάσεις δεδομένων που θα περιέχουν τις ερωτήσεις με τις απαντήσεις τους, θα αναρτώνται έγκαιρα στην ιστοσελίδα του Υπ.Υ.Με. ενώ για κάθε επικαιροποίησή τους θα αναρτάται σχετική ενημέρωση στην ιστοσελίδα του Υπ.Υ.Με.

 Οι βάσεις ερωτήσεων-απαντήσεων περιέχουν τουλάχιστον:

• Πεντακόσιες (500) ερωτήσεις με τις απαντήσεις τους για τις εξετάσεις που αφορούν τους τεχνίτες οχημάτων υψηλής τάσης Κατηγορίας 1.
• Τετρακόσιες (400) ερωτήσεις με τις απαντήσεις τους για τις εξετάσεις που αφορούν τους τεχνίτες οχημάτων υψηλής τάσης Κατηγορίας 2.


Για την επιμόρφωση των υποψηφίων η ορθή απάντηση θα είναι σημειωμένη.

Οι εξετάσεις θα διενεργούνται μέσω ερωτηματολογίου σαράντα (40) ερωτήσεων για κάθε κατηγορία τεχνίτη οχημάτων υψηλής τάσης. Επιτυχών θα κρίνεται αυτός που θα έχει απαντήσει σωστά, σε τουλάχιστον τριάντα έξι (36) ερωτήσεις.


Αυτά είναι τα σημαντικότερα σημεία από τις προτάσεις των φορέων σχετικά με τον Τεχνίτη Ηλεκτροκίνησης. Εμείς για μία ακόμη φορά θα επισημάνουμε ότι:

- Σίγουρα απαιτείται νομοθετική ρύθμιση για την σωστή επισκευή και την ασφάλεια των όσων εμπλέκονται με την επισκευή ηλεκτροκίνητων οχημάτων.

- Αναγκαιότητα η εκπαίδευση των τεχνιτών με πρόγραμμα - εκπαιδευτική  ύλη που θα ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες επισκευής αλλά και στην εξέλιξη της τεχνολογίας, σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο

- Η κατάρτιση θα πρέπει να είναι ολιγόωρη και να υλοποιείται σε κατάλληλους χώρους εκπαίδευσης

- Τα προσόντα των εκπαιδευτών που θα κληθούν να εκπαιδεύσουν τους επισκευαστές θα πρέπει να είναι μηχανολόγοι ή τεχνολόγοι μηχανικοί οχημάτων με γνώση του ηλεκτροκίνητου αυτοκινήτου με εμπειρία και μετάδοση γνώσεων.

- Η εκπαίδευση να γίνεται μέσα από όλα τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ), που είναι αδειοδοτημένα από την Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Νεολαίας, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 4763/2020 (Α΄ 254).

- Να εξασφαλίζεται η εκπαίδευση δωρεάν μέσα από διάφορα επιδοτούμενα τα προγράμματα.

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΔΕΕΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εφημερίδα
Το Συνεργείο του Αυτοκινήτου

 

Ινστιτούτο ΙΔΕΕΑ
Σαρανταπόρου 70
Χαλάνδρι, 15231 - Χάρτης
Αριθμός ΓΕΜΗ: 068362203000

 

Τ 210 2825611, 210 6754419
F 210 2842420

 

info [at] tosynergeio.gr

 

 

Social Media

Facebook-color Instagram-color youtube-color Twitter linkedin