Σημαντικά γεγονότα συμβαίνουν στον κλάδο επισκευής και συντήρησης του αυτοκινήτου

Αγαπητέ αναγνώστη

Σημαντικά γεγονότα, πέρα από τις εκλογές, συμβαίνουν αυτή την περίοδο σχετικά με τον κλάδο επισκευής και συντήρησης του αυτοκινήτου. Εγώ απλά θα τα υπενθυμίσω, γιατί πιστεύω ότι τα σημαντικά γεγονότα θα πρέπει συνεχώς να τα έχουμε μπροστά μας, στο προσκήνιο που λέμε, ώστε ο κάθε επισκευαστής που τα άφησε γιατί τα ξέχασε με την ρουτίνα της δουλειάς να προβληματισθεί ξανά. Γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά, και μάλιστα θετικά, την επαγγελματική μας εξέλιξη και ανάπτυξη δεν θα πρέπει να τα αφήνουμε σε δεύτερη «μοίρα». Τα γεγονότα λοιπόν που θέλω να υπενθυμίσω αφορούν:

 1. Το πρόγραμμα «Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων». Η δράση με τίτλο «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» όπως έχουμε αναφέρει αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων– κατά προτεραιότητα, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό τους για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους.

  Υπενθυμίζουμε στην δράση αυτή, την τροποποίηση της τελευταίας στιγμής, η οποία δίνει την δυνατότητα της συμμετοχής και των συνεργείων στο πρόγραμμα. Στην τροποποίηση περιλαμβάνονται όλοι οι «ΚΑΔ» όλων των ειδικοτήτων των συνεργείων που ασχολούνται με τα οχήματα, συνεργεία μηχανικών μερών, ηλεκτρικών μερών, φανοποιεία, βαφεία και άλλα.

  Τα συνεργεία μέσα από αυτή την δράση είναι διπλά ωφελημένα.

  Αφενός γιατί έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν στο πρόγραμμα σαν επιχειρήσεις, ωφελούμενοι τις επιχορηγούμενες δράσεις του προγράμματος, αφετέρου γιατί η δράση που αφορά την μετατροπή των βενζινοκινητήρων και πετρελαιοκινητήρων σε κινητήρες φυσικού αερίου CNG και υγραερίου LPG από όποια επιχείρηση και αν έχει αποκτηθεί επιστρέφει πάλι στο συνεργείο.

  Οι επιλέξιμες δαπάνες που επιχορηγούνται είναι σημαντικές και αφορούν:

  Μηχανήματα – Εξοπλισμός έως 100%
  Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών έως 100%
  Συσκευασία – Ετικέτα – Branding έως 25%
  Ψηφιακή Προβολή έως 15.000€
  Συμβουλευτικές Υπηρεσίες – Τεχνικές Μελέτες έως 16.000€
  Μεταφορικά Μέσα έως 50%
  Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων 20% και μέχρι 30.000 €
  Επίσης η μετατροπή του επαγγελματικού οχήματος σε όχημα φυσικού αερίου CNG ή υγραερίου LPG χρηματοδοτείται ανεξάρτητα από 2000€ έως 12000€.

  Δίνεται λοιπόν ένα σημαντικό οικονομικό κίνητρο στα συνεργεία για την χάραξη μιας επιχειρηματικής διαδρομής οικονομικών διεκδικήσεων στο άμεσο μέλλον.

  Υπενθυμίζουμε ότι ή Πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση δεκαοκτώ (18) μηνών από την αρχική δημοσίευσή της. Καθ’ όλη την προαναφερόμενη περίοδο - και υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης διαθέσιμου προϋπολογισμού-οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις χρηματοδότησης. Όσοι λοιπόν επισκευαστές δεν αποφάσισαν ακόμη ας αποφασίσουν….

 2. Ο Τεχνίτης ηλεκτροκίνητων οχημάτων.

  Δόθηκε προς πληροφόρηση των ενδιαφερομένων φορέων το Σχέδιο της Υ.Α. σχετικά με τον «Καθορισμό προσόντων και διαδικασίας για την έναρξη άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη ηλεκτροκίνητων οχημάτων, καθώς επίσης και καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την απόκτηση άδειας λειτουργίας συνεργείου που αναλαμβάνει εργασίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτροκίνητων οχημάτων.» Με την σχετική υπουργική απόφαση θα καθορίζονται τα προσόντα και οι διαδικασίες για την έναρξη ασκήσεως επαγγέλματος του «τεχνίτη ηλεκτροκίνητων οχημάτων» έτσι ώστε ο τεχνίτης αυτός να μπορεί να εκτελεί εργασίες επισκευής και συντήρησης σε ηλεκτροκίνητα οχήματα. Επίσης, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την απόκτηση άδειας λειτουργίας συνεργείου που αναλαμβάνει εργασίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτροκίνητων οχημάτων. Οι απαντήσεις λοιπόν για το ποιος θα έχει δικαίωμα να επισκευάζει τα ηλεκτρικά οχήματα, με ποιες προϋποθέσεις και ποιες οι προδιαγραφές του συνεργείου ηλεκτρικών οχημάτων βρίσκονται σε εξέλιξη στα χέρια των κλαδικών οργάνων και σηματοδοτούν και αυτές μία ακόμη εξέλιξη για τα ηλεκτρικά οχήματα που ήδη κυκλοφορούν στους δρόμους και επισκέπτονται τα συνεργεία. Όλα λοιπόν τα παραπάνω μέσα από ένα καλό σχεδιασμό μόνο οφέλη θα προσφέρουν στον κλάδο επισκευής και συντήρησης του αυτοκινήτου το επόμενο χρονικό διάστημα…

του Γ. Καπετανάκη

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΔΕΕΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εφημερίδα
Το Συνεργείο του Αυτοκινήτου

 

Σαρανταπόρου 70
Χαλάνδρι, 15231 - Χάρτης

 

Τ 210 2825611, 210 6754419
F 210 2842420

 

info@tosynergeio.gr

 

 

Social Media

Facebook-color Instagram-color youtube-color Twitter linkedin