Tα προβλήματα του Συνεργείου σήμερα

Την Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 18:00 ολοκληρώθηκε η διαδικτυακή εσπερίδα που οργανώθηκε από το Ινστιτούτου ΙΔΕΕΑ και την εφημερίδα το Συνεργείο του Αυτοκινήτου.

To Ινστιτούτο ΙΔΕΕΑ οργάνωσε την διαδικτυακή εσπερίδα (μέσω υπολογιστή) για όλους τους επισκευαστές σε Ελλάδα & Κύπρο που θέλησαν να επικοινωνήσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά στη δουλειά τους.

Σκοπός της ημερίδας ήταν να δοθεί βήμα στον τεχνίτη και γενικά στον επισκευαστικό κλάδο, να ακουστούν και να καταγράφουν τα προβλήματα του Συνεργείου σήμερα και στην συνέχεια τα όποια συμπεράσματα προκύψουν να γνωστοποιηθούν και είναι στην διάθεση του κάθε αρμόδιου ενδιαφερόμενου φορέα.

Γενικά στοιχεία

Η συμμετοχή των επισκευαστών ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντική από πλευράς αριθμητικής συμμετοχής αφού ξεπέρασε τους εκατό συμμετέχοντες πανελλαδικά με συμμετοχή τεχνιτών και από την Κύπρο.
Η διάθεση για κοινοποίηση και δημοσιοποίηση των προβλημάτων στον αέρα φάνηκε να δημιουργεί ενδοιασμούς σε πολλούς συμμετέχοντες.

Το γεγονός τεκμηριώνεται από την τηλεφωνική ενημέρωση ή και την γραπτή αποστολή στοιχείων από συμμετέχοντες, οι οποίοι δεν ήθελαν να εκφράσουν τις απόψεις τους δημόσια, τις επόμενες ημέρες μετά την διαδικτυακή εσπερίδα στους συνεργάτες του Ινστιτούτου.

Το σύνολο των προβλημάτων των επισκευαστών σχετίζεται με την οικονομική κρίση που απεικονίζεται τόσο στην αδυναμία των καταναλωτών να συντηρήσουν τα αυτοκίνητά τους και καταφεύγουν σε λύσεις ευκαιριακές όπως οι επισκευές σε μη νόμιμα συνεργεία ή αγορά ανταλλακτικών αμφιβόλου προέλευσης κα ποιότητας όσο και στην αδυναμία εκπλήρωσης των οικονομικών υποχρεώσεων του ίδιου του συνεργείου.

Η πλειονότητα των τεχνιτών που αναφέρθηκε σε προβλήματα ήταν μηχανικοί αυτοκινήτων.

Τα θέματα που μπήκαν για συζήτηση

Πολλά ήταν τα θέματα όπως διαπιστώνετε από τον παρακάτω κατάλογο θεμάτων που μπήκε προς συζήτηση. Τα θέματα αυτά προτάθηκαν από τους συνεργάτες του Ινστιτούτου και αφορούσαν.

1. Οικονομικά Θέματα – Βιωσιμότητα
2. Λειτουργικά Θέματα – Κτιριακά
3. Νομοθετικά θέματα – Άδειες ίδρυσης & λειτουργίας
4. Φορολογικά θέματα – Εργοδοτικά θέματα
5. Ασφαλιστικά – Συνταξιοδοτικά θέματα
6. Ανταλλακτικά Aftermarket – Τιμοκατάλογοι, Εκπτώσεις, Ανταγωνισμός – (Μαϊμού ή γνήσια)
7. Τιμολογιακή πολιτική συνεργείου – Αναρτημένος Τιμοκατάλογος ή χρονο-ώρα;
8. Πλεονεκτήματα/Μειονεκτήματα διαφοροποίησης του ανεξάρτητου συνεργείου από τα οργανωμένα δίκτυα αντιπροσωπειών
9. Παράνομα Συνεργεία - Η μάστιγα του κλάδου
10. Ανταλλακτικά από τον πελάτη! Εγγύηση ανταλλακτικών & εργασίας;
11. Περιοδική συντήρηση οχημάτων (Service) & είδη βλαβών
12. Επιτυχημένες διαγνώσεις και επισκευές βλαβών – Ικανοποιημένοι πελάτες
13. Μοντέρνος διαγνωστικός εξοπλισμός – Ειδικά εργαλεία
14. Εκπαίδευση – Επιμόρφωση – Βεβαιώσεις Κατάρτισης & Πιστοποιήσεις – Άλλες Ανάγκες;
15. Φανοποιεία & ασφαλιστικές εταιρείες
16. Η εμπλοκή με τα Υβριδικά – Ηλεκτρικά οχήματα πονοκέφαλος ή επαγγελματική ευκαιρία;
17. Αλλαγές αμαξωμάτων: Νέα υλικά – Πέρα από το αλουμίνιο τα ανθρακονήματα και τα θερμοπλαστικά
18. 8 χρόνια Αεριοκίνηση – Υγραέριο LPG Vs GNC. Η ανάπτυξη του Φυσικού Αερίου είναι επαγγελματική ευκαιρία με επιδοτήσεις από τη ΔΕΠΑ;
19. Το μέλλον του Συνεργείου και ο τρόπος επιβίωσής του αύριο στο μετασχηματιζόμενο σε ηλεκτρικό Αυτοκίνητο
20. Ψηφιακό συνεργείο – Ποια θα είναι τα premium συνεργεία του μέλλοντος;
21. Οτιδήποτε άλλο σχετικό με την βιωσιμότητα του Συνεργείο.

Από τα παραπάνω τα θέματα 20, 19, 18, 17, 16, 15, 13, δεν σχολιαστήκαν από τους συμμετέχοντες. Σχετικά με τα θέματα που δεν σχολιάσθηκαν θα μπορούσαμε να παρατηρήσουμε ότι το 15, Φανοποιεία & ασφαλιστικές εταιρείες αν και είναι ένα θέμα που για πολλά χρόνια απασχόλησε και απασχολεί τον κλάδο, το σύνολο των διαφορών μεταξύ φανοποιείου και ασφαλιστικών έχουν βρει την λύση τους.

Τα υπόλοιπα θέματα της κατηγορίας αφορούν μελλοντικές εξελίξεις οι οποίες στο σύνολο τους δεν έχουν αγγίξει ακόμη σοβαρά το χώρο του συνεργείου και για το λόγο αυτό έμειναν στο σύνολο τους ασχολίαστα. Εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε ότι το ΥΜΕ έχει ήδη τις προτάσεις των σωματείων σχετικά με τα ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα τις οποίες και επεξεργάζεται.

Τα προβλήματα που επισημανθήκαν

Τα προβλήματα που επισημανθήκαν αφορούσαν:

Την οικονομική κρίση και τις συνέπειες αυτής όπως:

Ασυντήρητα αυτοκίνητα, το αυτοκίνητο θα πρέπει να μείνει στο δρόμο τις περισσότερες φορές για να πάει στο συνεργείο. Τα διαστήματα περιοδικής συντήρησης (service) τηρούνται κατ΄ απαίτηση του πελάτη στο ελάχιστο ή ο πελάτης προτείνει ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες που έχει ποιες εργασίες θέλει να γίνουν στο αυτοκίνητό του.

Υπάρχει αδυναμία πληρωμής από τους καταναλωτές και μάλιστα πολλές φορές σε εκτεταμένες ζημιές και βλάβες το αυτοκίνητο παραμένει στο συνεργείο για μεγάλο χρονικό διάστημα ή ακόμη μένει και στα «αζήτητα».

Τα έξοδα του συνεργείου αυξάνονται και οι εισπράξεις μειώνονται.

Αγορά ανταλλακτικών:

Οι πελάτες αγοράζουν και προμηθεύονται οι ίδιοι τα ανταλλακτικά για την επισκευή και συντήρηση του αυτοκινήτου τους μέσω διαδικτύου με αποτέλεσμα το μεν οικονομικό όφελος του συνεργείου να εξανεμίζεται, το σημαντικότερο όμως είναι ότι τις περισσότερες φορές τα ανταλλακτικά αυτά δεν πληρούν ούτε στο ελάχιστο τα απαιτούμενες προδιαγραφές με ότι αυτό συνεπάγεται κυρίως για την οδική ασφάλεια, (έγιναν αναφορές σχετικών παραδειγμάτων κυρίως με ανταλλακτικά του συστήματος πέδησης που απεδείχθησαν αναξιόπιστα.).

Οδική ασφάλεια:

Εκτός του ότι, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η συντήρηση των αυτοκινήτων είναι πλημμελής, εξίσου πλημμελής είναι και ο τεχνικός έλεγχος των οχημάτων από τα ΚΤΕΟ με ότι αυτό συνεπάγεται. Ο οικονομικός ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων ΚΤΕΟ, ειδικά στην επαρχία, σηματοδοτεί μία επικίνδυνη για την οδική ασφάλεια κατάσταση.

Περιβάλλον:

Εκτός από τα «ασυντήρητα αυτοκίνητα» που επηρεάζουν κυρίως ως προς τις εκπομπές καυσαερίων το περιβάλλον, σε μάστιγα φαίνεται να εξελίσσεται η αφαίρεση των φίλτρων αιθάλης με την πολιτεία απλά να παρακολουθεί, σαν ανεύθυνος παρατηρητής, χωρίς να μπορεί να κάνει τίποτε για αυτό.

Παράνομα συνεργεία:

Μια ακόμη αρνητική παρενέργεια της οικονομικής κρίσης αποτελούν και τα παράνομα συνεργεία τα οποία φαίνεται να έχουν γίνει μάστιγα ειδικά στην επαρχία και τις μικρές κοινωνίες. Τα παράνομα συνεργεία έχουν όπως αναφέρθηκε σημαντικά «πλεονεκτήματα» έναντι των νόμιμων όπως, δεν έχουν οικονομικές υποχρεώσεις (εφορία, ασφάλεια, κ.α), δεν υπόκεινται σε ελέγχους από δημόσιες υπηρεσίες αφού είναι ανύπαρκτα, δεν ξοδεύουν χρήματα και δεν πληρούν υποχρεώσεις περιβαλλοντικές, πυρασφάλειας, ανακύκλωσης κ.α. δεν κινδυνεύουν από πρόστιμα και σε μερικές περιπτώσεις μάλιστα συνεργείων, πρώην νομίμων που έκλεισαν, διεκδικούν και τα όποια κοινωνικά βοηθήματα.

Εκπαίδευση και διάγνωση, μια γραπτή αναφορά:

Χαρακτηριστική, μιας και αποτυπώνει σημαντικά και υπαρκτά προβλήματα του επισκευαστικού κλάδου στην Κύπρο, αλλά ισχύει όπως θα διαπιστώσετε σε πολλά και για την Ελλάδα, αποτελεί και η παρακάτω γραπτή αναφορά συμμετέχοντα στην οποία αναφέρονται:

«Στη Κύπρο, η «αξιοπιστία» των ιδιωτών επισκευαστών θίγεται ευθέως, λόγω των νέων τεχνολογιών που δυστυχώς δεν έχουν εμπεδωθεί από τους συναδέλφους, δηλαδή ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ πολλά και ποικίλα Σεμινάρια Επιμόρφωσης. Κυρίως σε εφαρμοσμένη πρακτική διάγνωσης/επίλυσης προβλημάτων (και όχι μόνο ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών). Μέχρι τώρα, η μόνη εγγύηση ήταν, η εργασιακή εμπειρία κοντά σε μια αντιπροσωπεία ή/και κοντά σε κάποιον ποιο έμπειρο τεχνίτη.. αλλά οι εποχές αλλάξανε.. Λίγοι μπορούν να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις σε μια σειρά από επισκευαστικές λύσεις
-Κακή συντήρηση (κυρίως λόγω κόστους / χρόνου / ανταλλακτικών)
-Κακή/προβληματική ή επισκευή
-ανύπαρκτη εποπτεία από τμήμα μεταφορών/τροχαία.
-Τα ΙΚτεο παρ’ όλο που έχουν εδώ και 2 χρόνια κάμερες, δεν εγγυούνται τίποτα... ενίστανται μόνο στις προφανείς παρατυπίες.
-Το θέμα του τιμοκαταλόγου επισκευών, πάει περίπατο, γιατί ο εντοπισμός μιας βλάβης γίνεται κατά προσέγγιση.... Έτσι, μια μπακαλίστικη λύση είναι όταν έχουν υποψία για κάποιο ελάττωμα σε κάποιο σύστημα του αυτοκινήτου, αρχίζουν και αλλάζουν ένα- ένα τα εξαρτήματα του συστήματος μέχρι να διορθωθεί... άν διορθωθεί..(προς θεού.. υπάρχουν και σοβαροί/επιστήμονες τεχνίτες με εμπειρία κτλ, αλλά κατά γενική ομολογία τα παραπάνω ισχύουν)
Πέρα από το πρόβλημα σωστού ελέγχου και συνεργασίας των φορέων της αυτοκίνησης στη Κύπρο, τα άκρως επικίνδυνα στατιστικά στοιχεία μιλούν από μόνα τους.
http://www.police.gov.cy/police/police.nsf/dmlstatistical_gr/dmlstatistical_gr?OpenDocument
….τροφή για σκέψη στους Κύπριους αλλά και Έλληνες συναδέλφους...

Οι παρεμβάσεις

Δύο σημαντικές παρεμβάσεις έγιναν από «συνεργάτες» του επισκευαστικού κλάδου δίνοντας διευκρινίσεις και ξεκαθαρίζοντας κάποιες απορίες.

  • Ο πρόεδρος των Μηχανικών Αθήνας, κ. Γρηγόρης Μόφορης, επεσήμανε τα προβλήματα της οικονομικής κρίσης, αναφέρθηκε στα παράνομα συνεργεία επισημαίνοντας ότι το σύνολο των συνεργείων αυτών αποτυπώνει αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης και εσφαλμένων πολιτικών επιλογών και δεν θα πρέπει να είναι στο στόχαστρο σαν βασική αιτία του κακού, έδωσε σημαντικές διευκρινίσεις σχετικά με τον τιμοκατάλογο των συνεργείων όπου θα πρέπει να είναι αναρτημένος είτε σαν κατάλογος εργασιών είτε σαν χρονοχρέωση εργατοώρας. Ευχαρίστησε το Ινστιτούτο για ανάλογες δράσεις, αναφέρθηκε σε γενικότερα προβλήματα του κλάδου και τόνισε τις δράσεις του σωματείου του για την επίλυση των κλαδικών προβλημάτων.
  • Ο κ. Κουτσούγερας Γιώργος από το «Τεχνικό Γραφείο Γ. Κουτσούγερας» έδωσε σημαντικές νομοθετικές διευκρινήσεις και επεσήμανε τις υποχρεώσεις των συνεργείων οι οποίες επισύρουν πολλές φόρες τσουχτερά πρόστιμα.

 
Τα συμπεράσματα

Η διαδικτυακή εσπερίδα έδωσε την δυνατότητα στους τεχνίτες του επισκευαστικού κλάδου να αναφερθούν στα προβλήματα τους και στις καθημερινές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σαν επαγγελματίες.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα των επισκευαστών σχετίζεται με την οικονομική κρίση και τις παρενέργειες της που απεικονίζεται στην αδυναμία των καταναλωτών να συντηρήσουν τα αυτοκίνητά τους, στην εξάπλωση των παράνομων συνεργείων και στις δυσβάστακτες οικονομικές υποχρεώσεις του συνεργείου.

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΔΕΕΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εφημερίδα
Το Συνεργείο του Αυτοκινήτου

 

Σαρανταπόρου 70
Χαλάνδρι, 15231 - Χάρτης

 

Τ 210 2825611, 210 6754419
F 210 2842420

 

info@tosynergeio.gr

 

 

Social Media

facebook logored YouTube redr Twitter