Μπορεί το σωστό μπουζί να μειώσει τις εκπομπές ρύπων;

Κάθε αυτοκίνητο κατασκευάζεται σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς της χώρας στην οποία είναι ταξινομημένο. Συχνά, τα παλαιότερα αυτοκίνητα πληρούν τους παλαιότερους κανονισμούς και επομένως είναι λιγότερο φιλικά προς το περιβάλλον από τα αυτοκίνητα που κατασκευάζουμε σήμερα. Βελτιωμένα εξαρτήματα συντήρησης, όπως τα μπουζί μπορούν να αποτελέσουν μέρος της λύσης στο συγκεκριμένο πρόβλημα, καθώς αυτά τα εξαρτήματα αποτελούν βασικό συντελεστή της απόδοσης ενός κινητήρα αυτοκινήτου. Όσον αφορά τα μπουζί και τις εκπομπές, δύο είναι οι παράγοντες που παίζουν σημαντικό ρόλο.

Ο πρώτος είναι να διασφαλιστεί ένας καθαρός, έντονος σπινθήρας για μια καλή καύση - κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να είναι απαραίτητη η συχνότερη αντικατάσταση του ανταλλακτικού, κάτι που μπορεί να γίνει από έναν τεχνικό ως μέρος του τακτικού σέρβις. Ο δεύτερος παράγοντας είναι η τοποθέτηση νέων ανταλλακτικών με τεχνολογία αιχμής σε παλαιότερα αυτοκίνητα. Αυτή η τεχνολογία μπορεί να βρεθεί στην γκάμα μπουζί TT που παρέχεται από την DENSO.

Ιστορικό: EURO 6 και εκπομπές αυτοκινήτων

Η αυτοκινητοβιομηχανία εργάζεται εδώ και αρκετό καιρό προκειμένου να μειώσει τις εκπομπές οχημάτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης, σύμφωνα με τους κανονισμούς. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα πρότυπα εκπομπών EURO 1 τέθηκαν σε ισχύ το 1992, σηματοδοτώντας τα πρώτα παγκόσμια πρότυπα για τα οχήματα νέας ταξινόμησης. Αυτό αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα, αλλά οι απαιτήσεις του EURO 1 - συμπεριλαμβανομένης της τοποθέτησης ενός καταλυτικού μετατροπέα και της μετάβασης σε αμόλυβδη βενζίνη - τώρα πλέον φαίνονται να είναι πλέον οι βασικές.

Έκτοτε, έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο και σήμερα ισχύει η έκτη γενιά προτύπων - EURO 6. Αυτή καλύπτει διάφορους εκπεμπόμενους ρύπους, όπως μονοξείδιο του άνθρακα, υδρογονάνθρακες, οξείδια του αζώτου και σωματίδια και αναμένεται ότι η συμμόρφωση με τους κανονισμούς EURO 7 θα μειώσει επίσης τις εκπομπές CO2 ενός αυτοκινήτου και τη γενική αποτελεσματικότητα λειτουργίας. (Αυτό είναι σημαντικό καθώς η ΕΕ έχει επίσης εισαγάγει νέους στόχους εκπομπών CO2 για τα καινούργια αυτοκίνητα: 95g/km, ισοδύναμο με 4,1L/100 km για βενζίνη ή 3,6L/100 km για ντίζελ αυτοκίνητα).

Συνοψίσαμε στον Πίνακα 1 παρακάτω τις κύριες εκπεμπόμενες ενώσεις που προκαλούν ανησυχία:

DENSO spark plug emissions GR 31

Πίνακας 1: Κύριοι ρύποι, οι επιπτώσεις και οι αιτίες

Όπως μπορείτε να παρατηρήσετε, ένας μεγάλος αριθμός ανταλλακτικών αυτοκινήτων και διαδικασιών μπορεί να προκαλέσει ή να μειώσει τις εκπομπές, ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας τους. Ως εκ τούτου, η βελτίωση του σχεδιασμού του κινητήρα για την εύρεση νέων αποδόσεων και η βελτίωση των συστημάτων ανάφλεξης και καυσίμου, έχει γίνει το επίκεντρο της βιομηχανίας. Γι ‘αυτό, όταν αντικαθιστάτε τα εξαρτήματα του κινητήρα ως μέρος της κανονικής συντήρησης του αυτοκινήτου, συνιστάται η χρήση καινοτόμων ανταλλακτικών που επωφελούνται από τη βελτιωμένη τεχνολογία σε αντίθεση με τα γνήσια ανταλλακτικά που είχαν τοποθετηθεί στο όχημα κατά την κατασκευή.

Το γράφημα στην (Εικόνα 1) δείχνει τις μεταβαλλόμενες αναλογίες κύριων ρύπων και οξυγόνου στα καυσαέρια. Απεικονίζει πώς ακόμη και μικρές αλλαγές στην αναλογία αέρα/καυσίμου μπορούν να αυξήσουν ή να μειώσουν αισθητά τα επίπεδα ρύπων. Όταν η αναλογία μίγματος αέρα/καυσίμου διατηρείται εντός του εύρους λάμδα, επιτυγχάνεται ένας λογικός συμβιβασμός μεταξύ των διαφόρων ρύπων. Αλλά το γράφημα δείχνει επίσης ότι η δουλειά μας δεν έχει ολοκληρωθεί. Με τις νέες εξελίξεις στην τεχνολογία κινητήρων, θα πρέπει να είμαστε σε θέση να μειώσουμε περαιτέρω τις εκπομπές ορισμένων ενώσεων, ιδίως του CO2.

DENSO fig1

Εικόνα 1: Πώς η αναλογία αέρα/καυσίμου επιδρά στα επίπεδα ρύπων

Πώς τα μπουζί παίζουν ρόλο στη μείωση των εκπομπών;

Τα μπουζί είναι ένα από τα βασικά εξαρτήματα ανάφλεξης στους κινητήρες βενζίνης, CNG και LPG, καθορίζοντας επακριβώς πόσο καύσιμο καίγεται στον κύκλο καύσης. Αναφερόμενοι στον Πίνακα 1, θα δείτε ότι ένας σωστά χρονισμένος σπινθήρας και μια «καθαρή» καύση συσχετίζονται με τη μείωση των εκπομπών ορισμένων ρύπων.

Η παρακάτω Εικόνα 2 δείχνει πώς το DENSO Iridium TT επιτυγχάνει μείωση των εκπομπών CO2 και υδρογονανθράκων από την εξάτμιση, σε σύγκριση με ένα συμβατικό μπουζί σε ένα τυπικό όχημα δοκιμής.

DENSO fig2

Εικόνα 2: Ο βαθμός στον οποίο τα μπουζί DENSO Iridium TT μπορούν να μειώσουν τις εκπομπές σε σχέση με ένα συμβατικό μπουζί

Για να το υποστηρίξετε αυτό, είναι σημαντικό να ελέγξετε και να διατηρήσετε την «υγεία» των μπουζί. Η συχνότερη αντικατάσταση του μπουζί είναι το πρώτο βήμα.

Λιγότερα σφάλματα σημαίνει χαμηλότερες εκπομπές

Τα μπουζί μεταφέρουν ενέργεια ανάφλεξης στον θάλαμο καύσης και δημιουργούν σπινθήρα μεταξύ της γείωσης και του κεντρικού ηλεκτροδίου, αναφλέγοντας το μείγμα αέρα/καυσίμου. Λειτουργούν σε μια πτητική ατμόσφαιρα με υψηλές κυμαινόμενες θερμοκρασίες.

Με την πάροδο του χρόνου, τα ηλεκτρόδια των μπουζί μπορούν να φθαρούν, αυξάνοντας την τάση ανάφλεξης που απαιτείται για να λειτουργήσουν σωστά. Τελικά μπορεί να φτάσουν σε ένα σημείο στο οποίο η ζήτηση τάσης ανάφλεξής τους δεν υποστηρίζεται από το πηνίο ανάφλεξης, που ενδέχεται να οδηγήσει σε αποτυχίες ανάφλεξης. Οι αυξημένες αποτυχίες ανάφλεξης σχετίζονται άμεσα με τις αυξημένες εκπομπές, καθώς παράγουν απόβλητα και κάνουν το όχημα να λειτουργεί λιγότερο αποτελεσματικά. Για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος σφάλματος των μπουζί (και ως εκ τούτου οι εκπομπές), οι επισκευαστές πρέπει να αποθηκεύουν και να τοποθετούν μπουζί που αντιστοιχούν σε ποιότητα ΟΕ και έχουν νεότερη τεχνολογία από τα ανταλλακτικά OEM. Η DENSO ενθαρρύνει επίσης τακτικά προληπτικά σέρβις: περιοδική διάγνωση και, εάν χρειάζεται, αντικατάσταση μπουζί κατά τη διάρκεια των διαστημάτων σέρβις, αντί να περιμένετε να ανάψει η προειδοποιητική ένδειξη. Η λήψη προληπτικών μέτρων μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο αποτυχίας ανάφλεξης ή εναπόθεσης άνθρακα, διατηρώντας έτσι τη μέγιστη απόδοση καυσίμου και βοηθώντας το αυτοκίνητο να συνεχίσει να πληροί όλα τα πρότυπα εκπομπών.

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Tagged under

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΔΕΕΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εφημερίδα
Το Συνεργείο του Αυτοκινήτου

 

Σαρανταπόρου 70
Χαλάνδρι, 15231 - Χάρτης

 

Τ 210 2825611, 210 6754419
F 210 2842420

 

info [at] tosynergeio.gr

 

 

Social Media

Facebook-color Instagram-color youtube-color Twitter linkedin