ΚΤΕΟ: Εξετάσεις υποψηφίων ελεγκτών

Την Τρίτη 11 και Τετάρτη 12 Ιουνίου 2019 η Ημερομηνία διεξαγωγής θεωρητικών γραπτών εξετάσεων υποψηφίων ελεγκτών ελαφρών και βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ

Αναρτήθηκε από το υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών η σχετική εγκύκλιος για τις εξετάσεις των υποψηφίων ελεγκτών ελαφρών και βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ για την απόκτηση της πιστοποίησης τους. Αναλυτικά στην εγκύκλιο αναφέρεται:

…σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις αποφασίζουμε:     

  1. Τη διεξαγωγή θεωρητικών γραπτών εξετάσεων για τους υποψήφιους ελεγκτές ελαφρών οχημάτων την Τρίτη 11 Ιουνίου 2019 και ώρα 12:00 π.μ. και για τους υποψήφιους ελεγκτές βαρέων οχημάτων την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2019  και ώρα 12:00 π.μ., οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στο αμφιθέατρο του κτιρίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (οδός Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, Δήμος Παπάγου - Χολαργού).

Η ύλη των εξετάσεων

Επισημαίνεται ότι, η με αρ. πρωτ. 7737/939/13-2-2013 κ,υ.α. (Β' 302) καταργήθηκε και οι εν θέματι θεωρητικές γραπτές εξετάσεις θα διενεργηθούν, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 5  της με αρ. πρωτ. 49462/538/18/20-3-2019  κ,υ.α. (Β'  1172), από  τη Διεύθυνση Εποπτείας και Ελέγχου (Δ36) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και συγκεκριμένα, μέσω γραπτών ερωτήσεων πολλαπλής  επιλογής [ερώτηση με τρεις (3) πιθανές απαντήσεις, εκ των οποίων μόνο η μια (1) είναι η ορθή] επί της παρακάτω θεωρητικής εκπαιδευτικής ύλης:

  1. Του Παραρτήματος Ι της με αριθμ. πρωτ. οικ. 49372/3352/07-07-2017 κ.υ.α. (Β' 2726) «Περιοδικός τεχνικός έλεγχος μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκούμενων τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 2014/45/ΕΕ και κατάργηση της οδηγίας 2009/40/ΕΚ».
  2. Των Παραρτημάτων Ι και  II του άρθρου 8 της με αρ. πρωτ. 49462/538/18/20-3-2019 κ,υ.α. (Β' 1172) που αφορούν στα ελαφρά οχήματα και στα βαρέα οχήματα αντίστοιχα.
  3. Της ισχύουσας νομοθεσίας (νόμοι, προεδρικά διατάγματα, κοινές υπουργικές αποφάσεις, υπουργικές αποφάσεις και διοικητικές διατάξεις), των οδηγιών και κανονισμών της ΕΕ και της ΟΕΕ/ΟΗΕ που αφορούν στις προδιαγραφές των οχημάτων και ειδικότερα στον τεχνικό έλεγχο αυτών.

Οι προαναφερθείσες ερωτήσεις πολλαπλής  επιλογής,  με τις πιθανές απαντήσεις τους, είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (www.yme.gr) και συγκεκριμένα στην επιλογή «ΤεχνικόςΈλεγχος Οχημάτων», ως ακολούθως:

06.03 Τράπεζα θεμάτων εξετάσεων υποψηφίων ελεγκτών Κ.Τ.Ε.Ο.
03.01 Τράπεζα θεμάτων εξετάσεων υποψηφίων ελεγκτών Κ.Τ.Ε.Ο. ελαφρών οχημάτων.
03.02 Τράπεζα θεμάτων εξετάσεων υποψηφίων ελεγκτών Κ.Τ.Ε.Ο. βαρέων οχημάτων.

Οι προαναφερθείσες ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, με τις πιθανές απαντήσεις τους, προέρχονται από τις δύο (2) βάσεις δεδομένων θεμάτων που δημιουργήθηκαν από την Μόνιμη Ομάδα Εργασίας που συγκροτήθηκε με την με αρ. πρωτ.  οικ. 51708 /04-07-2018  Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΔΕΕΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εφημερίδα
Το Συνεργείο του Αυτοκινήτου

 

Σαρανταπόρου 70
Χαλάνδρι, 15231 - Χάρτης

 

Τ 210 2825611, 210 6754419
F 210 2842420

 

info@tosynergeio.gr

 

 

Social Media

facebook logored YouTube redr Twitter