ΕΟΒΕΑΜΜ: Μη ένταξη των συνεργείων επισκευής στο καθεστώς γνωστοποίησης

Στην Αθήνα στις 28-07-2020, στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Προέδρου της ΓΣΕΒΕΕ κ. Γεωργίου Καββαθά και του Γενικού Γραμματέα της ΓΣΕΒΕΕ και Προέδρου της ΕΟΒΕΑΜΜ κ. Αθανασίου Νικολόπουλου με τον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας κ. Πελοπίδα Καλλίρη, την Ειδική Σύμβουλο κα Οικονόμου και υπηρεσιακούς παράγοντες, αναφορικά με το ζήτημα της ένταξης των συνεργείων επισκευής στο καθεστώς γνωστοποίησης – notify business.

Από μέρους της ΕΟΒΕΑΜΜ εκφράστηκαν προβληματισμοί αναφορικά με την απλούστευση της διαδικασίας αδειοδότησης και επισημάνθηκε η ανάγκη να προβλεφθούν δικλείδες ασφαλείας, ώστε να διασφαλιστεί η νομιμότητα και η εποπτεία των υπό ίδρυση συνεργείων. Η συνάντηση, στην οποία παρευρέθηκαν για την ΕΟΒΕΑΜΜ και ο Γενικός Γραμματέας κ. Παναγιώτης Μακρής και ο νομικός σύμβουλος κ. Ιωάννης Σκορίνης, ήταν εποικοδομητική, ενώ θα ακολουθήσει νέα σύσκεψη με τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου επί του θέματος.

Επίσης η ΕΟΒΕΑΜΜ έστειλε και τις παρακάτω επιστολές:

Προς:

 • Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κο. Άδωνι – Σπυρίδωνα Γεωργιάδη
 • Υπουργό Επικρατείας κο. Γεώργιο Γεραπετρίτη
 • Yφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κο. Νικόλαο Παπαθανάση
 • Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας κο. Πελοπίδα Καλλίρη
 • ΓΣΕΒΕΕ υπόψη Προέδρου κου. Γεώργιου Καββαθά

Αξιότιμοι κύριοι,

Η ΕΝΙΑΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ (ΕΟΒΕΑΜΜ), είναι η Πανελλήνια Δευτεροβάθμια Αντιπροσωπευτική Ομοσπονδιακή Επαγγελματική Οργάνωση του κλάδου των ειδικοτήτων των Ανεξάρτητων Συνεργείων πάνω στον έλεγχο, συντήρηση, επισκευή και τεχνική υποστήριξη των αυτοκινήτων οχημάτων, μηχανημάτων, μοτοσυκλετών και μηχανών θαλάσσης. Είναι μέλος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.) και του «Διεθνούς Συνδέσμου Επισκευαστών Αμαξωμάτων-AIRC».

Αριθμεί:

56 Πρωτοβάθμια Σωματεία Μέλη

18.000 Ανεξάρτητα Συνεργεία Ειδικότητας

80.000 Εργαζόμενους Τεχνίτες Αυτοκινήτου

70% της Παροχής Υπηρεσιών μετά την πώληση

85% Πανελλαδική εκπροσώπηση

50 Χρόνια συνεχούς λειτουργίας.

Με το παρόν απευθυνόμαστε στο Υπουργείο Σας, αναφορικά με την, υπό εξέταση, ένταξη των συνεργείων συντήρησης και επισκευής συνήθων και βαρέων οχημάτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, στις δραστηριότητες που υπόκεινται σε καθεστώς γνωστοποίησης μέσω notifybusiness, σύμφωνα με το οποίο:

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

 • Είναι ο τρόπος με τον οποίο οι αρμόδιες εποπτικές αρχές ενημερώνονται από τον φορέα μιας οικονομικής δραστηριότητας για την έναρξη εγκατάστασης ή/και λειτουργίας της δραστηριότητάς του και για οποιαδήποτε μεταβολή σχετικά με αυτήν.
 • Πραγματοποιείται από το φυσικό πρόσωπο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου που πρόκειται να εγκαταστήσει ή να λειτουργήσει τη δραστηριότητα σε συγκεκριμένη θέση και αποτελεί προϋπόθεση εγκατάστασης ή λειτουργίας αυτής αντίστοιχα. Από την υποβολή της γνωστοποίησης ξεκινά άμεσα η εγκατάσταση ή η λειτουργία της δραστηριότητας, χωρίς να απαιτείται αντίστοιχη άδεια. Αυτό ισχύει μόνο για τις δραστηριότητες ή τις ενέργειες, για τις οποίες ισχύει το καθεστώς της γνωστοποίησης
 • Προϋποθέτει ότι ο χώρος άσκησης της οικονομικής δραστηριότητας πληροί όλες τις χωροταξικές ή τεχνικές απαιτήσεις και ότι έχουν ληφθεί οι απαιτούμενες εγκρίσεις. Στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας τηρείται υποχρεωτικά φάκελος με όλα τα απαιτούμενα από τις σχετικές διατάξεις έγγραφα (π.χ. διοικητικές άδειες, εγκρίσεις, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κ.λπ.)

Οι δραστηριότητες που υπόκεινται στην παρούσα φάση σε καθεστώς γνωστοποίησης είναι:

 • μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες
 • καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, θέατρα και κινηματογράφοι
 • τουριστικά καταλύματα και πισίνες εντός αυτών
 • κέντρα αποθήκευσης και διανομής
 • εξορυκτικές δραστηριότητες
 • συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών

Με βάση τις παραδοχές ότι:

α. τα συνεργεία επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων οχημάτων:

- αποτελούν επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης, με ελάχιστο απαιτούμενο αναγκαίο εξοπλισμό και συγκεκριμένες κτιριακές προδιαγραφές και χωροταξικές ρυθμίσεις, ώστε να διασφαλίζεται στοιχειωδώς η ασφαλής επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και, κατ’ επέκταση, η οδική ασφάλεια,

- αποτελούν εγκαταστάσεις μέσης έως και υψηλής επικινδυνότητας εντός του αστικού ιστού, γεγονός που δημιουργεί σοβαρά ζητήματα πολεοδομικής φύσης και απαιτεί αυξημένες υπηρεσιακές δυνατότητες ελέγχου και εποπτείας αυτών.

β. στη χώρα μας λειτουργεί μεγάλος αριθμός παράνομων εγκαταστάσεων «συνεργείων» αυτοκινήτων,

γ. δεν έχει τεθεί σε λειτουργία το προβλεπόμενο ψηφιακό μητρώο συνεργείων, που θα τηρείται από το Υπουργείο Μεταφορών,

δ. οι υπάρχουσες υπηρεσιακές υποδομές και στελεχώσεις δεν επαρκούν, ούτε κατ’ ελάχιστον, στις απαιτήσεις ελέγχου, εποπτείας και αυτοψίας των εγκαταστάσεων των χιλιάδων λειτουργούντων συνεργείων αυτοκινήτων, δεδομένου, μάλιστα, ότι στις σχετικές διαδικασίες εμπλέκονται περισσότερες καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες από διαφορετικά υπουργεία.

ε. το νομικό πλαίσιο αδειοδότησης των συνεργείων αυτοκινήτων, μετά και την ΚΥΑ οικ.81590/1446/Φ.4.2./2015 (ΦΕΚ τ. Β 3002/2015) και την ένταξη των εγκαταστάσεων αυτών στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης, έχει ήδη απλοποιηθεί στο μέτρο του δυνατού,

στ. τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση της βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας συνεργείων, εκ των οποίων, μάλιστα, τα πέντε (5) αναζητούνται υπηρεσιακά, είναι τα ελάχιστα απαιτούμενα για τη διασφάλιση της νόμιμης και ασφαλούς λειτουργίας της εγκατάστασης,

ζ. τα απαιτούμενα εκ του νόμου δικαιολογητικά για τη χορήγηση της βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας διασφαλίζουν τον στοιχειώδη έλεγχο νομιμότητας και τήρησης.

Θεωρούμε ότι η δυνατότητα έναρξης λειτουργίας συνεργείων αυτοκινήτων με τη διαδικασία της γνωστοποίησης, χωρίς την προσκόμιση δικαιολογητικών και τον ανάλογο υπηρεσιακό έλεγχο, θα έχει ως συνέπειες:

α. τη «νομιμοποίηση» και λειτουργία πληθώρας παράνομων εγκαταστάσεων συνεργείων,

β. την αδυναμία ελέγχου της νόμιμης και ασφαλούς λειτουργίας των εγκαταστάσεων αυτών και, εν τέλει,

γ. σοβαρότατους κινδύνους για τη δημόσια ασφάλεια και τη χωροταξική και περιβαλλοντική ισορροπία.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 1575/1985, Π.Δ. 78/1988 κλπ) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για τη λειτουργία συνεργείου συντήρησης και επισκευής οχημάτων προβλέπονται όροι και προϋποθέσεις ως προς:

· Την καταλληλότητα της θέσης του συνεργείου

· Τα απαιτούμενα τετραγωνικά μέτρα και ύψη ανάλογα με την ειδικότητα του συνεργείου

· Τον απαιτούμενο μηχανολογικό εξοπλισμό ανάλογα με την ειδικότητα του συνεργείου

· Τον τεχνικό υπεύθυνο με την αντίστοιχη βεβαίωσης άσκησης επιτηδεύματος ανάλογα με την ειδικότητα του συνεργείου.

Οι παραπάνω όροι και προϋποθέσεις ελέγχονται και εγκρίνονται από την αρμόδια υπηρεσία μεταφορών και επικοινωνιών για τη χορήγηση βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας συνεργείου.

Εάν τα συνεργεία συντήρησης και επισκευής οχημάτων ενταχθούν στις δραστηριότητες που υπόκεινται σε γνωστοποίηση, τότε θα δύναται μία οικονομική δραστηριότητα να γνωστοποιεί την ίδρυση και λειτουργία συνεργείου χωρίς πρότερο έλεγχο με αποτέλεσμα:

1. Να λειτουργούν εγκαταστάσεις για μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να έχουν ελεγχθεί, ούτε κατ’ ελάχιστον, αναφορικά με το αν πληρούν τους νόμιμους όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας και αν διαθέτουν το κατάλληλο τεχνικό προσωπικό.

2. Δεδομένου ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν σημαντικότατη έλλειψη ελεγκτικού προσωπικού και μηχανισμών, υπάρχει ο κίνδυνος λειτουργίας συνεργείων επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων χωρίς τεχνικό υπεύθυνο, τα οποία δεν θα ελεγχθούν ποτέ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια του πολίτη.

3. Να λειτουργούν εγκαταστάσεις για μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα και να τηρούν φάκελο με τα απαιτούμενα έγγραφα, αλλά κατά την αυτοψία από την αρμόδια υπηρεσία (αν πραγματοποιηθεί ποτέ) να διαπιστωθεί ότι δεν πληρούν τους νόμιμους όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας. Στην περίπτωση αυτή, αν π.χ. δεν τηρούνται οι όροι της καταλληλότητας της θέσης (π.χ. γειτνίαση με σχολείο ή αποστάσεις από επικίνδυνα σημεία - πρατήρια υγρών καυσίμων κλπ) τίθεται σοβαρότατα ζητήματα ασφάλειας για το διάστημα λειτουργίας τους. Επίσης, όσον αφορά στις διοικητικές κυρώσεις, θα επιβάλλεται η σφράγιση του συνεργείου, καθώς θα υπάρχουν όροι και προϋποθέσεις με τους οποίους δεν θα μπορεί να συμμορφωθεί το συνεργείο (π.χ. καταλληλότητα θέσης, απαιτούμενα τετραγωνικά μέτρα κλπ), με αποτέλεσμα τη σφράγισή του και την οικονομική καταστροφή της επιχείρησης, είτε λόγω άγνοιας είτε από εσφαλμένη επιλογή τεχνικών ή οικονομικών συμβούλων.

Η ΕΟΒΕΑΜΜ, ως ο πανελλήνιος αντιπροσωπευτικός επαγγελματικός φορέας των εκμεταλλευτών συνεργείων αυτοκινήτων, τάσσεται, προφανώς, υπέρ της απλοποίησης και επιτάχυνσης των διαδικασιών αδειοδότησης και λειτουργίας των συνεργείων, η οποία θα μπορούσε να γίνει, εφόσον είχε ολοκληρωθεί και λειτουργούσε το ψηφιακό μητρώο των συνεργείων του Υπουργείου Μεταφορών και υπήρχε ο αναγκαίος ελεγκτικός μηχανισμός. Ωστόσο, λαμβανομένων υπ’ όψιν των δεδομένων της ελληνικής πραγματικότητας και της σημασίας των συνεργείων για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια, θεωρούμε ότι είναι παντελώς άκαιρη και δεν ενδείκνυται σε καμία περίπτωση η ένταξη των συνεργείων στο καθεστώς γνωστοποίησης στην παρούσα φάση και με τα υφιστάμενα δεδομένα

Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ. της ΕΟΒΕΑΜΜ

Ο Πρόεδρος Αθανάσιος Νικολόπουλος

Ο Γενικός Γραμματέας Παναγιώτης Μακρής

ΕΟΒΕΑΜΜ

Προς

 • Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κο. Κων/νο Αχ. Καραμανλή
 • Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών κο. Ιωάννη Κεφαλογιάννη
 • Γενικό Γραμματέα Μεταφορών κο. Νικόλαο Σταθόπουλο
 • Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας κο. Πελοπίδα Καλλίρη
 • ΓΣΕΒΕΕ υπόψιν Προέδρου κου. Γεώργιου Καββαθά

Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου και Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων της Γενικής Δ/νσης Οχημάτων και Εγκαταστάσεων Τεχνολογίας Οχημάτων υπόψιν κου. Αριστομένη ΣκυλλάκουΔιεύθυνση Εποπτείας και Ελέγχου της της Γενικής Δ/νσης Οχημάτων και Εγκαταστάσεων υπόψιν κου. Ανάργυρου Κουζή

Σχετικά με την ένταξη των συνεργείων συντήρησης και επισκευής συνήθων και βαρέων οχημάτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, στις δραστηριότητες που υπόκεινται σε καθεστώς γνωστοποίησης μέσω notifybusiness σύμφωνα με το οποίο:

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

 • Είναι ο τρόπος με τον οποίο οι αρμόδιες εποπτικές αρχές ενημερώνονται από τον φορέα μιας οικονομικής δραστηριότητας για την έναρξη εγκατάστασης ή/και λειτουργίας της δραστηριότητάς του και για οποιαδήποτε μεταβολή σχετικά με αυτήν.

Πραγματοποιείται από το φυσικό πρόσωπο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου που πρόκειται να εγκαταστήσει ή να λειτουργήσει τη δραστηριότητα σε συγκεκριμένη θέση και αποτελεί προϋπόθεση εγκατάστασης ή λειτουργίας αυτής αντίστοιχα. Από την υποβολή της γνωστοποίησης ξεκινά άμεσα η εγκατάσταση ή η λειτουργία της δραστηριότητας, χωρίς να απαιτείται αντίστοιχη άδεια. Αυτό ισχύει μόνο για τις δραστηριότητες ή τις ενέργειες, για τις οποίες ισχύει το καθεστώς της γνωστοποίησης

 • Προϋποθέτει ότι ο χώρος άσκησης της οικονομικής δραστηριότητας πληροί όλες τις χωροταξικές ή τεχνικές απαιτήσεις και ότι έχουν ληφθεί οι απαιτούμενες εγκρίσεις. Στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας τηρείται υποχρεωτικά φάκελος με όλα τα απαιτούμενα από τις σχετικές διατάξεις έγγραφα (π.χ. διοικητικές άδειες, εγκρίσεις, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κ.λπ.)

Οι δραστηριότητες που υπόκεινται στην παρούσα φάση σε καθεστώς γνωστοποίησης είναι:

 • μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες
 • καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, θέατρα και κινηματογράφοι
 • τουριστικά καταλύματα και πισίνες εντός αυτών
 • κέντρα αποθήκευσης και διανομής
 • εξορυκτικές δραστηριότητες
 • συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών

Και με βάση τις παραδοχές ότι:

α. τα συνεργεία επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων οχημάτων:

- αποτελούν επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης, με ελάχιστο απαιτούμενο αναγκαίο εξοπλισμό και συγκεκριμένες κτιριακές προδιαγραφές και χωροταξικές ρυθμίσεις, ώστε να διασφαλίζεται στοιχειωδώς η ασφαλής επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και, κατ’ επέκταση, η οδική ασφάλεια,

- αποτελούν εγκαταστάσεις μέσης έως και υψηλής επικινδυνότητας εντός του αστικού ιστού, γεγονός που δημιουργεί σοβαρά ζητήματα πολεοδομικής φύσης και απαιτεί αυξημένες υπηρεσιακές δυνατότητες ελέγχου και εποπτείας αυτών.

β. στη χώρα μας λειτουργεί μεγάλος αριθμός παράνομων εγκαταστάσεων «συνεργείων» αυτοκινήτων,

γ. δεν έχει τεθεί σε λειτουργία το προβλεπόμενο μητρώο συνεργείων,

δ. οι υπάρχουσες υπηρεσιακές υποδομές και στελεχώσεις δεν επαρκούν, ούτε κατ’ ελάχιστον, στις απαιτήσεις ελέγχου, εποπτείας και αυτοψίας των εγκαταστάσεων των χιλιάδων λειτουργούντων συνεργείων αυτοκινήτων, δεδομένου, μάλιστα, ότι στις σχετικές διαδικασίες εμπλέκονται περισσότερες καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες από διαφορετικά υπουργεία.

ε. το νομικό πλαίσιο αδειοδότησης των συνεργείων αυτοκινήτων, μετά και την ΚΥΑ οικ.81590/1446/Φ.4.2./2015 (ΦΕΚ τ. Β 3002/2015) και την ένταξη των εγκαταστάσεων αυτών στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης, έχει ήδη απλοποιηθεί στο μέτρο του δυνατού,

στ. τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση της βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας συνεργείων, εκ των οποίων, μάλιστα, τα πέντε (5) αναζητούνται υπηρεσιακά, είναι τα ελάχιστα απαιτούμενα για τη διασφάλιση της νόμιμης και ασφαλούς λειτουργίας των εν λόγω εγκαταστάσεων.

Θεωρούμε ότι η δυνατότητα έναρξης λειτουργίας των συνεργείων με τη διαδικασία της γνωστοποίησης, χωρίς την προσκόμιση δικαιολογητικών και τον ανάλογο υπηρεσιακό έλεγχο, θα έχει ως συνέπειες:

α. τη «νομιμοποίηση» παράνομων εγκαταστάσεων,

β. την αδυναμία ελέγχου της νόμιμης και ασφαλούς λειτουργίας των εγκαταστάσεων αυτών και, εν τέλει,

γ. σοβαρότατους κινδύνους για τη δημόσια ασφάλεια και τη χωροταξική και περιβαλλοντική ισορροπία.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 1575/1985, Π.Δ. 78/1988 κλπ) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για τη λειτουργία συνεργείου συντήρησης και επισκευής οχημάτων υπάρχουν όροι και προϋποθέσεις ως προς:

· Την καταλληλότητα της θέσης του συνεργείου

· Τα απαιτούμενα τετραγωνικά μέτρα και ύψη ανάλογα με την ειδικότητα του συνεργείου

· Τον απαιτούμενο μηχανολογικό εξοπλισμό ανάλογα με την ειδικότητα του συνεργείου

· Τον τεχνικό υπεύθυνο με την αντίστοιχη άδεια άσκησης ανάλογα με την ειδικότητα του συνεργείου

Οι παραπάνω όροι και προϋποθέσεις ελέγχονται και εγκρίνονται από την αρμόδια υπηρεσία μεταφορών και επικοινωνιών για τη χορήγηση βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας συνεργείου.

Εάν τα συνεργεία συντήρησης και επισκευής οχημάτων ενταχθούν στις δραστηριότητες που υπόκεινται σε γνωστοποίηση ίδρυσης και λειτουργίας τότε θα δύναται μία οικονομική δραστηριότητα να γνωστοποιεί την ίδρυση και λειτουργία συνεργείου χωρίς πρότερο έλεγχο με αποτέλεσμα:

1. Να λειτουργεί για μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα έως και εάν γίνει αυτοψία από την αρμόδια υπηρεσία για έλεγχο τήρησης των όρων και προϋποθέσεων.

Καθώς είναι γνωστό ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν έλλειψη προσωπικού υπάρχει ο κίνδυνος να λειτουργεί συνεργείο επισκευής και συντήρησης χωρίς τεχνικό υπεύθυνο και να μην ελεγχθεί ποτέ με ότι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια του πολίτη

2. Να λειτουργεί για μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα και να τηρεί φάκελο με τα απαιτούμενα έγγραφα αλλά κατά την αυτοψία από την αρμόδια υπηρεσία να διαπιστωθεί ότι δεν τηρεί τους όρους και προϋποθέσεις.

Στην περίπτωση αυτή αν π.χ. δεν τηρούνται οι όροι της καταλληλότητας της θέσης (π.χ. γειτνίαση με σχολείο ή αποστάσεις από επικίνδυνα σημεία πρατηρίων υγρών καυσίμων κλπ.) πάλι τίθεται θέμα ασφάλειας για το διάστημα λειτουργίας του. Επίσης οι διοικητικές κυρώσεις δεν θα είναι η επιβολή προστίμου αλλά η σφράγιση του συνεργείου. Υπάρχουν δηλαδή όροι και προϋποθέσεις με τους οποίους δεν θα μπορεί να συμμορφωθεί το συνεργείο (π.χ. καταλληλότητα θέσης, απαιτούμενα τετραγωνικά μέτρα κλπ) με αποτέλεσμα τη σφράγισή του και την οικονομική καταστροφή του είτε από άγνοια είτε από λάθος επιλογή τεχνικών ή οικονομικών συμβούλων.

Η ΕΟΒΕΑΜΜ, ως ο πανελλήνιος αντιπροσωπευτικός επαγγελματικός φορέας των εκμεταλλευτών συνεργείων αυτοκινήτων, είναι προφανώς υπέρ της απλοποίησης και επιτάχυνσης των διαδικασιών αδειοδότησης και λειτουργίας των συνεργείων. Ωστόσο, λαμβανομένων υπ’ όψιν των δεδομένων της ελληνικής πραγματικότητας και της σημασίας των συνεργείων για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια, θεωρούμε ότι δεν είναι δυνατή και δεν ενδείκνυται σε καμία περίπτωση η ένταξη των συνεργείων στο καθεστώς γνωστοποίησης.

Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ. της ΕΟΒΕΑΜΜ

Ο Πρόεδρος Αθανάσιος Νικολόπουλος

Ο Γενικός Γραμματέας Παναγιώτης Μακρής

ΕΟΒΕΑΜΜ

 

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Tagged under

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΔΕΕΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εφημερίδα
Το Συνεργείο του Αυτοκινήτου

 

Σαρανταπόρου 70
Χαλάνδρι, 15231 - Χάρτης

 

Τ 210 2825611, 210 6754419
F 210 2842420

 

info@tosynergeio.gr

 

 

Social Media

Facebook-color Instagram-color youtube-color Twitter linkedin