Φρένο στα «κακά» εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα για την Ελλάδα

Νέα δεδομένα και κριτήρια θα εφαρμόζονται από το υπουργείο Μεταφορών για την εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων από άλλες χώρες σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο.

Ειδικότερα με την υπ. απόφαση που δημοσιεύθηκε στις 24 Ιουνίου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ορίζονται οι «Όροι, προϋποθέσεις, προδιαγραφές και λεπτομέρειες για την ανάπτυξη και λειτουργία Ηλεκτρονικού Συστήματος Καταχώρισης βεβαιώσεων Τεχνικής Επικαιροποίησης Μεταχειρισμένων Οχημάτων από άλλες χώρες»

Το Ηλεκτρονικό  Σύστημα Καταχώρισης βεβαιώσεων Τεχνικής Επικαιροποίησης Μεταχειρισμένων Οχημάτων αποτελεί  μία προσπάθεια του υπουργείου να σταματήσει η χώρα μας να γίνεται αποδέκτης κάθε σαράβαλου και «κακοποιημένου οχήματος».

Στόχος του συστήματος ο πελάτης αγοραστής να μην πέφτει θύμα στην αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου το οποίο μπορεί να έχει «κρυφά» προβλήματα όπως για παράδειγμα, η αλλαγή κυρίων χαρακτηριστικών, η αλλαγή χιλιομέτρων, η απόκρυψη εκτεταμένων επισκευών κ.α.

Με την σχετική  απόφαση καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι προδιαγραφές και οι λεπτομέρειες για την ανάπτυξη και την λειτουργία ενός Ηλεκτρονικού Συστήματος Καταχώρισης βεβαιώσεων Τεχνικής Επικαιροποίησης Μεταχειρισμένων Οχημάτων από άλλες χώρες.  Η σχετική  απόφαση θα εφαρμόζεται σε επιβατηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης (ΕΙΧ) και ελαφρά φορτηγά των κατηγοριών Μ1 και Ν1, που έχουν ταξινομηθεί πρώτη φορά σε χώρα του εξωτερικού και έχουν εισαχθεί στη χώρα μας ως μεταχειρισμένα.

Τι θα περιλαμβάνει η βεβαίωση;

Η Βεβαίωση θα εκδίδεται για συγκεκριμένο όχημα κατόπιν αίτησης και πληρωμής ανάλογου παραβόλου του ενδιαφερόμενου και ο φορέας της  Έκδοσης Βεβαίωσης θα έχει την πλήρη ευθύνη για την ορθότητα των στοιχείων που θα αναγράφονται σε αυτή.

Η Βεβαίωση θα περιλαμβάνει απαραίτητα τα παρακάτω στοιχεία:

 1. τον κατασκευαστικό οίκο και τη μάρκα του οχήματος,
 2. το μοντέλο (εμπορική ονομασία), τον τύπο, την παραλλαγή και την έκδοση του οχήματος,
 3. την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος, το γνήσιο του αριθμού πλαισίου (αριθμού αναγνώρισης του οχήματος) και κινητήρα (αριθμός αναγνώρισης κινητήρα), τον κυβισμό (κυλινδρισμό), τον χρωματισμό και την κατηγορία του οχήματος,
 4. τον επιπλέον του βασικού (εξτρά) εξοπλισμό του, σύμφωνα με τους τιμοκαταλόγους λιανικής πώλησης του οχήματος στη χώρα μας,
 5. την εκ κατασκευής αντιρρυπαντική τεχνολογία και τις εκπομπές διοξειδίου τ
 6. τις πλέον σύγχρονες καταχωρισμένες πληροφορίες οδομέτρου από τη μηχανογραφική βάση του εργοστασίου.

Τι είναι το Ηλεκτρονικό Σύστημα Καταχώρισης βεβαιώσεων Τεχνικής Επικαιροποίησης Μεταχειρισμένων Οχημάτων:

Για τη χορήγηση της Βεβαίωσης, όπως αυτή ορίζεται, δημιουργείται Ηλεκτρονικό Σύστημα Καταχώρισης βεβαιώσεων Τεχνικής Επικαιροποίησης μεταχειρισμένων οχημάτων – ΗΣΚαΒεΤΕ -  που θα τηρείται στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Ποιοι Θα έχουν πρόσβαση στο σύστημα;

Για τη διαχείριση, την λειτουργία και την χρήση του ΗΣΚαΒεΤΕ, δημιουργούνται οι παρακάτω κατηγορίες χρηστών:

 1. Διαχειριστής συστήματος, με αρμοδιότητα να μεριμνά για την ορθή λειτουργία του ΗΣΚαΒεΤΕ, ενδεχόμενες τροποποιήσεις, βελτιώσεις, τη λήψη αντιγράφων ασφαλείας και γενικότερα τη συντήρηση και τεχνική υποστήριξή του, ορίζεται η Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
 2. Φορέας Έκδοσης Βεβαίωσης, με δικαίωμα και ευθύνη καταχώρισης των στοιχείων που περιέχει η Βεβαίωση και της έκδοσης αυτής.
 3. Αιτών, με δικαίωμα καταχώρισης των στοιχείων που περιέχει η αίτηση.
 4. Απλός χρήστης, για τον ΣΕΑΑΔ (Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων και Δικύκλων) με δικαίωμα δημιουργίας Φορέων Έκδοσης Βεβαίωσης, διαχείρισης και μεταβολών των στοιχείων αυτών.
 5. Απλός χρήστης, για εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους των Διευθύνσεων Τεχνολογίας Οχημάτων, Εποπτείας και Ελέγχου και Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με δικαίωμα ανάγνωσης στοιχείων Διανομέων, βεβαιώσεων και αναφορών.
 6. Απλός χρήστης, για τους Επιθεωρητές Ελεγκτές του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών του Υπουργείου (ΣΕΕΥΜΕ) με δικαίωμα ανάγνωσης των αναφορών.
 7. Απλός χρήστης, για τα τελωνεία της χώρας, με δικαίωμα λήψης βεβαιώσεων και διαδικασίας επαλήθευσης.
 8. Απλός χρήστης, για τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, με δικαίωμα λήψης βεβαιώσεων και διαδικασίας επαλήθευσης

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα καταχωρισμένα στοιχεία θα τηρούνται στο ΗΣΚαΒεΤΕ επ’ αόριστον και δεν διαγράφονται.

Ποιες συγκεντρωτικές πληροφορίες  -Πίνακες καταχώρισης στοιχείων- θα τηρούνται από το σύστημα;

Στη βάση δεδομένων του ΗΣΚαΒεΤΕ θα περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι παρακάτω πίνακες στοιχείων:

 1. Πίνακας στοιχείων Εισαγωγέα/ Κύριου του οχήματος: όνομα χρήστη, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, Α.Φ.Μ., (η είσοδος γίνεται με κωδικούς του taxisnet).
 2. Πίνακας στοιχείων Φορέα Έκδοσης Βεβαίωσης: όνομα χρήστη, κωδικός χρήστη, επωνυμία, Κατασκευαστικός Οίκος που αντιπροσωπεύει/ εκδίδει Βεβαίωση, ονοματεπώνυμο επίσημου εκπροσώπου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, Α.Φ.Μ., τραπεζικός λογαριασμός.
 3. Πίνακας στοιχείων αίτησης: αριθμός αίτησης, ημερομηνία αίτησης, κατάσταση αίτησης («Η Αίτηση έχει αποσταλεί στον Φορέα Έκδοσης Βεβαίωσης», «Η Βεβαίωση έχει εκδοθεί», «Η Βεβαίωση έχει εκδοθεί - Δεν ταυτοποιήθηκε το όχημα», «Έχει ζητηθεί επαλήθευση στοιχείων», «Η Βεβαίωση έχει επαληθευτεί», «Η Βεβαίωση επαληθεύτηκε αυτόματα», «Η Βεβαίωση δεν επαληθεύτηκε»), όνομα αιτούντα, αριθμός πλαισίου, μάρκα, αριθμός δήλωσης άφιξης οχήματος, αριθμός άδειας κυκλοφορίας.
 4. Πίνακας στοιχείων βεβαίωσης: αριθμός βεβαίωσης, αριθμός αίτησης, ημερομηνία έκδοσης βεβαίωσης, μάρκα, αριθμός πλαισίου, μοντέλο, τύπος, παραλλαγή, έκδοση, πρώτο έτος κυκλοφορίας, κωδικός κινητήρα, κυβισμός, χρωματισμός, κατηγορία οχήματος, εξτρά εξοπλισμός, αντιρρυπαντική τεχνολογία, εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, ανακλήσεις που έχουν γίνει, ανακλήσεις που εκκρεμούν, πληροφορίες οδομέτρου, 20-ψήφιος μοναδικός κωδικός αριθμός παραβόλου

Τι θα πληρώνει (παράβολο) ο ενδιαφερόμενος για την βεβαίωση;

Το ύψος του παραβόλου που θα πληρώνει ο κάθε ενδιαφερόμενος ορίζεται στα είκοσι (20) ευρώ. Το παράβολο θα καταβάλλεται υπέρ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σε κωδικό.

Που θα πηγαίνουν τα χρήματα αυτά;

Τα χρηματικά ποσά που εισπράττονται στον εν λόγω κωδικό εγγράφονται καθ’ ύψος στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και θα χρησιμοποιούνται σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) για την αποζημίωση των Φορέων Έκδοσης Βεβαίωσης και σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) για εκπαιδευτικές δράσεις οδικής ασφάλειας, για ανάπτυξη και συντήρηση των ηλεκτρονικών συστημάτων, καθώς και για κατασκευή κλειστών χώρων (πίστες) εκτέλεσης των ειδικών δοκιμασιών των υποψήφιων οδηγών και οδηγών.

Τέλος θα πρέπει να επισημανθεί ότι για την έκδοση νέας Βεβαίωσης για το ίδιο όχημα δεν θα χρησιμοποιείται άλλο παράβολο. Η πορεία της αίτησης θα μπορεί να είναι γνωστή στον χρήστη του συστήματος σε όλα τα στάδια της.

Επίλογος

Όπως αναφέραμε ένας από τους στόχους της «Βεβαίωσης» είναι η εισαγωγή «προσεγμένων» μεταχειρισμένων  αυτοκινήτων από τους εμπόρους εισαγωγής αλλά και η παροχή κάθε σχετικής πληροφορίας προς τον πελάτη (και όχι μόνο) για το ιστορικό του μεταχειρισμένου αυτοκινήτου που αγοράζει.

Η εφαρμογή των νέων διατάξεων ίσως δημιουργήσει αρχικά δυσκολίες στην αγορά του μεταχειρισμένου αυτοκινήτου, ας μην ξεχνάμε όμως ότι κάθε αρχή και δύσκολη.

Δημιουργεί όμως τις βάσεις για μία «καθαρή» αγορά μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, από δημοσιονομικής, από τεχνικής, αλλά και από περιβαλλοντικής πλευράς. Ίσως είναι καιρός λοιπόν η Ελλάδα να σταματήσει να γίνετε ο αποδέκτης κάθε είδους μεταχειρισμένου οχήματος, που έμποροι ή και ιδιώτες φέρνουν και εμπορεύονται με μοναδικό κριτήριο το οικονομικό όφελος.

Το μέλλον αλλά και τα «παραθυράκια» που ανοίγονται στην πορεία της εφαρμογής ενός μέτρου θα δείξουν τα θετικά ή τα όποια αρνητικά της σχετικής υπουργικής απόφασης.

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΔΕΕΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εφημερίδα
Το Συνεργείο του Αυτοκινήτου

 

Σαρανταπόρου 70
Χαλάνδρι, 15231 - Χάρτης

 

Τ 210 2825611, 210 6754419
F 210 2842420

 

info@tosynergeio.gr

 

 

Social Media

facebook logored YouTube redr Twitter