Προβλήματα από την διάβρωση στους θερμοστάτες

Προσοχή στις κανονικές αλλαγές «κατάλληλου» ψυκτικού μέσου και στην εξισορρόπηση του ηλεκτρικού δυναμικού στο κύκλωμα ψύξης

Εάν ο κινητήρας αρχίσει να υπερθερμαίνεται  ή δεν θερμαίνεται, η αιτία  είναι συχνά το κύκλωμα ψύξης. Εκτός από το ψυκτικό υγρό του κινητήρα, η αντλία, ο  ανεμιστήρας, ο θερμοστάτης αλλά και καλοριφέρ έχουν βασικό ρόλο στο σύστημα ψύξης του κινητήρα.

Ο έλεγχος όμως του συστήματος ψύξης από τον θερμοστάτη είναι καθοριστικός. Η παραμικρή δυσλειτουργία του θερμοστάτη, όπως για παράδειγμα λόγω διάβρωσης, γίνεται άμεσα αισθητή στην καλή λειτουργία του συστήματος. Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, εάν χρησιμοποιείται λάθος πρόσθετο ψυκτικού μέσου.

Δεν μπορούν όλα τα πρόσθετα να αναμιχθούν μαζί και κάτι τέτοιο μπορεί να διαβρώσει τα εξαρτήματα του αλουμινίου (σχήμα 1 και 2).

Η χρήση του νερού της βρύσης που περιέχει άλατα μπορεί να έχει επίσης αρνητικό αποτέλεσμα, όπως  και ένα ελαττωματικό καλώδιο γείωσης όπου και αυτό επιταχύνει τις ζημιές που οφείλονται στην ηλεκτρόλυση.

Για να αποφύγετε αυτά τα προβλήματα από την διάβρωση, τόσο του θερμοστάτη αλλά και των άλλων εξαρτημάτων:

  • γεμίστε το κύκλωμα ψύξης μόνο με εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή πρόσθετα ψυκτικού μέσου,
  • φροντίστε να χρησιμοποιήσετε τη σωστή αναλογία ψυκτικού μέσου με το νερό,
  • μερικοί κατασκευαστές οχημάτων ορίζουν επίσης την ανάμειξη  (ψυκτικού μέσου – νερού), μόνο με  χρήση αποσταγμένου νερού.
  • φροντίστε για την εξισορρόπηση του ηλεκτρικού δυναμικού μεταξύ του κινητήρα και του αυτοκινήτου,
  • γι αυτό πρέπει να εξασφαλιστεί  ότι τα καλώδια γείωσης δεν παρουσιάζουν σημάδια φθοράς και κακής σύνδεσης  (Σχήμα 3).

Σχήμα 1: Ορατά σημάδια διάβρωσης σε ελεγχόμενο (ηλεκτρονικά) θερμοστάτη (Τύπος TM).

Σχήμα 2: Το αλουμίνιο έχει εξολοκλήρου διαβρωθεί λόγω χρήσης μη εγκεκριμένων πρόσθετων του ψυκτικού μέσου.

Σχήμα 3: Ελέγξτε τη γείωση του καλωδίου  για να βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά συνδεδεμένο και χωρίς ζημιά.

Σημαντικό !

Να θυμάστε ότι το ψυκτικό μέσο «παλαιώνει» επίσης!

• Οι κανονικές αλλαγές ψυκτικού μέσου εμποδίζουν τη συσσώρευση λάσπης στο κύκλωμα ψύξης.
• Θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος.

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΔΕΕΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εφημερίδα
Το Συνεργείο του Αυτοκινήτου

 

Σαρανταπόρου 70
Χαλάνδρι, 15231 - Χάρτης

 

Τ 210 2825611, 210 6754419
F 210 2842420

 

info@tosynergeio.gr

 

 

Social Media

facebook logored gplus red YouTube redr Twitter