ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ: Υγιεινή και Ασφάλεια

Όλα όσα θα πρέπει να γνωρίζετε για τις επικίνδυνες ουσίες στο συνεργείο, τους κινδύνους και  τα μέτρα προστασίας

Μέσα σε ένα σύντομο οδηγό πληροφοριών εκτίμησης κινδύνου κατά την χρήση επικίνδυνων υλικών που δημοσιεύτηκε σε διάφορες ευρωπαϊκές γλώσσες από την Επιτροπή ανωτέρων επιθεωρητών εργασίας της ΕΕ, ο τεχνίτης μπορεί να βρει σημαντικές οδηγίες υγιεινής και ασφάλειας σχετικά με το εργασιακό του περιβάλλον. Το “Συνεργείο” θέλοντας να συμβάλει σε αυτή την προσπάθεια που αφορά την «Υγιεινή και Ασφάλεια»  κάθε τεχνίτη, μηχανικού, ηλεκτρολόγου, φανοποιού, βαφέα κ.α., θα παρουσιάσει τα σημαντικά σημεία αυτού του οδηγού.    

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΠΡΟΛΗΨΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ:
Οι εργαζόμενοι στα συνεργεία - φανοποιεία αυτοκινήτων είναι εκτεθειμένοι σε διάφορες επικίνδυνες ουσίες, όπως π.χ. βαφές, κόλλες, διαλύτες, λάδια μηχανών, αέρια εξατμίσεων και συγκολλητικών εργασιών. Είναι πολύ σημαντικό σε κάθε περίπτωση έκθεσης σε τέτοιες ουσίες να αξιολογείται ο κίνδυνος και να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης και ελέγχου, προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα υγείας. Τι πρέπει να κάνουν οι εργοδότες για να εκτιμήσουν τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται οι εργαζόμενοι και να αποφασίσουν σχετικά με τη λήψη των κατάλληλων μέτρων πρόληψης;

  • 1ον Να εντοπίσουν τις πηγές κινδύνου και να προσδιορίσουν τα είδη των κινδύνων που προκύπτουν από τις εργασίες που εκτελούνται.
  • 2ον Να επιλέξουν τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης ή και ελέγχου που θα χρησιμοποιήσουν.
  • 3ον Να επανεξετάζουν τα μέτρα αυτά σε τακτά χρονικά διαστήματα, έτσι ώστε να ελέγχουν κατά πόσο εξακολουθούν να είναι επαρκή ή κατά πόσο έχουν ανακύψει νέοι κίνδυνοι.

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ; 

Αυτά μπορεί να είναι μέτρα συλλογικής προστασίας, οργάνωσης της εργασίας ή χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας.

Πώς εφαρμόζονται τα μέτρα συλλογικής προστασίας;

  • Εντάσσοντας κατάλληλους μηχανισμούς ασφαλείας στον εξοπλισμό εργασίας ή στο χώρο εργασίας (βλέπε παραδείγματα 1,2 και 3).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Κατά το σχεδιασμό των χώρων εργασίας ή κατά την προμήθεια εξοπλισμού, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ύπαρξη μηχανισμών ασφάλειας.

Πως μπορεί να οργανωθεί η εργασία, ώστε να εξαλειφθεί ή να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος;

  • Ελαχιστοποιώντας το χρόνο έκθεσης κάθε εργαζόμενου, μειώνοντας τον αριθμό των εργαζομένων που εκτίθενται σε κίνδυνο, απομακρύνοντας τους κινδύνους από τους χώρους όπου παρευρίσκονται οι εργαζόμενοι και αποθηκεύοντας με κατάλληλο τρόπο προϊόντα και υλικά.

Τι είδους Μέσα Ατομικής Προστασίας πρέπει να χρησιμοποιούνται;

  • Θυμηθείτε: Τα Μέσα Ατομικής Προστασίας είναι μόνο ένα πρόσθετο ή συμπληρωματικό μέτρο. Οι πιο ενδεδειγμένες λύσεις είναι αυτές που περιλαμβάνουν ολοκληρωμένη διαχείριση της ασφάλειας, συλλογική προστασία ή μέτρα οργάνωσης της εργασίας.
  • Υπάρχουν διάφοροι τύποι Μέσων Ατομικής Προστασίας όπως μάσκες, γάντια, γυαλιά, ποδιές και μπότες. Συμβουλευτείτε την ετικέτα του προϊόντος ή τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας ώστε να επιλέξετε αυτά που πρέπει να χρησιμοποιούνται.

Υπάρχει έγγραφο παροχής πληροφοριών για τις ουσίες που χρησιμοποιούνται;

  • Ναι. Μπορείτε να βρείτε λεπτομερείς πληροφορίες στα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (Safety Data Sheet). Επίσης, οι ετικέτες κάθε προϊόντος αναγράφουν πληροφορίες που θα πρέπει να διαβάζονται προσεκτικά.

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝΗΘΩΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ - ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1- ΒΑΦΗ ΜΕ ΣΠΡΕΙ

Πολλά συνεργεία - φανοποιεία αυτοκινήτων χρησιμοποιούν υδατοδιαλυτά χρώματα και βερνίκια βαφής, τα οποία συχνά περιέχουν ισοκυανικές ενώσεις ως σκληρυντικό πρόσθετο. Παρατεταμένη έκθεση σε ισοκυανικές ενώσεις μπορεί να προκαλέσει σοβαρό και μόνιμο βρογχικό άσθμα. Κύριο τρόπο έκθεσης των εργαζομένων σε ισοκυανικές ενώσεις αποτελεί η βαφή με σπρέι, αλλά έκθεση μπορεί επίσης να προκληθεί και κατά τον καθαρισμό του πιστολιού βαφής.

Για να αποφευχθεί η πρόκληση άσθματος θα πρέπει:

  • η βαφή να γίνεται σε κατάλληλο χώρο-βαφείο (θάλαμο),
  • ο εργαζόμενος να χρησιμοποιεί πλήρη εξοπλισμό ατομικής προστασίας

sinereio asfaleia4a

sinereio asfaleia5a

Οι κατάλληλα διαμορφωμένοι θάλαμοι πρέπει να εξαερίζονται και να λειτουργούν σε ελαφρώς χαμηλότερη θερμοκρασία από τον περιβάλλοντα χώρο, έτσι ώστε τα σταγονίδια και οι ατμοί από τις βαφές να μη διαφεύγουν στους υπόλοιπους χώρους εργασίας.

sinereio asfaleia3

Οι εργαζόμενοι στο βαφείο, όταν ψεκάζουν βαφές που περιέχουν ισοκυανικές ενώσεις, θα πρέπει να χρησιμοποιούν μέσα ατομικής προστασίας καθώς και αυτόνομη αναπνευστική συσκευή

Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να φορούν τις μάσκες σωστά και να ελέγχουν, πριν τη χρήση, ότι είναι σε καλή κατάσταση.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2- ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΞΑΤΜΙΣΗ

Τα καυσαέρια από τα οχήματα μπορούν να προκαλέσουν ερεθισμό των ματιών και της αναπνευστικής οδού. Αποτελούν άμεσο κίνδυνο για την υγεία, εάν ο εργαζόμενος εισπνεύσει μεγάλες ποσότητες, καθώς περιέχουν μονοξείδιο του άνθρακα.

Παρατεταμένη έκθεση σε αναθυμιάσεις από καυσαέρια πετρελαιοκίνητων οχημάτων (diesel), ειδικά σε γαλάζιο ή μαύρο καπνό, μπορεί να οδηγήσει σε έντονο βήχα και δύσπνοια.

sinereio asfaleia4a

sinereio asfaleia5a

Μακροχρόνια και επαναλαμβανόμενη έκθεση αυξάνει τον κίνδυνο πρόκλησης καρκίνου του πνεύμονα.

Ποια είναι τα συνιστώμενα προληπτικά μέτρα;

Διατηρείστε το χώρο εργασίας καλά αεριζόμενο. Εγκαταστήστε σύστημα απαγωγής των καυσαερίων, ειδικά όταν γίνονται εργασίες στο φρεάτιο επιθεώρησης των οχημάτων.

(Πηγή:ACT)

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΔΕΕΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εφημερίδα
Το Συνεργείο του Αυτοκινήτου

 

Σαρανταπόρου 70
Χαλάνδρι, 15231 - Χάρτης

 

Τ 210 2825611, 210 6754419
F 210 2842420

 

info@tosynergeio.gr

 

 

Social Media

facebook logored gplus red YouTube redr Twitter