Βασικές αλλάγες στο ΕΠΑΛ και Μεταλυκειακό έτος - Τάξη Μαθητείας

... από τον Πρόεδρο της ΕΕΤΕΚ, κο Ανδριανουπολίτη

andrianoupolitis2

Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΤΕΚ)

Η ΕΕΤΕΚ ιδρύθηκε το 2009, είναι επιστημονικό σωματείο (όχι συνδικαλιστικό) με σκοπό την αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην Ελλάδα. Τα μέλη της είναι κυρίως εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σχολικοί σύμβουλοι, στελέχη της εκπαίδευσης και ειδικοί επιστήμονες οι οποίοι ενδιαφέρονται για την αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην Ελλάδα. Για περισσότερη ενημέρωση μπορεί να επισκεφθεί κανείς το site: www.eetek.gr

andrianoupolitis1"Σ": Κύριε πρόεδρε, τελευταία έχουν γίνει αλλαγές με Νόμους, Π.Δ. κλπ. για θέματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και μαθητείας στα ΕΠΑ.Λ. Μπορείτε να μας αναφέρετε τι κατάσταση έχει δημιουργηθεί τελευταία στα Επαγγελματικά Λύκεια;

"κ.Α.": Οι βασικές αλλαγές στα ΕΠΑ.Λ. είναι ότι καθιερώθηκε «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» το οποίο είναι προαιρετικό και έχουν δικαίωμα εγγραφής σε αυτό κάτοχοι Απολυτηρίου και Πτυχίου ΕΠΑ.Λ.
Δόθηκε δικαίωμα στους απόφοιτους ΕΠΑ.Λ. να εισέρχονται εκτός των ΤΕΙ και στα πανεπιστήμια με τις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις, στις οποίες οι συντελεστές βαρύτητας είναι αυξημένοι στα «τεχνολογικά» μαθήματα γεγονός που ευνοεί τους μαθητές.

Στη Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. καταργήθηκαν οι ειδικότητες, καθιερώθηκαν οι τομείς και στη Γ΄ τάξη εφαρμόζονται οι ειδικότητες. Η αλλαγή αυτή εγείρει επιφυλάξεις διότι είναι αμφίβολο εάν η τεχνολογική κατάρτιση  στην ειδικότητα των μαθητών είναι επαρκής για την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας επιπέδου  4 και για την έξοδο στην αγορά εργασίας.

"Σ": Mπορείτε να εστιάσετε περισσότερο στο θέμα της μαθητείας;

"κ.Α.": Ο θεσμός της μαθητείας εφαρμόζεται στις ΕΠΑΣ μαθητείας του ΟΑΕΔ με τη μορφή της εναλλασσόμενης εκπαίδευσης, δηλ. 1 ημέρα εκπαίδευση στο σχολείο και 4 ημέρες εκπαίδευση στο χώρο εργασίας. Δικαίωμα εγγραφής έχουν οι απόφοιτοι Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. άνω των 14 ετών. Το σύστημα αυτό έχει ως προαπαιτούμενο τη μαθητεία στο χώρο εργασίας και η μαθητεία γίνεται και πριν την ενηλικίωση των μαθητών. Το πτυχίο ειδικότητας που παρέχεται κατατάσσεται στο επίπεδο 4 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων. Οι κάτοχοι πτυχίου των ΕΠΑ.Σ. μαθητείας του ΟΑΕΔ δεν έχουν τη δυνατότητα συνέχισης σπουδών.

Η μαθητεία που καθιερώθηκε στο Μεταλυκειακό έτος μαθητείας  του ΕΠΑ.Λ. περιλαμβάνει εκπαίδευση στο σχολείο 1 ημέρα και 4 ημέρες στο  χώρο εργασίας. Το Μεταλυκειακό Έτος μαθητείας – Τάξη Μαθητείας είναι προαιρετικό,  απευθύνεται σε ενήλικες και το παρεχόμενο πτυχίο ειδικότητας κατατάσσεται στο επίπεδο 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.

Το κανονιστικό πλαίσιο του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας καθορίστηκε με Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών παιδείας, εργασίας, οικονομικών και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄ 1371/17-5-2016.

Τα κυριότερα σημεία της ΚΥΑ είναι τα εξής:

 • Εφαρμόζεται άμεσα πιλοτικό πρόγραμμα μαθητείας στο ΕΠΑ.Λ. Κορωπίου (για την ειδικότητα Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις) και στο 2ο ΕΠΑ.Λ. Σταυρούπολης (για την ειδικότητα Σύγχρονη επιχειρηματική γεωργία). Η εργασιακή εκπαίδευση θα γίνει στο εργοστάσιο της ΔΕΗ στο Λαύριο και στην Αμερικάνικη Γεωργική Θεσσαλονίκης. Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 9 μήνες, με 4 ημέρες εκπαίδευση στην εργασία και 1 ημέρα εργαστηριακή στις αντίστοιχες σχολικές μονάδες ΕΠΑ.Λ. ή και στα εργαστηριακά Κέντρα. Την ευθύνη υλοποίησης του προγράμματος και την τοποθέτηση σε χώρους εργασίας των φοιτούντων έχει το ΕΠΑ.Λ. σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ. Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί το σχολικό έτος 2016 – 2017 και θα ακολουθηθεί πρόγραμμα διδασκαλίας των σχολικών μονάδων της δημόσιας εκπαίδευσης. Δικαίωμα εγγραφής έχουν οι κάτοχοι Πτυχίου Δευτεροβάθμιου Κύκλου Σπουδών ΕΠΑ.Λ. ηλικίας 18 έως 24 ετών.
 • Μεταξύ της επιχείρησης και του μαθητευόμενου συνάπτεται «Σύμβαση Μαθητείας» η οποία συνυπογράφεται από το Διευθυντή της σχολικής μονάδας τον εκπρόσωπο του ΟΑΕΔ με την οποία καθορίζονται οι όροι υλοποίησης του προγράμματος.
 • Η επιχείρηση ορίζει έμπειρο στέλεχος ως «εκπαιδευτή στην επιχείρηση» ο οποίος αναλαμβάνει την αποτελεσματική υλοποίηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στην επιχείρηση, την παρακολούθηση της προόδου του μαθητευόμενου και την ανατροφοδότηση με τον υπεύθυνο της σχολικής μονάδας.
 • Οι μαθητευόμενοι αμείβονται με το 75% του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη. Κατά τη διάρκεια της μαθητείας έχει τη νόμιμη ασφαλιστική κάλυψη και στο τέλος του παρέχεται βεβαίωση προϋπηρεσίας. Το Πτυχίο ειδικότητας επιπέδου 5 χορηγείται μετά από επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης οι οποίες διενεργούντα από τον ΕΟΠΠΕΠ

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο ΦΕΚ που προαναφέραμε.

"Σ": Μπορείτε να κάνετε μια σύγκριση της μαθητείας που παρέχεται στις ΕΠΑ.Σ. μαθητείας του ΟΑΕΔ και εκείνης του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας;

"κ.Α.":

 • Η μαθητεία του ΕΠΑ.Λ. εφαρμόζεται σε απόφοιτους ΕΠΑ.Λ. οι οποίοι διαθέτουν επαρκή θεωρητική και εργαστηριακή γνώση, όπως και την απαιτούμενη γνώση γενικής παιδείας την οποία απέκτησαν  κατά την τριετή φοίτησή τους στο Επαγγελματικό Λύκειο. Στη σημερινή αγορά εργασίας, στον τεχνικό κλάδο, δεν είναι αρκετές οι χειρονακτικές δεξιότητες, αλλά απαιτείται και αυξημένη θεωρητική γνώση σε «τεχνολογικά» μαθήματα και μαθήματα γενικής παιδείας ώστε το τεχνολογικό υπόβαθρο του εργαζόμενου να ανταποκρίνεται στις εργασιακές ανάγκες και να είναι σε θέση να προσαρμόζεται με σχετική ευκολία στις  αλλαγές της τεχνολογίας.
 • Η διαφορετική κατάταξη των δύο πτυχίων, της ΕΠΑ.Σ. και του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης μαθητείας του ΕΠΑ.Λ. (επίπεδο 4 για την ΕΠΑ.Σ. και επίπεδο 5 για το ΕΠΑ.Λ.) αποδεικνύουν ότι πρόκειται για μαθητεία που απευθύνεται σε μαθητευόμενους με διαφορετικό γνωστικό υπόβαθρο και ως εκ τούτου υπάρχει ποιοτική διαφορά.

"Σ": Κύριε Αδριανουπολίτη, πως βλέπετε το μέλλον της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στη Ελλάδα;

"κ.Α.": Η Επαγγελματική Εκπαίδευση θα επεκταθεί και θα εκσυγχρονιστεί  στη Χώρα μας. Η πεποίθησή μου αυτή στηρίζεται στις εξής παραδοχές:

 1. Το πανεπιστημιακό πτυχίο δεν εξασφαλίζει πλέον τον πολυπόθητο διορισμό στο δημόσιο αλλά οδηγεί μία πλειάδα νέων στην ανεργία και τη μετανάστευση. Η ανεργία των νέων δεν οφείλεται μόνο στην οικονομική κρίση αλλά έχει άμεση σχέση με την αναντιστοιχία πτυχίων με την αγορά εργασίας.
 2. Η πρωτόγνωρη οικονομική κρίση δεν δίνει τη δυνατότητα σε πολλούς γονείς να δαπανήσουν χρήματα για φροντιστήρια και ιδιαίτερα ή να συντηρήσουν τα παιδιά τους εάν εισαχθούν σε κάποια ανώτατη σχολή της επαρχίας.
 3. Γίνεται ολοένα και περισσότερο κατανοητό σε γονείς και μαθητές ότι το Γενικό Λύκειο δεν προσφέρει βιοποριστικά εφόδια και διέξοδο προς την αγορά εργασίας αλλά ουσιαστικά αποτελεί διάδρομο προς την Ανώτατη Εκπαίδευση, ο χώρος της οποίας είναι κορεσμένος και συχνά οδηγεί στην ανεργία ή τη μετανάστευση.
 4. Το υποτιμημένο Επαγγελματικό Λύκειο το οποίο αποτελεί το βασικό κορμό της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, είναι κατά νόμο ισότιμο με το Γενικό Λύκειο, παρέχει Απολυτήριο και επιπλέον πτυχίο ειδικότητας δίνοντας στους νέους τη δυνατότητα να συνεχίσουν σπουδές ή να βγουν στην αγορά εργασίας. Οι προσφερόμενες θέσεις εργασίας μέχρι το 2020, σύμφωνα με προβλέψεις του CEDEFOP, ανήκουν σε όλη την ΕΕ κατά 35% σε ανώτερα στελέχη (πτυχιούχοι ΑΕΙ ) κατά 50% σε μεσαία στελέχη (Πτυχιούχοι Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης) και κατά 15% σε κατώτερα στελέχη (ανειδίκευτοι), γι΄ αυτό και οι περισσότεροι μαθητές στις ευρωπαϊκές χώρες και ιδίως στις περισσότερο ανεπτυγμένες, ακολουθούν την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Δεν είναι ανάγκη να επικαλεστούμε τη Γερμανία ή την Αυστρία που είναι γνωστή η αναπτυγμένη Επαγγελματική τους Εκπαίδευση αλλά  την Ελβετία στην οποία τα δύο τρίτα των μαθητών ακολουθούν την Επαγγελματική Εκπαίδευση!
 5. Η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί με το 3ο μνημόνιο να εκσυγχρονίσει και να επεκτείνει την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και να συνδέσει το εκπαιδευτικό μας σύστημα με την αγορά εργασίας.

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΔΕΕΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εφημερίδα
Το Συνεργείο του Αυτοκινήτου

 

Σαρανταπόρου 70
Χαλάνδρι, 15231 - Χάρτης

 

Τ 210 2825611, 210 6754419
F 210 2842420

 

info@tosynergeio.gr

 

 

Social Media

facebook logored gplus red YouTube redr Twitter