ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ – Ιδρύεται Παρατηρητήριο Τιμών Ανταλλακτικών Οχημάτων

Υποχρέωση των επιχειρήσεων να καταθέσουν στο πλήρη  κατάλογο ανταλλακτικών  και ενδεικτικών τιμών λιανικής πώλησης όλων των  τύπων οχημάτων που έχουν εισαχθεί τα τελευταία δεκαπέντε (15) έτη.

Στο  Υπουργείο Υποδομών  και  Μεταφορών  δημιουργείται Παρατηρητήριο ενδεικτικών τιμών λιανικής πώλησης των ανταλλακτικών οχημάτων ανά τύπο οχήματος, που εισάγεται στη χώρα.  Οι εθνικοί διανομείς οχημάτων είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν πλήρη κατάλογο ανταλλακτικών του τύπου του οχήματος και ενδεικτικών τιμών λιανικής πώλησης τους μέσα σε σαράντα  (40) ημέρες από την εισαγωγή του πρώτου  αυτοκινήτου του συγκεκριμένου τύπου και  μέσα σε ένα (1)  έτος πλήρη  κατάλογο ανταλλακτικών  και ενδεικτικών τιμών λιανικής πώλησης όλων των  τύπων οχημάτων που έχουν εισαχθεί τα τελευταία δεκαπέντε (15) έτη. Με απόφαση του Υπουργού  Υποδομών  και Μεταφορών καθορίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη δημιουργία και τη λειτουργία του Παρατηρητηρίου.

Επίσης αν  σε  υπάρχουσα  άδεια κυκλοφορίας βεβαιωθεί από  τον αντιπρόσωπο   ή τον κατασκευαστικό οίκο πλαστός αριθμός πλαισίου,  ο εισαγωγέας αποζημιώνει «εις ολόκληρον» τον ιδιοκτήτη του οχήματος στην τιμή κτήσης του οχήματος, χωρίς να αποκλείονται λοιπές αξιώσεις του ιδιοκτήτη του οχήματος  για  επιπλέον  θετική  ή  αποθετική  ζημία.  Η αποζημίωση «εις ολόκληρον» από τον εισαγωγέα πραγματοποιείται ακόμα και αν το όχημα έχει εν τω μεταξύ μεταπωληθεί.

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΔΕΕΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εφημερίδα
Το Συνεργείο του Αυτοκινήτου

 

Σαρανταπόρου 70
Χαλάνδρι, 15231 - Χάρτης

 

Τ 210 2825611, 210 6754419
F 210 2842420

 

info@tosynergeio.gr

 

 

Social Media

facebook logored gplus red YouTube redr Twitter